30 КВІТНЯ 2017

Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва розроблено у відповідності до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право не бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т.ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України”.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формуляр або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.9. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.10. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, фотокартку (для читацького квитка), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки читацького формуляра та згоду на збір і обробку персональних даних (Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VІ).

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів сплачуються кошти за порушення термінів користування.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки на допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011 р.;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих познайомитися з книжковими виставками: з 24 квітня – «День» – газета, що виховує націю», з 27 квітня – «Читаймо німецькою» (до Року німецької мови в Україні) 24, 26 та 30 квітня о 10.00 відбудуться заняття курсів комп’ютерної грамотності 24 квітня відбудуться зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС: о 13.00 – «Сьогодення Чорнобильської зони» (за наслідками відвідування ЧАЕС у 2016 році), о 15.00 – «Дія радіації на організм людини. Способи захисту від шкідливого впливу радіації» (в рамках Бібліо-проекту life safe (Подбай про свою безпеку) 25 квітня о 8.00 відбудеться екогодина «Чорнобиль – незакінчена історія», о 10.00 – Підсумки обласного краєзнавчого конкурсу учнівської молоді «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!» (Центральноукраїнці в боротьбі за незалежність Батьківщини), о 14.00 – акція «Танцюють всі» (до Міжнародного дня танцю, в рамках бібліостудії «З екрану в реальність») 26 квітня відбудуться слайд-бесіда «Гіркий біль Чорнобиля» (о 10.15 та о 15.30) та заняття туристичного експрес-салону «Подорожуймо Європою!» (о 12.00 – вечір-екскурсія «Іспанія – країна-мрія, країна-загадка», о 13.00 – бібліомандрівка «Найбільші бібліотеки Європи») 27 квітня, в рамках Третього книжкового фестивалю-виставки «Весняний книговир» відбудеться: о 10.00 – нарада Молодих літераторів Кіровоградщини, о 10.20 – презентація книги переможця обласного конкурсу 2015 р. К. Нікітченко «Будильники з рим», з 13.00 до 18.00 діє Horror квест-кімната «Сновида: бібліотека чистилища» (за мотивами роману О. Мігель «Сновида») 28 квітня о 10.00 відбудеться зустріч-презентація книги «Забудь-річка» Братів Капранових, з 13.00 до 18.00 діє Horror квест-кімната «Сновида: бібліотека чистилища» (за мотивами роману О. Мігель «Сновида») У відділі абонементу триває міні-опитування «Краща книга квітня»


Анонс
Увага! Нова книга!

Коельйо Пауло. Шпигунка : роман / Пауло Коельйо; пер. з португальської І. Палія ; ред. І. Червінська. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. -188 с. : іл. -ISBN 978-617-12-1660-0

Один з найавторитетніших громадян Бразилії і Посланець Миру ООН, один з найпопулярніших у світі письменників, тиражі творів якого ось-ось подолають рубіж у 100 мільйонів примірників, майстер притчі та психологічної інтриги Пауло Коельйо виносить на суд читачів свій новий роман.

Шпигунка» — свіжий роман, що вийшов з-під пера іменитoгo бразильця. Книга poзпoвідає про захоплююче яскраву й водночас дещо сумну і трагічну долю відомої танцівниці голландського пoхoдження Маргаретти Зелле, більш відомої під псевдoнімoм Мата Харі.

Історія жінки, яка стала чи не найбільшою загадкою чи містифікацією початку ХХ століття, навіть розсекречена через багато років британською MI5 та розвідками Німеччини і Нідерландів, залишила по собі більше питань, ніж відповідей. Бо відповіді були відомі лише їй, яка зачаровувала Париж своїми спокусливими танцями та своєю відвертою красою, яка змушувала наймогутніших чоловіків, що вершили долі Європи, забувати про все, аби лише потрапити у світло екзотичного індонезійського Сонця — Мата Харі. Під час Першої світової війни жінку було ув’язнено за звинуваченнями у міжнародному шпигунстві та пізніше страчено. Вона завжди знала, що кохання вбиває. Але стала тією, ким мріяла, і заплатила за мрію найвищу ціну.


