СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ ТА ЧИТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Тетяна Петренко,

головний бібліотекар відділу комплектування і зберігання фондів Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка

У статті йдеться про застосування соціальних мереж як ефективного інноваційного способу просування і популяризації (промоції) якісних книг.

Як відомо, найактивнішими користувачами мережі Інтернет є молоді люди. Так, 70 % українців із вікової групи від 16 до 19 років щоденно заходять в Інтернет, тоді як у віковій групі від 50 до 59 років таких лише 14 %. Загалом Україна посідає дев’яте місце у Європі за обсягом Інтернет-аудиторії. Для мільйонів людей це і джерело інформації, і засіб роботи, навчання, відпочинку, спілкування та самовираження.

У пошуку інноваційних форм роботи з книгою бібліотекарі не завжди враховують, що 80 % інформації людина сприймає за допомогою зору. Живе спостереження, тобто наочне сприйняття, є початком усякого пізнання.

Останнім часом склалася думка, що люди перестали читати, тому що Інтернет витіснив друковану книгу. Насправді, електронна культура здатна посилити можливості книжкової. Необхідно не протиставляти, а поєднувати книжкову культуру і можливості електронної. Такі поняття, як «Інтернет», «веб-сайт», «e-mail», «локальна мережа» – просто черговий інструмент, який допомагає просуванню читання новими і сучасними методами. Отже, традиційна книга не втратила своєї функції і залишається одним із найважливіших інформаційних джерел. Живе спілкування з книгою існує і має існувати. А інформаційні технології ніколи не стануть книзі конкурентами, а тільки добрими помічниками і партнерами.

Тому пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки сьогодні залишається заохочення до читання і його популяризація.

Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка активно популяризує книги та читання за допомогою мережі Інтернет, у якій анонсує нові надходження, цікаві журнали, розповідає про письменників-ювілярів, створює тематичні добірки літератури.

У першу чергу працівники бібліотеки інформують читачів про нові надходження на головній сторінці сайту бібліотеки під рубриками «Увага! Нова книга!» та «Нові надходження». У їх заповненні бере участь кожен відділ обслуговування. У повідомленнях може йтися як про галузеву, так і про художню літературу. Головне, щоб інформація систематично оновлювалася.

Кіровоградська ОБЮ зареєстрована в соціальній мережі та має свою сторінку на «Faсebook». Інформація на сторінці в соціальній мережі не повинна займати багато місця, це буквально 2-3 речення про книгу чи періодичне видання; обов’язково виставляються фото обкладинки. Наведена анотація має зацікавити, заінтригувати користувача, але не розкривати зміст книги до кінця.

Соціальні мережі дозволяють замкнути цикл спілкування користувача з книгою. тут можна дізнатися про книгу, зібрати про неї відгуки, прочитати рецензію, ознайомитись з уривками, переглянути буктрейлер або інші відеоролики, побачити анонси, взяти участь у конкурсах.

Соціальні мережі набули такої ваги, що вважаються повноцінними медіа. Тому основна мета книгозбірні – визначити свій сегмент і орієнтуватися на цільову аудиторія. Отже, ми – провідна ланка, завдання якої формувати у користувачів знання, уміння та навички використання сучасних інформаційних ресурсів. Ми є фахівцями з питань задоволення інформаційних потреб, організації та управління ресурсами знань, досвіду та інформаційно-бібліотечної підтримки.

Що може ще зробити бібліотека для підтримки читання та підвищення статусу книги? Просуваючи читання, потрібно постійно слідкувати за новинками, моніторити актуальні і цікаві для молоді теми.

Просування читання – це повсякденна робота бібліотеки, але в умовах надлишку інформації та дефіциту часу вона може бути успішною лише в тому випадку, якщо виходить за бібліотечні стіни і не скута звичними уявленнями.

Поширення інформації про книгу через мас-медійні канали є однією із форм популяризації читання. Як можна використовувати медіа-канали для реклами книг та читання? Відділ комплектування і зберігання фондів бібліотеки спільно з обласним радіо «Скіфія-центр» у радіопередачі «Свіжа думка» започаткував рубрику «Читаймо разом», а в передачі «Це – моя Україна» – рубрику «Поради до читання».

Адже нашою метою є запропонувати якісну літературу. При цьому враховуються вікова категорія, художня вартість, якість оформлення, а для довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, краєзнавчих видань – повнота та ясність викладу.

Крім інформації про нові видання, фахівці бібліотеки пропонують слухачам фрагменти з них, логічно завершені та легкі в сприйнятті на слух широкою аудиторією. Використовуючи ефір для популяризації книги, вони збільшують обсяг розумного й доброго, спонукають слухачів знайти і прочитати те чи інше видання. Спілкування з аудиторією відбувається щотижня, що дає можливість пропонувати найновіші видання.

Бажання читати у молоді не постане саме собою, його треба прищеплювати і розвивати, аби поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мислити», «жити». Діяльність Кіровоградської ОБЮ ім. Є. Маланюка зорієнтована на читача нового покоління, з його запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху – це комплексний підхід, систематичність, креативність. Популяризація нових авторів, сучасних бестселерів у такий спосіб знаходить відгук у читачів. Читання повинно стати культурною звичкою, радісним заняттям, яке спроможне підняти духовний рівень сучасної молоді.

Впроваджуючи в життя цікаві проекти, забезпечуючи спілкування молоді з книгою, залучаючи її до читання, бібліотекарі не тільки формують культ читання, а й перетворюють його з примусу на життєву потребу, задоволення й комунікацію. Адже інтелектуальною, духовно багатою та високорозвиненою нацією може бути тільки читаюча нація.

[object Object]
269 Переглядів
Вибрати мову сайту »