Category Archives: Нові надходження 2019

Нові надходження за травень 2020 року

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, […]