Вітаємо переможців конкурсу «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!» (Центральноукраїнці в боротьбі за незалежність Батьківщини)

Обласний краєзнавчий конкурс учнівської молоді «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!» (Центральноукраїнці в боротьбі за незалежність Батьківщини) проводився з 1 березня до 20 квітня 2017 року з метою залучення молоді до вивчення історії рідного краю, ознайомлення з героїко-патріотичними традиціями минулого, виховання в школярів любові до України.

Його організатором виступив факультет історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Інформаційну підтримку в проведені конкурсу надала Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва. Бібліотеки області, як інформаційні центри, активно допомагали учнівській молоді в підборі джерел та оформленні рефератів.

До журі обласного конкурсу надійшло 40 робіт у форматі вивчення, дослідження, систематизації матеріалів історичного змісту.

Історію краю в козацький період описали: Якименко Ростислав («Козацько-селянські повстання кінця 16 – першої половини 17 століть на території Кіровоградщини»), Приходченко Катерина («Історія козацьких паланок, куренів, українських військових частин на території краю, 16 – початок 21 століття), Сіда Валентина («Історія українського козацтва»), Шимко Леся («Гетьмани, кошові отамани, полковники паланок і полків, курінні отамани, сотники, козаки в історії Центральної України»), Щербина Аліна («Центральноукраїнці у складі Вільного козацтва, армії УНР, держави П. Скоропадського, Української повстанської армії»), Самолюк Едуард («Кошовий отаман Іван Сірко»), Дяченко Олександр («Історія Бугогардівської паланки»), Іванов Владислав («Куруківська битва 1625р.»), Овчаренко Назарій («Релігія – фундамент козацтва України»), Ребенюк Анастасія («Топонімічні назви с. Могильне з давніх часів до сьогодення»).

Події Другої світової війни висвітлили: Василенко Данило, Молчанова Ольга, Богуненко Вікторія, Доценко Єгор, Михайленко Анна («Вихідці з Кіровоградщини в боротьбі проти окупантів України у 1940-х роках»), Кузьменко Яна («Жінки-землячки в боротьбі за незалежність України»), Жиловий Андрій («Голованівщина в боротьбі проти окупантів України в 1940-х роках»), Павленко Ірина («Друга світова війна в історії однієї родини» (родина Малюти Олександри Сергіївни), Погоріла Анастасія («Увічнення пам?яті борців за незалежність України» (вулиця Дмитра Линченка), Куц Олександр («Маршал Петро Кошовий»), Міхєєва Дар?я («Наш земляк – Герой Радянського Союзу Ананьєв Іван Федорович»), Задирака Дарина («Інгуло-Кам?янка в роки Другої світової війни»).

Героїці сьогодення присвячені роботи: Лещенко Оксани («Новопразьці – захисники цілісності і незалежності України в Антитерористичній операції»), Гафарової Азизи («Життя офіцера в зоні проведення АТО»), Британ Дар?ї і Щурової Вікторії («Воїни-земляки – захисники цілісності і незалежності України в Антитерористичній операції»), Журавльової Катерини («Героями не народжуються, ними стають…»), Врадій Тетяни («Духовне відродження українця»), Дуженкової Катерини, Михайленко Анни («Увічнення пам?яті борців за незалежність України»), Гошівської Діани («Життя обірване війною»), Бережної Оксани («Лицарі української незалежності»), Сапронової Марії («Подвигом прославлені»), Секрета Станіслава («Я горджусь своїм родом! Я горджусь своїм батьком!»), Захарук Аліни («Невмирущість шкільних традицій»).

Видатним особистостям нашого краю були присвячені роботи: Пінчук Діани («Володимир Винниченко – письменник, громадський діяч, керівник»), Скрипки Надії («Провідні мотиви та деякі засоби експресії поетичної спадщини поета-земляка Євгена Маланюка»), Бабіч Ольги («В?ячеслав Шкода – золота гілка Шевченківського древа»), Півняк Діани («Працювати, щоб серце співало гімн життя Україні моїй! (Шульга Інна)», Сухомлин Анастасії («Такі ми різні й однакові…»).

І ось настав хвилюючий момент інтриги і очікування: хто ж виборов перше місце?

25 квітня учасники конкурсу приїхали до обласного центру. Декан факультету історії та права ЦДПУ імені В. Винниченка, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Л.М. Філоретова провела для них екскурсію факультетом історії та права з відвідинами археологічного музею ім. Н. Бокій. Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України І.А. Вівсяна провела пішу екскурсію історичною вулицею Дворцовою.

Оголошення та нагородження переможців відбулося в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва за участі представників оргкомітету та журі конкурсу: Кіяна О.І., завідувача кафедри всесвітньої історії ЦДПУ імені В. Винниченка, доктора історичних наук, професора, Вівсяної І.А., кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України ЦДПУ імені В. Винниченка, Босенко Н.П., кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри всесвітньої історії ЦДПУ імені В. Винниченка, заступника директора з наукової роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва Зеленіної В.А.

Оголошення підсумків конкурсу розпочалося з чудового та запального виконання пісень про рідну неньку-Україну Дар’єю Волошиною, ученицею Кіровоградської музичної школи №1 ім. Генріха Нейгауза (викладач Г.П. Секержицька).

Кращими журі визнали роботи шести конкурсантів. За сумарною оцінкою якості роботи, переможницею конкурсу стала Павленко Ірина, учениця 11 класу Гайворонської ЗШ І-ІІ ступенів № 1, яка посіла І місце (тема дослідження: «Друга Світова війна в історії однієї родини (родини Малюти Олександри Сергіївни»).

Друге місце між собою розділили Ольга Бабіч, учениця 11 класу Знам’янського НВК ЗШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназії та Оксана Бережна, учениця 10 класу Златопільської гімназії Новомиргородського району.

Третє місце посіли: Анастасія Ребенюк, учениця 10 класу ЗШ с. Могильне Гайворонського району, Катерина Журавльова, учениця 10-го класу Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст. №8, Дар’я Британ, учениця 9-го класу Первозванівської ЗШ Кіровоградського району.

Переможці конкурсу були відзначені дипломами та отримали у подарунок книги краєзнавчої тематики, авторами яких є викладачі факультету історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.

Наша бібліотека також долучилася до нагородження, подарувавши книги та вручивши всім учасникам читацькі квитки «Почесний користувач бібліотеки» для безкоштовного відвідування книгозбірні протягом двох років.

Отже, вітаємо переможців! Бажаємо всім учасникам конкурсу стати студентами і здобути омріяну професію!


Участь у Всеукраїнському семінарі

20-21 квітня заступник директора з наукової роботи В. Зеленіна взяла участь у Всеукраїнському семінарі заступників директорів обласних бібліотек України для юнацтва, молоді на тему «Вплив децентралізації влади на розвиток бібліотек України для юнацтва, молоді».

Організатори семінару: Міністерство культури України, Державна бібліотека України для юнацтва, Тернопільська облдержадміністрація та Тернопільська обласна рада, Тернопільська обласна бібліотека для молоді.

У семінарі взяли участь: заступник голови Тернопільської ОДА О. Валов, заступник голови Тернопільської обласної ради Л. Крупа, начальник управління культури Тернопільської ОДА Г. Шергей, директор Державної бібліотеки України для юнацтва Г. Саприкін, заступник директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Н. Розколупа. директори та заступники директорів бібліотек з різних регіонів України.

У 2016 році Кабінет Міністрів України схвалив стратегію розвитку бібліотечної справи до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». Відповідно до цього документу кожна область, кожна бібліотека визначають пріоритети розвитку книгозбірень. Але сьогодні, коли у державі процес децентралізації набирає обертів, бібліотечних фахівців турбують багато питань: якою має бути сучасна бібліотека, як вона буде розвиватись в умовах ОТГ, які послуги буде надавати своїм користувачам, як зберегти кваліфіковані кадри і не втратити напрацьований досвід диференційованого підходу до виховання підростаючого покоління, як зробити бібліотеку доступною, відкритою, комфортною, потрібною…

Учасники семінару обговорювали такі питання як: тенденції розвитку галузі культури області в умовах децентралізації, роль сучасної бібліотеки в період економічної нестабільності, моделі бібліотечних мереж в умовах формування об’єднаних територіальних громад.

Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді провели оглядову екскурсію книгозбірнею, а також поділилися досвідом проектної діяльності, яка сприяла появі нових бібліотечних послуг, інформаційного обслуговування покоління, ефективного впровадження іншомовного середовища в бібліотеці.

Учасники семінару відвідали Центр культури і дозвілля (ЦКІД) с. Ласківці та Публічно-шкільну бібліотеку-філію с. Підгайчик Теребовлянської ОТГ, де на власні очі побачили умови, в яких працюють книгозбірні; взяли участь у круглому столі на тему: «Мінімальний «культурний кошик» та бібліотечні послуги для розвитку громади».

Не забули господарі і про насичену культурну програму: яскраві враження залишили пішохідна екскурсія містом Тернопіль та відвідування Зарваницького духовного центру.


Чорнобиль – скорбота пам′яті людської

У відділі популяризації книги, в рамках бібліо проекту Life safe (Подбай про свою безпеку), спільно з фахівцями Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області відбулася зустріч із Коваленком О.П., ліквідатором аварії на ЧАЕС на тему «Дія радіації на організм людини. Способи захисту від шкідливого впливу радіації».

Олександр Павлович звернув увагу учнів гімназії-інтернат-школи мистецтв на те, що під час ліквідації наслідків аварії на території ЧАЕС та в межах 30-кілометорової зони працювали представники різних військових структур, інженерно-технічні працівники та робітники різних професій. Учасники дізналися про соціально-побутові умови ліквідаторів, евакуацію населення спочатку в межах 10-кілометрової, а з травня – і 30-кілометрової зони навколо станції, про спорудження старого та нового саркофагів.

Бакай Аліна Сергіївна, фахівець Управління ДСНС України у Кіровоградській області, розповіла про дію радіації на організм людини та про способи захисту від її шкідливо впливу.

Гості також відповідали на запитання учасників зустрічі.

Для учнів ЗОШ №4 було проведено екогодину «Чорнобиль. Гірка пам'ять і вічний біль». Молодь переглянула відеофільм про катастрофу, який дав їм можливість створити уявлення про події, що відбулися в той час у м. Прип’ять та їх наслідки.

Бібліотекарі підготували для молоді книжкову виставку «Чорнобиль: від мирного атома до катастрофи» та зробили її огляд.


Сьогодення Чорнобильської зони

24 квітня, напередодні 31-ої річниці аварії на ЧАЕС, в бібліотеці відбулася зустріч з Павлом Трапезніковим, оператором ЧАЕС. Павло Олександрович працював оператором третього та четвертого енергоблоків на станції з 1979 року. В ніч, коли сталася аварія, був одним з перших, хто прийшов на ліквідацію атомної стихії.

І сьогодні Павло Олександрович ясно пам’ятає події більш ніж тридцятирічної давності. Про перші години аварії, про людей, які ціною власного життя зупинили «мирний атом» і не дали йому перетворитися в стихійне лихо.

Павло Олександрович на протязі двох тижнів брав участь у ліквідації аварії, а потім за станом здоров’я був відправлений на лікування. Після тих подій Павло Олександрович працював на різних атомних станціях.

У 2004 та 2016 роках йому випала нагода відвідати рідну домівку. Дякуючи світлинам з цих поїздок та коментарям до них героя зустрічі, учасники – студенти Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг мали змогу більш детально ознайомитися з ситуацією, що склалася сьогодні в закритій тридцятикілометровій Зоні.

Відповів гість і на запитання студентів та викладачів ліцею, які на сам кінець побажали ліквідатору міцного здоров’я та ще багато нових зустрічей з молоддю.


Чисте довкілля – здорова нація

15 квітня в Україні відзначається День довкілля. Планета Земля – наш дім, прекрасний і неповторний. Нам необхідно піклуватися про нього, дбайливо оберігати, як порядні господарі. Отруюючи і знищуючи природу, людство, в першу чергу, знищує себе. Де ми будемо жити, що ми будемо їсти, якщо не буде природи?

З цього приводу в бібліотеці оформлено книжкову виставку-інсталяцію «Чисте довкілля – здорова нація». Такі книги, як Губарець В. «Світ, який не повинен загинути», Сафонов Ю. «Біль і тривоги Чорнобиля», Грицик В. «Екологія довкілля. Охорона природи», Чижевський О.Є. «Я пізнаю світ» та ін. розкривають тему сучасного стану навколишнього середовища і його захисту. З ними ви можете ознайомитись на книжковій виставці-інсталяції, яка діятиме до 3 травня у нашій бібліотеці.

дивитись фото

Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх