23 ЛЮТОГО 2018

Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Затверджено 15.01.2018 р.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка

I. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка (далі – Бібліотеки) розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі змін, внесених до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України від 19 квітня 2017 року № 340.

1.2. Ці Правила користування бібліотекою визначають основні засади обслуговування користувачів Бібліотеки.

1.3. Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, характеристики бібліотечних фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.

II. Права користувачів

2.1. Користувачі Бібліотеки – юнацтво та молодь, дорослі, що працюють з юнацтвом та молоддю (вчителі, викладачі, вихователі, соціальні працівники, бібліотекарі) та інші категорії населення, причетні до процесів виховання, навчання, організації дозвілля, вирішення проблем молоді.

2.2. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т. ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.4. Користувачі Бібліотеки мають право: - безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; - отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки; - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку; - брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека; - входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби тощо), - користуватися електронним каталогом, он-лайн послугами та іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі; - брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.5. Користування документами з бібліотечного фонду здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальні зали, веб-сайт Бібліотеки та інші форми обслуговування.

2.6. Користувачі відділу абонементу мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Навчальну літературу користувачі можуть одержати для опрацювання на 10 днів.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування (для пільгових категорій користувачів, що мають проблеми з пересуванням та знаходяться під опікою).

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.

2.8. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

2.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА або скористатися послугами Інтернет-центру бібліотеки для пошуку та одержання необхідної інформації.

2.10. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.11. Користувачі мають право на продовження терміну користування взятою літературою та попереднє замовлення документів у разі їх наявності у бібліотечному фонді, скориставшись он-лайн сервісом на сайті Бібліотеки.

2.12. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.13. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право користуватися спеціальними пристроями, які є в бібліотеці.

2.14. Окремі категорії користувачів (сироти; діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків; діти, позбавлені батьківського піклування; з особливими потребами; з багатодітних та малозабезпечених сімей; військовослужбовці; особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники АТО; внутрішньопереміщені особи, а також користувачі, що записалися до бібліотеки під час бібліотечних акцій (зокрема, Дня відкритих дверей) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

III. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до Бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу (паспорт), фотокартку (для читацького квитка) та заповнюють реєстраційну картку (формуляр читача), в якій зазначають: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» користувачем також дається письмова згода на обробку персональних даних.

У разі зміни місця проживання користувач повинен своєчасно повернути бібліотечні документи та повідомити про це Бібліотеку.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

Користувачі, які за віком ще не мають власного паспорту, записуються до відділу абонементу Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

3.2. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий у відділі абонементу, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Документи, одержані у тимчасове користування з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний документ та кожний прострочений (календарний) день.

Розмір пені встановлюється Бібліотекою.

У разі, якщо термін здачі документів припадає на святковий або вихідний день у Бібліотеці, на них пеня не нараховується.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, може бути позбавлений права користування нею.

Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в Бібліотеці мають дотримуватись загальних правил культури поведінки, гігієни та протипожежної безпеки; бережливо ставитися до обладнання, комп’ютерної техніки, бібліотечного фонду та інших матеріальних цінностей, які надаються в тимчасове користування.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Паління на території бібліотеки заборонене.

IV. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотекар повинен:

4.1. Під час запису до Бібліотеки ознайомити користувача з Правилами користування Бібліотекою та всіма видами інформаційно-бібліотечних послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платними.

4.2. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.3. Враховувати інтереси та інформаційні запити користувачів при формуванні бібліотечного фонду, проведенні масових заходів, створенні читацьких об’єднань та клубів за інтересами.

4.4. Створювати умови комфортного бібліотечного обслуговування користувачів, дотримуватися етики взаємовідносин з користувачами, надавати допомогу в доборі потрібних документів з бібліотечного фонду та в пошуку необхідної інформації з мережі Інтернет.

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів, продовжувати строк користування ними на відповідний термін; визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення терміну користування документами.

4.6. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

4.7. Здійснювати щороку статистичний облік кількості користувачів.

4.8. Самостійно визначати перелік та порядок надання платних послуг відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями) та Постанов Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», від 12.07.2017 р № 493 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271».

4.9. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих з 19 лютого переглянути: книжкові виставки: «Мова – ДНК нації» (до Міжнародного дня рідної мови ) та «З історії народного костюму»; виставку творчих робіт студентів фізико-математичного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка «Роду нашого обереги» 19-26 лютого о 10.00 відбудуться заняття курсів комп’ютерної грамотності 19 лютого о 15.00 відбудеться навчальний brainstorming «Соціальна анімація» 20 лютого о 13.30 відбудеться віртуальна подорож «Туристичними шляхами Європи», о 14.00 – урок пам’яті «Небесна Сотня. Назавжди патріоти» (в рамках бібліопроекту Патріотичні діалоги «Україно, ми – дочки твої й сини») 21 лютого о 13.00 відбудеться заняття «Школи інформаційного комфорту» («Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» – бібліотечний урок ) та відеопрогулянка «Вулиці Кропивницького: Дворцова» 25 лютого о 15.00 відбудеться засідання клубу «Ліра» (літературний вечір «Таємниця Шевченкового генія», спільно з Кіровоградським обласним літературним об'єднанням «Степ»)


Положення конкурсу
Положення конкурсуУвага! Нова книга!

Кові Стівен. Восьма звичка. Від ефективності до величі / Стівен Кові; пер. з англ. О. Замойської ; ред. Л. Кратенко. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. -496 с. -ISBN 978-6178-12-2563-3

Стівен Кові - відомий бізнес-консультант, мотиваційний спікер, викладач і автор численних книжок, визнаний журналом «Time» одним з найбільш впливових американців.

Стівен Кові пропонує доступний кожному рецепт розвитку людського генія. Його черговий світовий бестселер «Восьма звичка» є логічним продовженням знаменитої книжки «7 звичок надзвичайно ефективних людей». То що ж це за загадкова восьма звичка? Усе дуже просто — позбудьтеся колишнього способу життя і старих звичок, розвиньте в собі нові якості та несподівані здібності, пристрасть і сумління з умінням знаходити своє покликання, власну неповторну індивідуальність і допомагати робити це іншим.

Це видання буде цікавим керівникам усіх рівнів, менеджерам компаній, неприбуткових організацій, державних установ, а також викладачам і студентам вищих навчальних закладів — усім, кого цікавить питання ефективного лідерства.


To be continuing…

Ми часто чуємо, що найкраще вивчати іноземну мову, потрапивши в середовище носія. Але що, як далеко не всім це по кишені? Уявімо, що вам пощастило і ви вже на засіданні розмовного клубу “Speak Up”. Заняття в клубі абсолютно безкоштовні за умови запису в нашу книгозбірню.

З 15 лютого продовжив свою роботу наш клуб “Speak Up” і тепер, кожної середи та п’ятниці, ми маємо чудову нагоду поспілкуватися англійською у нетрадиційній формі – чи то співаючи пісні англійською, чи переглядаючи відео ролики, чи граючи в різноманітні ігри, які допомагають у вивченні мови.

21 лютого Віккі Нейлінг організувала справжній караоке вечір для усіх учасників клубу. Багаторазове прослуховування улюблених англійських пісень не викликає втоми, а часто повторювані слова надовго залишаються в пам’яті. За допомогою пісень можна поповнити словниковий запас, на практиці зрозуміти англійську граматику та покращити сприйняття англійської мови на слух.

Запрошуємо усіх, хто ще не відвідує заняття, стати учасниками клубу. З вами працюватимуть волонтери Корпусу Миру Тімоті Ніколазі (п’ятниця) та Віккі Нейлінг (середа).


«Найвідоміші музеї Європи»

Музеї — культурно-освітні та науково-дослідні заклади, які призначено для вивчення, збереження та використання пам`яток природи, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Кожна країна світу має свої власні надбання та шедеври. Відвідувачі віртуальної екскурсії «Найвідоміші музеї Європи», яку організували і провели працівники відділу мистецтв, змогли насолодитися творами мистецтва таких країн Європи як Великобританія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія, відвідавши Лувр, музей д’Орсе, Прадо, Британський музей, Національну лондонську галерею, Уффіці тощо.


У нашій пам’яті вони назавжди залишились

Кожен, хто не лишився байдужим до подій на Майдані, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України, залишиться для українців назавжди героєм.

З метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, виховання поваги до історії нашої держави, у відділі популяризації книги відбувся урок пам’яті «Небесна Сотня. Назавжди патріоти».

Студенти комерційного технікуму переглянули відеоролик «Євромайдан. Революція Гідності. Повна хронологія» та пригадали події, що сталися на Майдані Незалежності взимку 2014 року. Також учасники переглянули патріотичні відеоролики.

Небесна сотня – це герої української революції. Вони назавжди увійшли в історію України як борці за європейську державу та справедливість.

Бібліотекарі підготували книжкову виставку «Небесна Сотня – то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну» та ознайомили учасників із виданнями, які висвітлюють героїзм, самопожертву, відданість та любов до своєї Батьківщини людей з різних куточків нашої країни, різного віку, різних професій, різних соціальних прошарків – тих, кому була не байдужа доля своєї Вітчизни.


«Гуляння на Масляну: Розгуляй-четвер»

Весело, душевно та смачно відзначили Масляну в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка.

Масляна вже стала одним з найулюбленіших свят в нашій книгозбірні, саме тому гуляння завжди збирають велику кількість гостей. Цьогорічне свято не стало винятком – до пізнього вечора в бібліотеці співали, танцювали та створювали різноманітні поробки.

Чудову художню програму для кропивничан підготувала Карлівська філія Соколівського сільського будинку культури об’єднаної територіальної громади Соколівської сільської ради. Аматорський вокальний колектив «Мальви» виконав народні пісні, зокрема й про Масляну. Та найбільш захопливою була театральна постановка мультфільму «Жив був пес» від аматорського театрального колективу «Відродження». Актори настільки майстерно відтворили цей мультфільм, що в залі стояв неймовірний сміх. Після вистави глядачі казали, що інсценізація вийшла навіть кращою, ніж екранна версія.

Також на відвідувачів чекали пісенні сюрпризи від вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Ведучими цьогорічної Масляної стали чудові блазні – актори молодіжного театру «Палата №6», які разом з колоритною «Бабою Мороз» весну зустрічали веселими конкурсами та розвагами. Глядачі і млинцями смакували з зав’язаними очима, і по крижинкам «річку» переходили, і в «Млинцевій» естафеті участь брали.

А ще не обійшлося без традиційних майстер-класів, спортивних розваг та звісно ж частування смачними млинцями.

Масляна – веселе ситне свято і ми бажаємо усім, хто ще не встиг його відсвяткувати, обов’язково насмажити млинців та разом з рідними й друзями гарно посмакувати.


Благодійний розпродаж під час Масляної

Вже стало доброю традицією в рамках бібліотечних заходів проводити благодійні акції заради підтримки бійців, що знаходяться в зоні АТО. Не стало винятком і святкування Масляної.

Під час проведення святкових заходів відбувся благодійний розпродаж, який був організований спільно з волонтерами громадської ініціативи «Армія SOS. Кіровоград», за підтримки кропивницької художниці Світлани Хавроненко. Завдяки всім, хто долучився до акції, вдалося зібрати 636 грн.

Дякуємо всім небайдужим кропивничанам!!!


«Не все котові Масляна»

Протягом тижня в бібліотеці проводжали зиму, ласували млинцями та розважались.

У вівторок, який за народними звичаями дарував "зігриши" – зимові розваги, на розважально-пізнавальну програму "Масляна весну закликає" завітали студенти Кіровоградського будівельного коледжу. Хлопці дізнатися про традиції свого народу, поласувати млинцями та спалити зайві калорії.

В середу – на "ласунку", день коли теща запрошувала зятя на млинці та вареники, досхочу порозважались учні НВО №6.

Щоб провести зиму учні Кіровоградського колегіуму завітали до книгозбірні в п`ятницю! Робили це за допомогою веселих розваг та ігор, які залишили нам в спадок наші предки.

В народі вірять, що якщо проведеш зиму весело, то повертатись вона вже не захоче. Сподіваємось, що тепер весна остаточно вступить у свої права!


Роду нашого обереги

Запрошуємо переглянути виставку творчих робіт студентів фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Роду нашого обереги».

Виставка діє з 15 до 22 лютого 2018 року (ІІ поверх, відділ популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді).

дивитись фото

Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх