СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЮ ІМ. Є. МАЛАНЮКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Тетяна Яськів,

завідувач відділу комплектування і зберігання фондів

Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка

У статті представлено досвід і перспективи роботи бібліотеки у напрямах формування бібліотечних фондів та комплектування.

Робота з бібліотечним фондом у Кіровоградській ОБЮ ім. Є. Маланюка спрямована на формування сучасних документно-інформаційних ресурсів, забезпечення їх активного використання та зберігання.

За 40 років діяльності в бібліотеці сформовано універсальний фонд, орієнтований на юнацьку та молодіжну аудиторію, а також на фахівців, які працюють у сфері молодіжної політики та інших користувачів. На сьогодні бібліотечний фонд налічує 118 тисяч примірників документів на різних носіях інформації, із них 40 % становлять україномовні видання, 5,6 % – документи на нетрадиційних носіях, передплачується близько 150 назв періодичних видань. За галузевим складом переважає література гуманітарного характеру (66 %), у т. ч. художня література (46 %). Книга залишається основним джерелом інформації і доповнюється іншими носіями.

Загальний бібліотечний фонд стабільний і зберігає невелику тенденцію до збільшення. Надходження на 1 користувача складають 0,20 примірника, показник ІФЛА 0,25 книги, обертаність фонду 3 рази, показник ІФЛА 5 разів.

Упродовж останніх 10 років, завдяки дарункам Міжнародного фонду «Відродження», фондів «Сейбр-Світло» і «Світло на Сході», Швейцарської Конфедерації тощо, значно збільшився фонд літератури іноземними мовами, який становить 4 %. Фонд має відкритий доступ і допомагає юним читачам у вивченні іноземних мов.

Оскільки переважну більшість користувачів бібліотеки складає учнівська молодь (54,1 %), студентська молодь (21 %) та працююча молодь (7,6 %), пріоритетним у формуванні фонду є врахування запитів саме цієї категорії користувачів. Сучасна молодь, незважаючи на зайнятість, охоче читає те, що їй до душі, а не те, що їй нав’язують. Увага приділяється також запитам дорослих, що працюють з молоддю (їх щорічно звертається до бібліотеки понад 4 % від загальної кількості користувачів).

Джерелами фінансування поповнення фондів Кіровоградської ОБЮ є бюджетні кошти, доходи від надання бібліотекою платних послуг. Значна частина літератури надходить до бібліотеки безкоштовно. За джерелами комплектування найвищий відсоток складають надходження придбані за бюджетні кошти: література – 50 % та періодичні видання за передплатою – 37 %. Таким чином, маючи бюджетні кошти, сьогодні бібліотека для юнацтва якісно і вчасно поповнюється новими книжками, періодикою та іншими ресурсами. Головними критеріями відбору літератури є інформаційна зна- чимість, якість документів та їх відповідність запитам користувачів. Фонди мають постійно оновлюватися, бути мобільними, з розгорнутою мережею пошуку, здатними зацікавити найвибагливішого користувача.

Тому відбір документів до фонду передбачає обов’язкову участь завідувачів відділів обслуговування.

Основними і найбільш ефективними джерелами поповнення фонду в Кіровоградській ОБЮ ім. Є. Маланюка є українські видавництва та книготорговельні організації з Києва, Харкова, Львова. Сьогодні придбає книги в таких видавництвах, як «Знання», «Патерик», «Кондор», «Ліра-К», «Фоліо», «Видавництво Старого Лева», «Клуб Сімейного Дозвілля», «Навчальна книга-Богдан», «Академія», у газеті «День» та ін. У фондах зберігаються також книги таких сучасних українських видавництв, як «Український пріоритет», «Дискурсус», «Pabulum», «Балтія-друк», «Фабула». З новинками бібліотекарі знайомляться завдяки веб-сайтам цих видавництв, їх каталогам, прайс-листам, рекламним буклетам. Знайомству з новинками української книги допомагає також потужна Інтернет-платформа «Касіопея – сузір’я українських книжок». Здійснюючи перегляд книговидавничих прайсів і каталогів, працівники відділу комплектування і зберігання фондів відслідковують оновлення ринку книжкової продукції, аналізують цінові пропозиції, оформляють замовлення на придбання документів. На нашу думку, для отримання більш оперативної та повної інформації про нову літературу, що з’являється в Україні, потрібно створити міжвидавничий електронний каталог, про який останнім часом пишуть в ЗМІ.

Сьогодні в Україні значно пожвавився літературний процес, національна література стає дедалі потужнішою і цікавішою. Нове покоління письменників пише для молоді і про молодь, є багато гідних перекладів творів зарубіжної літератури, збільшується потік видань про здоровий спосіб життя, домашнє господарство, розвиток творчих здібностей молоді, – саме на цю тематику звертається першочергова увага при комплектуванні бібліотечного фонду. Про популярність у користувачів сучасної української книги говорить міні-опитування «Краща книга місяця», яке проводилось у відділі абонементу бібліотеки протягом 2015-2017 рр. Зазвичай найкращими із прочитаних книг користувачі називали твори сучасних українських письменників.

Значні поповнення україномовними виданнями фонду бібліотеки відбуваються завдяки державній програмі «Українська книга» та програмам Міністерства культури України із забезпечення українською літературою досі переважно російськомовних фондів публічних бібліотек. Ці програми скеровані перш за все на вирішення проблеми оновлення бібліотечних фондів. Фінансування таких державних програм має продовжуватися і надалі, але процедуру відбору книг до них потрібно покращувати, можливо, публічно обговорювати списки та обов’язково враховувати пропозиції бібліотек.

Відділ комплектування і зберігання фондів постійно працює над доукомплектуванням фонду бібліотеки документами, що надходять від користувачів бібліотеки, мешканців міста, письменників-земляків, краєзнавців, громадських організацій, місцевих видавництв, навчальних закладів. Починаючи з 1998 р., в бібліотеці щорічно організовуються акції «Подаруй бібліотеці книгу». Приємно, що традиція дарувати книги збереглася досі. Надходження подарованих видань до фонду бібліотеки в середньому складають 10 % на рік.

Цінною частиною фонду Кіровоградської ОБЮ ім. Є. Маланюка є колекція видань з автографами авторів, письменників-земляків, інших відомих людей. Цей фонд є предметом гордості нашої бібліотеки і налічує понад 350 видань (твори В. Козаченка, С. Плачинди, Г. Кочура, В. Бровченка, С. Майданської, В. Матвієнка, В. Шкляра, С. Жадана, О. Жовни, В. Бондаря та багатьох інших). Більш повну інформацію про колекцію можна знайти на сайті бібліотеки під рубрикою «Багатоголосся книг, що нас єднають».

Своєчасне виявлення маловикористовуваної літератури, застарілих і зношених видань, оперативне їх виключення є необхідною умовою поліпшення якісного складу фонду. Згадаймо рекомендації Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА): «Гарний бібліотечний фонд не обов’язково має бути великим, особливо в новому світі цифрової інформації. Відповідність фондів потребам місцевої громади важливіша, ніж обсяг фонду» (п. 4.4). Нині показник оновлення фонду бібліотеки становить – 3,0 %, що на 1,2 % більше, ніж у 2016 р. – 1,8 %. Достатнім є показник оновленням у 5 % (ІФЛА). Тож процес оновлення бібліотечних фондів продовжується.

Піклуючись про підвищення рівня інформаційної культури користувачів бібліотеки, працівники відділу докладають  максимальних зусиль до формування і ведення довідково-бібліографічного апарату в традиційному та автоматизованому режимах. Відділ веде власні електронні бази даних нових надходжень, що нараховують 30114 документів. З 2002 р. здійснюється ретроконверсія традиційних карткових каталогів в електронну форму.

На виконання постанови Кабміну України від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання ББК та впровадження УДК» у бібліотеці проводиться робота з впровадження міжнародної класифікації документів УДК.

Відділ також бере участь у популяризації нових надходжень до фонду бібліотеки шляхом організації книжкових викладок, розміщення інформації на стендах бібліотеки, сайті, у соціальних мережах, на сторінках місцевих газет, у радіопередачах.

Отже, формування повноцінного інформаційного ресурсу бібліотеки та забезпечення якісного і своєчасного доступу до нього користувачів є одним із головних напрямів діяльності Кіровоградської ОБЮ ім. Є. Маланюка. Для того, щоб цей процес не припинявся, щоб фонди були сучасними, актуальними, відкритими і забезпечували реалізацію конституційного права користувачів на вільний доступ до інформації, до знань, бібліотека потребує уваги держави, гарантованого і стабільного бюджетного фінансування, удосконалення нормативно-правової бази формування ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази та інформатизації.

[object Object]
307 Переглядів
Вибрати мову сайту »