22 ЛИПНЯ 2018


Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Розділ 1.Творчість та життєвий шлях

Не у бронзі, а в ділі, важкому й величному,
Будеш жити, допоки Вкраїна жива.
Юрій МальованийУ славетному сузір’ї видатних імен Кіровоградщини, України, світу яскравою зорею сяє ім’я педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

Народився Василь 28 вересня 1918 р. в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області (на той час — Василівська волость Олександрійського повіту Херсонської губернії) у незаможній селянській родині.

Тут минули його дитинство й юність. Він вчився в рідному селі у школі і в 1933 році закінчив семирічку. З 1935 року почався педагогічний шлях В. О. Сухомлинського – він став вчителем української мови і літератури у Василівській та Зибківській семирічних школах Онуфріївського району.

Після закінчення Полтавського педагогічного інституту, в 1938 році, В. Сухомлинський повернувся в рідні місця і працював викладачем української мови і літератури в Онуфріївській середній школі.

У 1948 році Василь Олександрович став директором Павлиської середньої школи і беззмінно працював до кінця своїх днів. Ці 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості.

Василь Олександрович Сухомлинський був відомим у Радянському Союзі педагогом, член-кореспондентом Академії педагогічних наук, Заслуженим учителем, знаменитим директором, Лауреатом Державної премії в галузі науки. Коли через 30 років педагогічної діяльності його запитали, що було найголовнішим у його житті, він без роздумів відповів: «Любов до дітей».

увеличить

Василь Олександрович Сухомлинський // Видатні українські педагоги: Інформаційний довідник / Упор. Л. В. Калуська. — 2-ге вид. — Тернопіль: Мандрівець, 2010. — С. 113-176.

У цьому виданні представлено короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність Василя Сухомлинського. В абетковому порядку подано добірку узагальнених думок учених з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією, розроблені й апробовані автором, що ґрунтуються на ідеях Василя Олександровича.

Для педагогів, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.

увеличить

Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. — К.: Либідь, 2005. — С. 380-387.

У другій книзі навчального посібника подано творчу біографію українського педагога В. О. Сухомлинського як єдиний історико-педагогічний процес.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, педагогів, науковців

увеличить

Біланюк Ю. Ф., Кохан А. І. Штрихи до портрета Василя Сухомлинського/ Художник Кононенко В. А. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. — 60 с.

Важко визначити жанр цієї цікавої книжки. Це і краєзнавче дослідження, і спогади сучасників В. О. Сухомлинського, і, водночас, роздуми про минуле і майбутнє нашої освіти. На перший погляд автори обмежилися певними географічними рамками, поставили за мету з’ясувати роль Олександрії в житті та діяльності видатного педагога. Та вони пішли значно далі, зробили цікаві узагальнення, які викликають інтерес читача і заохочують його звернутися до творчої спадщини В. О. Сухомлинського.

Маловідомим постає перед нами В. Сухомлинський у розділі про його поетичну спадщину. Книга читається легко, не перенасичена специфічною термінологією.

увеличить

Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки. — Кіровоград, 2013. — 188 с.

У науково-методичному посібнику розкриваються провідні педагогічні ідеї наукових праць та практичної діяльності педагогів-новаторів Василя Сухомлинського, Івана Ткаченка, Олександра Захаренка, трансформація їхнього досвіду в діяльність навчальних закладів. Автор досліджує домінанти виховуючого середовища, яке невтомно збагачували педагоги-гуманісти, основні ідеї згуртування шкільного колективу, розвиток творчого потенціалу вчителя, педагогічні умови формування особистості учнів. Посібник адресовано керівникам, педагогічним працівникам усіх типів навчальних закладів.

увеличить

Постельняк А. І. В. О. Сухомлинський : діалог із сучасністю. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. – 178 с.

Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

 

увеличить

Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та 5-их Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність» /За загальною редакцією академіка АПН України О. Я. Савченко, ред. М. Я. Антонця, А. С. Бика, Т. В. Гришиної, Б. П. Хижняка, упор. М. Я. Антонця, А. С. Бика. – Київ-Кіровоград, 1999. – 388 с.

Висвітлено теоретико-методологічні основи педагогіки Василя Сухомлинського, його філософія освіти, питання взаємодії дітей і природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського та навчально- виховному процесі сучасної школи, розкрито дидактику видатного педагога в контексті реформування змісту національної освіти, подано нові результати творчого втілення його ідей в практику навчання, освіти і виховання дітей та молоді.

Друкується за рішенням Вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

увеличить

Калініченко Н. А., Перебийніс Г. М. Сучасники В. О. Сухомлинського. – Кіровоград, 1998. – 260 с.

У книзі висвітлено актуальні проблеми творчого втілення педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи освітніх закладів Кіровоградщини, вплив особистості Василя Олександровича, роботи колективу Павлиської середньої школи на розвиток творчості, ініціативи, професійної майстерності, самовідданості в педагогічній праці директорів шкіл, вчителів, працівників відділів освіти, методистів.

Видання розраховане на керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, викладачів і студентів педагогічних інститутів та педагогічних училищ, методистів, громадськість, всіх зацікавлених у вивченні, використанні, творчому розвитку педагогічних ідей нашого земляка — Вчителя, директора школи, вченого, мислителя, письменника В. О. Сухомлинського в умовах сучасної школи.

увеличить

Сторінками творів мудрого вчителя: альманах для вчителів і вихователів /Упорядник Л. В. Жадан. – Кіровоград, 2008. – 84 с.

Альманах, виданий ОН профспілкою працівників освіти і науки України до 90-річчя Василя Олександровича Сухомлинського, містить вислови геніального педагога.

увеличить

Дивись також:

Антонець М. Наш найдорожчий скарб – рідна мова (за спадщиною Василя Сухомлинського // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 1-3.

Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3-4. – С. 27-33.

Гартманн Е. В. О. Сухомлинський – класик педагогіки // Рідна школа. –-2003. – № 9. – С.18-19.

Деркач О. Серце, віддане дітям: В. О. Сухомлинський – видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в сучасній школі. – 2014. – № 9. – С. 30-36.

Дічек Н. Духовні домінанти В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 5-7.

Іванко А. Б. Убитий диктатурою партійного авторитаризму // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 17-31.

Кловак Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 52-55.

Костюченко В. «Людина починається з добра...» (В. О. Сухомлинський – видатний педагог-дослідник, письменник, громадський діяч) // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 7. – С. 2-9.

Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. –С. 28-30.

Савченко О. Вивчаємо спадщину В. О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 11-12.

Ткаченко Л. Ідеї В. Сухомлинського – революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 75-77.


Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх