26 КВІТНЯ 2018


Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Затверджено 15.01.2018 р.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка

I. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка (далі – Бібліотеки) розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі змін, внесених до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України від 19 квітня 2017 року № 340.

1.2. Ці Правила користування бібліотекою визначають основні засади обслуговування користувачів Бібліотеки.

1.3. Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, характеристики бібліотечних фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.

II. Права користувачів

2.1. Користувачі Бібліотеки – юнацтво та молодь, дорослі, що працюють з юнацтвом та молоддю (вчителі, викладачі, вихователі, соціальні працівники, бібліотекарі) та інші категорії населення, причетні до процесів виховання, навчання, організації дозвілля, вирішення проблем молоді.

2.2. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т. ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.4. Користувачі Бібліотеки мають право: - безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; - отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки; - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку; - брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека; - входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби тощо), - користуватися електронним каталогом, он-лайн послугами та іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі; - брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.5. Користування документами з бібліотечного фонду здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальні зали, веб-сайт Бібліотеки та інші форми обслуговування.

2.6. Користувачі відділу абонементу мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Навчальну літературу користувачі можуть одержати для опрацювання на 10 днів.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування (для пільгових категорій користувачів, що мають проблеми з пересуванням та знаходяться під опікою).

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.

2.8. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

2.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА або скористатися послугами Інтернет-центру бібліотеки для пошуку та одержання необхідної інформації.

2.10. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.11. Користувачі мають право на продовження терміну користування взятою літературою та попереднє замовлення документів у разі їх наявності у бібліотечному фонді, скориставшись он-лайн сервісом на сайті Бібліотеки.

2.12. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.13. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право користуватися спеціальними пристроями, які є в бібліотеці.

2.14. Окремі категорії користувачів (сироти; діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків; діти, позбавлені батьківського піклування; з особливими потребами; з багатодітних та малозабезпечених сімей; військовослужбовці; особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники АТО; внутрішньопереміщені особи, а також користувачі, що записалися до бібліотеки під час бібліотечних акцій (зокрема, Дня відкритих дверей) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

III. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до Бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу (паспорт), фотокартку (для читацького квитка) та заповнюють реєстраційну картку (формуляр читача), в якій зазначають: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» користувачем також дається письмова згода на обробку персональних даних.

У разі зміни місця проживання користувач повинен своєчасно повернути бібліотечні документи та повідомити про це Бібліотеку.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

Користувачі, які за віком ще не мають власного паспорту, записуються до відділу абонементу Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

3.2. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий у відділі абонементу, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Документи, одержані у тимчасове користування з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний документ та кожний прострочений (календарний) день.

Розмір пені встановлюється Бібліотекою.

У разі, якщо термін здачі документів припадає на святковий або вихідний день у Бібліотеці, на них пеня не нараховується.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, може бути позбавлений права користування нею.

Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в Бібліотеці мають дотримуватись загальних правил культури поведінки, гігієни та протипожежної безпеки; бережливо ставитися до обладнання, комп’ютерної техніки, бібліотечного фонду та інших матеріальних цінностей, які надаються в тимчасове користування.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Паління на території бібліотеки заборонене.

IV. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотекар повинен:

4.1. Під час запису до Бібліотеки ознайомити користувача з Правилами користування Бібліотекою та всіма видами інформаційно-бібліотечних послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платними.

4.2. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.3. Враховувати інтереси та інформаційні запити користувачів при формуванні бібліотечного фонду, проведенні масових заходів, створенні читацьких об’єднань та клубів за інтересами.

4.4. Створювати умови комфортного бібліотечного обслуговування користувачів, дотримуватися етики взаємовідносин з користувачами, надавати допомогу в доборі потрібних документів з бібліотечного фонду та в пошуку необхідної інформації з мережі Інтернет.

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів, продовжувати строк користування ними на відповідний термін; визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення терміну користування документами.

4.6. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

4.7. Здійснювати щороку статистичний облік кількості користувачів.

4.8. Самостійно визначати перелік та порядок надання платних послуг відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями) та Постанов Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», від 12.07.2017 р № 493 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271».

4.9. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих переглянути книжкові виставки: з 24 квітня – «Тривожні дзвони Чорнобиля», з 25 квітня – «Магічна сила танцю» (до Міжнародного дня танцю); виставку творчих робіт Наталії Юрченко «Пробудження весни» Щодня з 10.00 до 17.00 проводяться заняття курсів комп’ютерної грамотності 23 квітня з 11.00 до 14.00 відбудеться вулична акція «Startup – розпочни успіх з книги» (до Всесвітнього дня книг та авторського права); о 15.00 – зустріч із ліквідатором аварії на ЧАЕС «Чорнобиль: 32 роки потому» 24 квітня о 8.00 відбудеться слайд-бесіда «Гіркий біль Чорнобиля» та мистецька година «Співала, мов янгол» (до 65-ої річниці від д. н. Квітки Цісик), о 13.30 – екогодина «Екологічні проблеми Кіровоградщини» (до Дня довкілля); 25 квітня о 13.00 відбудеться мовознавчий турнір «Знавці української мови», о 14.00 – День відкритих дверей професійних навчальних закладів «Ярмарок професій» 26 квітня о 15.45 відбудеться зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС «Чорнобильська катастрофа та її вплив на навколишнє середовище» (в рамках бібліо-проекту life safe ( Подбай про свою безпеку) 25 та 27 квітня о 16.00 відбудуться заняття розмовного клубу «Speak Up» У відділах бібліотеки проводиться Всеукраїнське анкетування «Користувач бібліотеки – 2018»


Положення конкурсуУвага! Нова книга!

Авеярд Вікторія. Скляний меч / Вікторія Авеярд; пер. з англ. Я.Стріха ; ред. О. Дубчак. -К. : Наш Формат, 2017. -376 с. -ISBN 978-617-7513-95-6

Книгу Вікторії Авеярд — молодої американської письменниці і сценаристки визнано найкращим бестселером New York Times і переможцем премії People’s Choice Awards 2016 у номінації «Найкращий підлітковий роман». Історія головної героїні набула надзвичайної популярності серед молоді в усьому світі. Серія книжок про Мару, зокрема і «Скляний меч», не менш захоплива, ніж романи «Володар перснів» чи «Пісні льоду та полум’я». Як зазначають критики, це унікальний фантастичний світ зі справді цікавими персонажами.

Це друга книжка фентезі-серії про Мару Барров. Для прихильників фентезі, антиутопій, крутих поворотів сюжету та стрімких, захопливих подій. Для тих, кому цікаво, як склалася доля сімнадцятирічної Мари після фантастичних пригод, описаних у книжці «Багряна королева».


Чорнобиль: тридцять два роки потому

23 квітня, напередодні 32-ої річниці аварії на ЧАЕС, в бібліотеці відбулася зустріч з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС: Павлом Трапезніковим, оператором ЧАЕС та Олександром Диким.

На початку зустрічі бібліотекарі відділу сприяння технічній творчості молоді познайомили школярів із загальною картиною аварії на Чорнобильській АЕС. А потім до слова підключилися і гості зустрічі.

Павло Олександрович працював оператором третього та четвертого енергоблоків на станції з 1979 року. В ніч, коли сталася аварія, був одним з перших, хто прийшов на ліквідацію атомної стихії.

І сьогодні Павло Олександрович розповідає про події більш ніж тридцятирічної давності. Про перші години аварії, про людей, які ціною власного життя зупинили «мирний атом» і не дали йому перетворитися в стихійне лихо.

У 2004 та 2016 роках йому випала нагода відвідати рідну домівку. Дякуючи світлинам з цих поїздок та коментарям до них героя зустрічі, учасники – школярі НВО ЗОШ - інтернат І-ІІІ ст. мали змогу більш детально ознайомитися з ситуацією, що склалася сьогодні в закритій тридцятикілометровій Зоні.

Про те, як 45 секунд перебували люди на даху четвертого реактора, як прибирали радіоактивний бруд розповів Олександр Миколайович. З червня по жовтень 1986 року він перебував у закритій зоні.

Сьогодні Павло Трапезніков та Олександр Дикий беруть активну участь в роботі міської ветеранській організації «Союз Чорнобиля України» міста Кропивницький.

Відповіли гості і на запитання школярів та викладачів ЗОШ-інтернату, які на сам кінець побажали ліквідаторам міцного здоров’я та ще багато нових зустрічей з молоддю.


Благодійний розпродаж

Під час вуличної акції «Start up – розпочни успіх з книги» вкотре відбувся благодійний розпродаж картин та поробок на підтримку воїнів, що знаходяться в зоні АТО (спільно з громадською ініціативою «Армія SOS» Кіровоград).

Висловлюємо щиру подяку всім, хто долучився до акції, особливо художниці Світлані Хавроненко, яка надала свої роботи. В результаті розпродажу було зібрано 188 грн.


«Start up – розпочни успіх з книги»

23 квітня Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка відзначила Всесвітній день книги і авторського права цікавою вуличною акцією «Start up – розпочни успіх з книги».

Під час цієї акції відвідувачі могли ознайомитися з виставками найновіших книг бібліотеки; взяти участь в оформленні інтерактивного стенду «Підвішена книга», порадивши цікаві книги до читання.

Також в рамках проекту «Живі книги» відбулося спілкування з відомими письменниками нашого міста. Ми запросили кропивницьких членів Національної спілки письменників України - Олену Валентинівну Надутенко, Антоніну Петрівну Царук, Бориса Григоровича Ревчуна, Антоніну Михайлівну Корінь. Ці люди мають колосальний досвід у сфері письменницької майстерності. Вони випустили у світ не одну книгу, з якими гості нашої вуличної акції могли познайомитися під час заходу і поспілкуватися безпосередньо з авторами.

Учасники літературного клубу для молоді «Ліра» організували і провели голосні читання, декламуючи власну поезію і твори класиків у відповідній локації.

Крім того, гості вуличної акції «Start up – розпочни успіх з книги» фотографувалися у фото-зонах «Літературний портал» та «Книжкова полиця»; брали участь у майстер-класах по створенню оригінальних закладинок та літописів; вигравали призи від магазину канцтоварів «Kancler.com» у тематичних літературних вікторинах.

Традиційно проходив благодійний розпродаж картин та поробок на підтримку воїнів, що знаходяться в зоні АТО /спільно з громадською ініціативою «Армія SOS»/.

Вулична акція в такому форматі пройшла вперше, але залишила після себе приємні враження та позитивні відгуки як від письменників, так і від гостей заходу.
Безпека на дорозі

Сьогодні на дорогах України виникає дуже багато автомібільних аварій, у яких тисячі людей травмуються та гинуть. Причини, внаслідок яких трапляються дорожньо-транспортні пригоди, можуть бути різноманітні: перевищення швидкості, нетверезий стан, недотримання дистанції, неуважність.

19 квітня у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка відбулася зустріч із представниками Управління патрульної поліції в Кіровоградській області – Оксаною Білобровою, начальником відділу із зв’язків з громадськістю та Ольгою Варіченко, інспектором цього ж відділу. На заході, присвяченому безпеці на дорозі, були присутні учні Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського.

Оксана Сергіївна та Ольга Василівна розповіли про аварійні ситуації на дорогах та як їх можна уникнути, наголосили на тому, що серйозно ставитися до питань безпеки дорожнього руху повинні не лише водії, але й пішоходи, які можуть спричинити ДТП, переходячи вулицю в недозволеному місці. Також працівники поліції розповіли, що одним із засобів захисту пішоходів у вечірній час є світловідбиваючі елементи – флайтери.

Отже, знаючи та дотримуючись правил дорожнього руху, можна уникнути помилок та трагедії і врятувати найдорожче – життя.


Обов’язок. Відповідальність. Совість

19 квітня відбулося чергове засідання лекторію «Молодь і право». Цього разу спілкувалися на тему «Обов’язок. Відповідальність. Совість». Ці важливі питання учні СЗШ № 14 розглядали разом із Піскун В. М., головним спеціалістом правового відділу Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Поняття «обов’язок», «відповідальність» та «совість», які взаємопов’язані або йдуть поруч, обговорювалися з правової точки зору. Адже кожна особистість від народження має права, на рівні з якими завжди є обов’язки і відповідальність за свої дії та вчинки.

Віра Михайлівна наголосила, що самосвідомій людині, яка не позбавлена почуття моралі, властиві також відчуття совісті, гідності, обов’язку, тощо. Ці риси являються показником досконалості та самодостатності.

Відчуття обов’язку та відповідальності визначають наскільки моральною є особистість та допомагають зробити правильний вибір.

Учасники також дізналися про загальнонаціональний проект Міністерства юстиції України «Я маю право». Віра Михайлівна запропонувала правопросвітницькі листівки та відповіла на запитання, які цікавили аудиторію.


Жити щасливо – жити у злагоді з природою

Проблема стану навколишнього середовища в Україні вважається насправді актуальним та надзвичайно важливим питанням для кожного громадянина.

Щороку в третю суботу квітня відзначається День довкілля. Головна мета цієї події – підвищення рівня свідомості кожної людини в питаннях, що стосуються збереження природи.

19 квітня у відділі популяризації книги відбулася еко-година «Екологічні проблеми Кіровоградщини». Учні СЗШ № 14 дізналися про екологічну ситуацію в Україні. Згадали про природно-географічні умови, водні ресурси, тваринний та рослинний світ Кіровоградщини. Особливу увагу під час заходу було звернено на екологічні проблеми краю.

Під час заходу учні переглянули відеоролики про екологічний стан нашої країни та області, ознайомилися із літературою, яка була представлена на книжковій викладці «Мандруйте Кіровоградщиною! Вона того варта».

Учасники висловлювали свої думки щодо збереження навколишнього середовища. Потрібно розпочати з себе – прибирати сміття, гасити багаття, посадити дерево, тому що екологічний стан нашої планети залежить від самосвідомості кожного громадянина.


Пробудження весни

Із 19 квітня до 10 травня 2018 року у відділі мистецтв діє виставка творчих робіт Наталії Юрченко «Пробудження весни». На виставці представлені жіночі прикраси ручної роботи, виготовлені з різних матеріалів: тканини, дерева, скла, бісеру, кольорової вовни.

Створення прикрас – це хобі Наталії, яким вона займається близько семи років. Захоплення прикрасами розпочалося з того, що доньці в дитячий садочок для святкового ранку треба було гарно оздобити костюм. Сьогодні Наталія виготовляє сережки, кольє, брошки, браслети, оздоблює пояси.

На створення прикрас витрачається багато часу, але в кожну річ авторка вкладає душу та постійно вдосконалює свою техніку.


Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх