25 БЕРЕЗЕНЯ 2017

Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва розроблено у відповідності до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право не бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т.ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України”.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формуляр або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.9. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.10. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, фотокартку (для читацького квитка), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки читацького формуляра та згоду на збір і обробку персональних даних (Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VІ).

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів сплачуються кошти за порушення термінів користування.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки на допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011 р.;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих познайомитись з книжковими виставками: з 20 березня – «Поезія – музика мого серця» (до Всесвітнього дня поезії) та «Туберкульоз як інфекційна хвороба і соціальна проблема» (до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом), з 21 березня – «Світоч музики: Микола Лисенко» (до 175-ої річниці від д. н.), з 24 березня – «Усе життя – театр» (до Міжнародного дня театру) 20 березня о 14.20 відбудеться година поезії «Чарівний світ поезії: Ліна Костенко» З 21 березня запрошуємо усіх бажаючих познайомитись із фотовиставкою «Зупинемо туберкульоз разом» (відділ мистецтв) 21, 23 та 26 березня о 10.00 відбудуться заняття курсів комп’ютерної грамотності 22 березня о12.30 відбудеться зустріч із фахівцями Кіровоградського обласного протитуберкульозного диспансеру «Збережемо здоров’я. Дізнаємось про туберкульоз» та презентація фотовиставки «Зупинемо туберкульоз разом» 23 березня о 12.20 відбудеться презентація книги кіровоградських письменників С.Томашевської та О.Бондаря «Марево», о 13.00 – заняття «Школи інформаційного комфорту», о 14.00 – віртуальна мандрівка «Німеччина: відома й невідома», о 14.30 – відкритий мікрофон «Насилля в сім’ї. Як його уникнути», о 15.00 – мистецька година «Жива легенда епох – В.А.Моцарт» У відділі абонементу триває міні-опитування «Краща книга березня»

Увага! Нова книга!

Кость Лавро : [художній альбом] / автор іл. К. Лавро ; гол. ред. В. Строля. – К. : Балтія-Друк, 2016. - 96 с. : іл. – (Сер. «Б-ка Шевченківського комітету»). – ISBN 978-617-516-013-8.

Видавництво «Балтія-Друк» започаткувала серію альбомів, які представлятимуть творчі доробки лауреатів Шевченківської премії в галузі образотворчого мистецтва. Ця серія представлена за програмою «Українська книга». Першим став мистецький альбом «Кость Лавро».

Відомий український графік Костянтин Тихонович Лавро родом із смт Новоукраїнка Кіровоградської області, працює головним художником видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». До творчого доробку митця належать ілюстрації до книжок: «Котик і півник», «Дитяча Євангелія», «Українська абетка», «Козак Петро Мамарига», «Сто казок» та чимало інших. Кость Лавро є переможцем авторитетних міжнародних виставок дитячої книжки та ілюстрації, лауреатом одразу двох престижних премій імені Лесі Українки і Тараса Шевченка.

Видавництво «Балтія-Друк» фактично рік працювало над втіленням цього оригінального видавничого проекту, який просто вражає своїм незвичайним ілюстративним рядом. Кость Лавро уже давно завоював славу одного з найталановитіших книжкових графіків сучасності, роботами якого захоплюються не лише в Україні, а й далеко за її межами. Їх вирізняють тонкий український гумор, авторська манера виконання, віртуозність малюнку, нескінченна галерея образів і ще багато такого, що високо оцінюють вітчизняні видавці та мистецтвознавці.

Тож, завітайте до бібліотеки та ознайомтеся з кращими ілюстраціями талановитого митця.


Презентація містичного детектива «Марево»

23 березня відбулась презентація книги «Марево», кропивницьких журналістів Олега Бондаря та Свiтлани Томашевської, для студентів КДПУ ім. В.Винниченка та машинобудівельного коледжу ЦУНТУ.

За словами співавторів, написання роману було складним. Вони сперечались щодо героїв та сюжету. «Свiтлана хотiла позитивних героїв, а я люблю бiльш негативних персонажiв. До того ж, я додавав мiстику в роман», - зазначив О. Бондар.

«Марево» ввібрало у себе все найкраще з класичних детективів і містичних трилерів. Це історія приватного детектива, який потрапив у справжнє «сімейне кубло». Герої – родичі, які позаочі ненавидять один одного. Тут, навіть, найближчі люди можуть встромити ножа в спину. Детективу доводиться не лише розплутувати їхні міжусобні конфлікти, а й «відбиватися» від дуже пристрасного привида, затримувати злочинців, шукати зниклих безвісти людей і разом з усіма полювати за родинними реліквіями. Найцікавіше те, що по ходу сюжету герої книги дізнаються, ким вони насправді є і які родинні зв’язки насправді їх поєднують.

Книга буде цікава, як молоді так і людям середнього віку, які полюбляють загадкову та містичну літературу.


Нехай в душі розквітнуть квіти

23 березня бібліотекарі разом з членами ГО «ТІМО «Відкриті двері», представниками імідж центру «Ольга», благодійного фонду «Відкрита Україна» відвідали КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з притулковими групами» Кіровоградської обласної ради.

Метою поїздки було: поспілкуватись з дітьми та поділитися своїм теплом.

Бібліотекарі Юлія Абрамова та Олена Завірюха провели майстер-клас із виготовлення весняних квітів – гіацинтів. Адже зараз пора, коли вони починають розквітати, так само як і посмішки на обличчях дітей після того, як вони своїми руками змайстрували квіти з гофрованого паперу.

Не обійшлося і без подарунків, адже гості привезли вихованцям речі, солодощі та іграшки.


Навчання в «Школі інформаційного комфорту»

Відбувся черговий урок в «Школі інформаційного комфорту». Цього разу учні Кіровоградського ліцею сфери послуг познайомилися з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, новими довідковими виданнями (словниками, енциклопедіями), паперовими каталогами бібліотеки та здійснили пошук інформації в них.

Познайомилися з електронним каталогом книгозбірні, який є основою інформаційного обслуговування та базовим інформаційним продуктом бібліотеки в сучасних умовах.

За сутністю електронний каталог — це систематизована бібліографічна база даних, яка поєднує функції традиційних (алфавітного, систематичного, предметного, топографічного) карткових каталогів і картотек бібліотеки, забезпечує якісний, оперативний, багатоаспектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі (враховуючи можливість представлення результатів пошуку як у роздрукованому вигляді, так і шляхом запису на електронні носії інформації) та в будь-якому режимі при безпосередньому відвідуванні бібліотеки користувачем або в режимі on-line.

Електронний каталог дає можливість здійснювати швидкий і якісний пошук літератури за різними параметрами, як наприклад: автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, рукопис, збірник, дисертація, автореферат, журнал тощо), дізнатися про наявність електронної версії документа.


Екскурсія до кімнати бойової слави 3-го окремого полку спеціального призначення

22 березня студенти Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна, за сприяння Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва, відвідали кімнату бойової слави 3-го окремого полку спеціального призначення.

Під час екскурсії, яку провів капітан Німчук Іван, студенти відвідали кімнати афганської слави та повітряно-десантної підготовки, переглянули експонати з АТО, дізналися історію легендарного полку, бойові заслуги та спортивні нагороди спецпризначенців.

Найбільше запитань виникло з приводу участі бійців спецназу у Антитерорестичній операції, зокрема у обороні Донецького аеропорту. Крім розповіді «з перших вуст», студентам дозволили потримати в руках зброю, показали залишки від осколків мін, привезених з зони АТО.

У кімнаті повітряно-десантної підготовки всі бажаючі мали змогу одягнути на себе парашут.


Виставка робіт художниці Світлани Хавроненко

З 9.02 до 13.03 у відділі мистецтв діє виставка робіт художниці Світлани Хавроненко. На виставці представлені портрети, виконані в техніці енкаустика (малювання восковими олівцями за допомогою праски)

Запрошуємо всіх бажаючих!!!

дивитись фото

Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх