Нові надходження за січень 2020 року

Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді

Докінз Річард

                Наука для душі. Нотатки раціоналіста / Річард Докінз; пер. з англ. Д. Прокопик ; ред. С. Скляр. -К. : Наш Формат, 20919. -384 с.


Вимipювaти цiннicть нaукoвиx дocлiджeнь лишe пpиклaдними й пoбутoвими винaxoдaми — цe вce oднo, щo cудити пpo музику як пpo xopoшу впpaву для pук cкpипaля. Aджe нaукa тa нaукoвe миcлeння — цe глибoкий пoгляд нa cвiт i життєвa нeoбxiднicть для cуcпiльcтвa. Xтo, як нe нaукoвцi, мoжe пepeдбaчити кoнкpeтний мoмeнт cвiтoвoї кaтacтpoфи в мaйбутньoму i cтвopити виcoкoтoчний плaн, щoб їй зaпoбiгти? Щo зpoбили б динoзaвpи, якби в ниx були тeлecкoпи, iнжeнepи тa мaтeмaтики? У cepiї iз 44 ece Дoкiнз пoяcнює цiннicть нaукoвoгo миcлeння й paцioнaлiзму. Вiн тopкaєтьcя тaкиx тeм, як пceвдoнaукa, peлiгiя, зaпepeчeння клiмaтичниx змiн, вiддaючи нaлeжнe cклaднocтi тa дивoвижнocтi cвiту пpиpoди. Книжкa для вcix, xтo цiкaвитьcя нaукoю, зaxoплюєтьcя нaукпoп лiтepaтуpoю.


Райх Девід

                Хто ми такі ? Походження людини крізь призму ДНК / Девід Райк; пер. з англ. А. Марховська ; ред. А. Весній. -К. : Наш Формат, 2019. -368 с.

Icтopiя нaуки пoкaзує, як нeбeзпeчнo бути пepeкoнaним у тoму, щo знaєш icтину. Уci пoмилки — пoчинaючи вiд уявлeння, щo Зeмля плacкa, a Coнцe oбepтaєтьcя нaвкoлo нeї — мaють cтaти для нac пoпepeджeнням i нaвчити пiддaвaти cумнiвaм iнфopмaцiю тa нe дoвipяти cтepeoтипaм. Гeнeтик Дeвiд Paйx пepeкoнaний: гeнoмнa peвoлюцiя cтpiмкo лaмaє нaшi уявлeння пpo минулe. Чим ми вiдpiзняємocь oднe вiд oднoгo? Що тaкe iдeнтичнicть? У cвoїй книжцi дocлiдник oпиcує cучacнi вiдкpиття, пoв’язaнi з вивчeнням i пopiвнянням cтapoдaвньoї тa cучacнoї ДНК.
Книжкa для вcix, xтo любить нaукoвo-пoпуляpну лiтepaтуpу, цiкaвитьcя нaукoвими дocлiджeннями у cфepi гeнeтики тa минулим людcтвa. Aвтop пoкaзує змiни, якi вiдбувaлиcя з пoпуляцiями людeй у дaлeкoму минулoму, дoвoдячи, щo ДНК мoжe poзпoвicти пpo icтopiю людcтвa знaчнo бiльшe, нiж тpaдицiйний apceнaл apxeoлoгiї.


Левін Волтер

                Проста фізика. Від атомного ядра до межі Всесвіту / Волтер Левін; пер. з англ. Т. Сахно ; ред. І. Іванюсь. -К. : Наш Формат, 2019. -296 с.

Пpeдмeт, який пaдaє нa зeмлю, тpiшки пpитягує дo ceбe плaнeту. У лiфтi ви cтpiмкo втpaчaєтe тa нaбиpaєтe кiлoгpaми. Кoли лeжитe, вaш зpicт бiльший. I чoму ви дoci цьoгo нe знaли? Пpoфecop Вoлтep Лeвiн, пoпуляpизaтop фiзики i тaлaнoвитий виклaдaч, нe втoмлювaтимe вac тeopiями тa фopмулaми, a пpoвeдe дaлi — у cвiт eкcпepимeнту. З ним ви нaнoвo вiдкpиєтe зaкoни Ньютoнa, eфeкт Дoплepa i piвняння Бepнуллi тa нapeштi зpoзумiєтe piзницю мiж вaгoю i мacoю. Книжкa для шиpoкoгo кoлa читaчiв, для вcix, xтo xoчe зaкoxaтиcь у фiзику тa зpoзумiти нaвкoлишнiй cвiт. Вoлтep Лeвiн i Вoppeн Ґoльдштeйн cтaвлять зa мeту пoкaзaти людям кpacу тa вишукaнicть фiзики, a нe мaтeмaтичнi пoдpoбицi. Пepeд вaми poзкpиютьcя нeймoвipнi дивa фiзики, зaвдяки яким ми живeмo, aлe якиx зoвciм нe пoмiчaємo в пoбутi. Уce цe пpипpaвлeнo гумopoм, ocoбиcтими пepeживaннями тa нeймoвipними дocлiдaми.


Чем Хорхе

                Гадки не маємо. Подорож невідомим Всесвітом  / Хорхе Чем; пер. з англ. О. Асташова ; ред. І. Гаюр. -К. : Наш Формат, 2019. -352 с. -Бібліогр.: с. 343-347.

Історія науки — це історія безперервних революцій, які щоразу відкривають нам очі на довколишній світ. Чи зародилося б розумне життя, якби не вимерли динозаври? Чи існують інші виміри? Із чого складається 95% Всесвіту? Ви не знайдете в цій книжці точних відповідей на ці запитання. Навіть більше — ви не знайдете їх ніде. Але те, що ми досі не знаємо багатьох фундаментальних істин, означає, що попереду нас чекають неймовірні відкриття. Книжка для всіх, хто цікавиться історією Всесвіту, фізикою, астрономією. Ця дотепна книжка проведе крізь ще не розкриті таємниці фізики, космології та астрономії. Вона покаже, як мало ми знаємо про наш Всесвіт, і водночас допоможе трохи краще зрозуміти, як усе влаштовано.


Строгац Стівен

                Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку  / Стівен Строгац; пер. з англ. А. Дудченко ; ред. Г. Сапожникова. -К. : Наш Формат, 2019. -2019 с. Математика — це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що таке «математика матраців»? Як кидки в баскетболі пояснюють основи лічби? У цій книжці автор проведе математичну екскурсію: від рівня садочка до університетського, даючи можливість будь-кому розібратися в цьому предметі й полюбити його. Книжка для найширшого кола читачів, всіх, хто любить математику або навпаки не розуміє її, для батьків, викладачів. Навіть якщо маєте страх перед математикою, ви просто не зможете відірватися від книжки та зрештою зрозумієте цей предмет. Книжку перекладено 15-ма мовами.


Гокінг Стівен

                Теорія всього / Стівен Гокінг; пер. з англ. Я. Лебеденка ; ред. Р. Трифонов. -Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. -160 с. Все — це те, що нас оточує. Те, частиною чого ми є. Час та простір, небесні світила й галактичні провалля. Це — все. Та як воно з’явилося? Як все почалося? І чим все закінчиться? Неперевершений Стівен Гокінґ досліджує глибокі питання та знаходить іще глибші відповіді. Пошук первісних чорних дір та модель гарячого Великого вибуху, квантова гравітація і стріли часу, граничні умови Всесвіту й моделі Фрідмана. Книга розкриває уявлення про Всесвіт від постулату про те, що Земля має форму кулі, до теорії про розширення Всесвіту, заснованої на найсучасніших дослідженнях. Сім лекцій, що охоплюють широкий діапазон тем, — це справжній тріумф людського розуму. Гокінґ наблизився до таємниці самої суті творіння. І зміг зазирнути ще далі — до чорного позавимірного серця Всесвіту…Єкельчик Сергій

                Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни  / Сергій Єкельчик; ред. Я. Цимбал. -К. : Laurus, 2018. -306 c. У книжці «Повсякденний сталінізм» запропоновано новий погляд на природу політичного життя за Сталіна як систему примусових масових ритуалів, які трималися не лише на загрозі репресій, а й завдяки глибокому проникненню у структури комунальної повсякденності. Книжка «Повсякденний сталінізм» вперше висвітлює багато цікавих сторінок історії міста, зокрема повоєнну відбудову Хрещатика, проведення виборів у сталінські часи та роль М. С. Хрущова у відновленні радянської системи у Києві.


Психологія бою  : посібник / за ред. А. Романишина. -Львів : Астролябія, 2017. -352 с. -Бібліогр.: с. 347-351.

Проведення сучасних антитерористичних операцій показало, що їх успішність багато в чому залежить не тільки від фізичної підготовки учасників та технічного постачання, а і якісного психологічного супроводу. Розроблена кафедрою морально-психологічного забезпечення діяльності військ офіцерами по роботі з особовим складом Національної академії ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, книга «Психологія бою» покликана допомогти у вирішенні поширених складних ситуацій, з якими стикаються військові як під час бойових дій, так і в мирний час. Завдяки книзі «Психологія бою. Посібник» ви дізнаєтеся: як бій впливає на психіку військовослужбовців, що стає причиною девіантної поведінки на війні, про способи психологічної реабілітації, які є особливості військово-польового побуту … та багато іншого!


       Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття / упоряд. М. Лаюк. -К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. -496 с. : фото. В антології представлено вибрані вірші понад 70-ти найпомітніших молодих українських поетів, чий творчий шлях (за кількома винятками) розпочався в третьому тисячолітті. До книги увійшли вірші українських поетів, найстаршому з яких 39, а наймолодшому – 17 років. На сьогодні це найповніша антологія нашої молодої поезії.


Айзексон Волтер

                Бенджамін Франклін / Волтер Айзексон; пер. з англ. Г. Шпак ; ред. Г. Харук-Бачуро. -К. : Наш Формат, 2019. -480 с.

Бeнджaмiн Фpaнклiн — oдин з «oтцiв-зacнoвникiв» CШA. A тaкoж видaвeць, винaxiдник, пoштмeйcтep, пoлiтик, мeцeнaт. Як iнжeнep вiн cтвopив пepшу бeздимну гpубу, гpoмoвiдвiд i бiфoкaльнi oкуляpи, як диплoмaт — змiг пoєднaти iдeaлiзм iз пoлiтикoю бaлaнcу cил, як дepжaвний дiяч — зaпpoпoнувaв cтвopити фeдepaльну мoдeль нaцioнaльнoгo уpяду. Пoпpи бaжaння вибудувaти iдeaльний iмiдж, вiн нe copoмивcя cвoгo пoxoджeння й уce життя пpoдoвжувaв пiдпиcувaтиcя «Б. Фpaнклiн, дpукap». Книжкa для вcix, xтo цiкaвитьcя icтopiєю, пoлiтoлoгiєю, бioгpaфiями вiдoмиx пocтaтeй. У цiй книжцi бioгpaф Вoлтep Aйзeкcoн дocлiджує життя, фiлocoфiю й ocoбиcтicть людини, пoгляди якoї cфopмувaли нaйвaжливiшi acпeкти aмepикaнcькoї iдeнтичнocтi — пoвaгу дo пpaцi, paцioнaлiзм i дуx дeмoкpaтiї.


Слободянюк Михайло

                Сухопутні війська України. Історія та символіка 8-го армійського корпусу / Михайло Слободянюк; фото Т. Гіп ; ред. Т. Грицевич. -Львів : Астролябія, 2011. -226 с.: фото. -Бібліогр.: с. 199-205 ; Покажч. с. 205-222. Книга є частиною масштабного авторського проекту висвітлення складного процесу формування Сухопутних військ Збройних Сил України з моменту здобуття державної незалежності. Вперше в українській історіографії детально висвітлено їх історію, організаційне будівництво та символіку. На основі багатого особистого досвіду, великого архівного і джерелознавчого матеріалу, а також приватної унікальної колекції військової символіки досліджено процес зародження і становлення військових символів у період 1994–2010 років. У книзі зосереджено увагу насамперед на історії та символіці 8-го армійського ордена Червоного Прапора корпусу Сил швидкого реагування Сухопутних військ — передового об’єднання сучасної української армії. Для наукових працівників, викладачів, курсантів та студентів як військових, так і цивільних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією і символікою українських військових формувань.


Слободянюк  Михайло

                Сухопутні війська України. Нарукавна емблематика (1992-2012) / Михайло Слободянюк . -Львів : Астролябія, 2018. -286 с. -Бібліогр.: с. 127-157. Книга є результатом довготривалого дослідження нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей елемент військового однострою має, у порівнянні з іншими зразками військової символіки, найкоротшу історію, остаточно утвердившись лише протягом ХХ століття. Незважаючи на те, що нарукавна емблематика на сьогодні є найпоширенішим елементом військової символіки, вона, на жаль, усе ще маловивчена, а відповідні видання зазвичай обмежуються публікацією зразків символіки різних армій світу. Мета пропонованого дослідження – компенсувати цей недолік, представивши нарукавну символіку Сухопутних військ ЗСУ у контексті її виникнення та формування у збройних силах різних країн світу. Для фахівців з військової історії, викладачів, військовослужбовців, курсантів і студентів військових і цивільних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться символікою Збройних Сил України та інших країн.


Сорока Юрій

                100 важливих подій історії України / Юрій Сорока; худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. -Х.: Фоліо, 2019. -205 с. : іл. -(Сер. “Справжня історія”).

Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі. Проте час завжди розставляє все по своїх місцях. Тож у цьому виданні ми спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо зараз, і які сприятимуть її розвиткові й надалі. Ми намагалися зосередитися на позитивних подіях української історії, умовно кажучи, на перемогах. Досить довго експлуатувався образ нашої країни як безпорадної жертви, яка постійно страждає, співає сумних пісень і не здатна протистояти зовнішньому тиску. Але заглиблення в реальну історію України доводить, що це не так. Голос минулого промовляє до нас із десятків літописів, документів та історичних розвідок. Відчайдушні герої, незламні воїни, талановиті творці, видатні політичні діячі, геніальні філософи та науковці — ось хто творив історію нашої країни. І, звичайно, треба, щоб про них та їхні досягнення дізналось якомога більше наших громадян. Ця книга є спробою об’єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна пам’ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє.


Камп Пітер

                Прорив у швидкості читання. Книжка за день – це реальність / Пітер Камп; пер. з англ. В. Глінка ; гол. ред. О. Дубчак. -К. : Наш Формат, 2018. -336 с.

Американський президент Теодор Рузвельт устигав «ковтнути» книжку перед сніданком. Інвестор Ворен Баффет прочитує по 500 сторінок щодня. Засновник Microsoft Білл Ґейтс щотижня перегортає останню сторінку цікавого йому видання. У чому таємниця їхнього супервстигання? Автор цієї книжки переконує, що таких результатів можна досягнути, опанувавши техніку скорочитання. Завдяки простій та ефективній методиці ви зрозумієте, як швидко сприймати й запам’ятовувати текст, які трюки застосовувати та як налаштувати внутрішній спідометр. Ви зможете самостійно засвоїти техніку скорочитання і вже через тиждень помітите перші результати. Для найширшого кола читачів, усіх, хто прагне саморозвитку та хоче встигати читати більше книжок.


Сакс Снайдер Джессіка

                Мікроби гарні та не дуже. Здоров’я і виживання у світі бактерій / Джесіка Сакс Снайдер; ред. Р. Трифонов ; пер. з англ. Я. Лебеденка. -Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. -336 с. Ми звикли, що з мікробами слід боротися. А якщо насправді вони – ваші захисники? Ця книжка переверне уявлення людства про мікроби й гігієну. Наводячи цікаві факти з наукових досліджень, Джессіка Снайдер Сакс розповідає, які мікроби є гарними, а які не дуже, звідки вони беруться і як потрапляють до нашого тіла; чи дійсно вони сприяють появі хвороб, або, навпаки, можуть їх подолати; як позбутися мікробів і чи варто взагалі це робити.


Еріксен Томас Гілланд

                Сміття і люди. Зворотній бік споживання / Томас Гілланд Еріксен; пер. з норвезької І. Сабор ; ред. О. Попова. -К.: Ніка-Центр, 2019. -224 с. Книжка знаного норвезького вченого-антрополога Томаса Гілланда Еріксена «Сміття і люди» – це розгляд різних аспектів співіснування людської ойкумени та світу відходів. Попри свою назву, це зовсім не екологічна розвідка й не інструкція порятунку світу від забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття як невід’ємну рису людського способу існування. Мало хто знає зазвичай, скільки реально сміття ми виробляємо. Мало кому відомо, що під час створення одиниці більшості пластикових предметів продукується більший об’єм відходів, аніж об’єм самої тієї речі. Усвідомити і відчути реальність сучасного виробництва та, що головне, споживання – ось те, що пропонує нам Еріксен, і, звичайно ж, пуститись у роздуми разом із ним. У цій книжці ідеться про хаос і порядок, загальнолюдську відразу до всього гидкого, а також про те, що ми робимо у мінливих обставинах, аби утримувати цей темний — і смердючий — бік життя подалі від себе. Та насамперед ідеться про те, як позбутися сміття, перетворивши його при цьому на щось корисне. А ще автор згадує одну з найболючіших проблем сучасності – засмічення мізків. Українською перекладена вперше. Розрахована на вчених і студентів – істориків, антропологів, філософів, соціологів, а також тих, хто цікавиться проблемами екології.


Панасов Ігор

                Валерій Лобановський / Ігор Панасов; пер. О. Добряков ; іл. М. Мороз. -К. : Агенція “ІРІО”, 2019. -128 с. : кол.іл. -(Сер. “Видатні українці”). З нової книжки ви дізнаєтесь про життя та досягнення видатного футболіста і геніального тренера Валерія Лобановського. Валерій Лобановський вписав Україну в історію світового футболу. Він створив одну з найсильніших європейських команд свого часу і виховав цілу плеяду футбольних зірок. Хлопчик, дитинство якого припало на війну і тяжкі повоєнні роки, здолав усі перешкоди й дійшов до вершин завдяки наполегливості, невтомності й гострому розуму. Його приклад вражає, захоплює й надихає дітей і дорослих.


Штоєрнагель Улля

                Дитячий університет. Дослідники пояснюють загадки світу. Кн. 1 / Улля Штоєрнагель; іл. К. Ензіката ; пер. з нім. В. Литвиненка. -К. : Новий Самокат, 2019. -224 с. : іл.

Улля Штоєрнаґель і Ульріх Янссен, редактори газети “Швабський щоденник” та засновники Дитячого університету, вперше привернули до себе увагу та здобули розголос 1995 року, коли висунули ідею інтерактивного детективнго роману, який створювали читачі з усієї Німеччини. Не менш популярним став і наступний їхній проект – читацькі “Оповідки на добраніч”; ця серія і донині має своїх вірних шанувальників та послідовників у всій Німеччині. Книжки із серії “Дитячий університет” були відзначені багатьма преміями, і досі їх вважають одними з найкращих науково-популярних книжок для юних читачів. Наразі “Дитячий університет” перекладено щонайменше дванадцятьма мовами.


Ролінг Дж. К.

                Гаррі Поттер. Історія магії / іл. Д. Ролінг. -К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. -256 с. : кол. іл. 2017 року, на відзнаку двадцятирічного ювілею виходу в світ книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь», у Нью-Йоркському історичному товаристві відкрилася незвична виставка, яка дала змогу дослідити захопливу і реальну історію магії, що лежить в основі серії про Гаррі Поттера. Представляючи скарбницю з понад 150 магічних артефактів з Британської бібліотеки, Нью-Йоркського історичного товариства та інших всесвітньо відомих закладів, ця книга допоможе вам здійснити мандрівку виставкою й докладно дослідити дивовижні предмети, які доводиться вивчати в Гоґвортсі: настійки, замовляння, догляд за магічними істотами та інші. На цих сторінках ви маєте змогу побачити записник Леонардо да Вінчі і найдавніший атлас нічного неба, поглянути на безоар і бивень кита-нарвала (чи, може, це ріг єдинорога?..), зазирнути в чайну чашку для ворожіння або в чорний-чорнющий казан, а також довідатися, звідки походить заклинання «Абракадабра»… Окрім цих неймовірних експонатів ви зможете побачити дивовижні ескізи й рукописи з особистого архіву Дж.К. Ролінґ, а також вражаючі й ніколи раніше не бачені оригінальні ілюстрації художників, які працювали над оформленням книжок про Гаррі Поттера – Мері Ґрандпре, Джима Кея та Браяна Селзніка.

Відділ мистецтв

Пеленська Христина Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму = Image of Mazepa in French Romantic Art / Христина Пеленська; літ. ред. І. Голвачова. – Львів : Апріорі, 2018. –324 с.

У запропонованому видані вміщено дослідження мистецтвознавця Христини Пеленської на тему інтерпретації образу одного із найвидатніших діячів української історії – гетьмана Івана Мазепи у творах мистецтва представників французького романтизму. Книга складається із передмови, п’ятьох частин, присвячених відтворено образу Мазепи в роботах французьких художників Т. Жеріко, Е. Делакруа, О. Верне, Л. Буланже, Т. Шассеріо, а також післямови.  Для мистецтвознавців, істориків та усіх тих, хто вивчає мистецтво.


Береговська Христина Святослав Гординський про мистецтво / упоряд. Х. Береговська. – Львів : Апріорі, 2015. – 1024 с.

У збірнику поміщено мистецтвознавчу спадщину Святослава Гординського (1906-1993), опубліковану від 1929 до 1993 рр. у різних друкованих виданнях Парижа, Мюнхена, Рима, Нью-Йорка, Торонто, Львова та збережену в приватних архівах родини Гординських.

У книзі в хронологічній послідовності подано статті, огляди та рецензії, які свідчать про взаємозв’язок мистецько-практичних і теоретичних поглядів Гординського на українське і світове мистецтво, що вплинуло на формування художньо-стилістичних особливостей живописної творчості мистця.

Для мистецтвознавців, художників та широкого кола читачів.


Яців Роман Роберт Лісовський (1893-1982) : дух лінії / Роман Яців; фото та пер. фр. мовою Л. Нижанківська ; слово про батька З. Лісовська-Нижанківська. – Львів : Апріорі, 2015. – 232 с.

Книга присвячена творчості видатного українського мистця, педагога і громадсько-культурного діяча Роберта Лісовського (1893-1982). Монографічному дослідженню передує слово його доньки Зої Лісовської-Нижанківської, в якому називаються базові історичні, духовні та родинно-побутові чинники формування особистості Р. Лісовського та його вершинні досягнення в сфері образотворчого мистецтва, українського пластового духу, громадської та педагогічної діяльності. В основних розділах книги розповідається про етапи творчої біографії мистця – від родинного середовища у Кам’янському, навчання у Миргороді та Києві, активної творчої діяльності у Львові, Берліні, Празі, Римі, Лондоні. Аналізується формально-образна мова творів, зокрема так аспекти, як композиція, авторський стиль, концепція національного шрифту, ставлення до традиції, а співвідносно до цього висвітлюється широкий духовно-культурний світогляд автора. Особливий наголос робиться на знакових творах Р. Лісовського – автора символіки для відомих українських національно-патріотичних організацій, а також численних громадсько-культурних інституцій у Львові, Празі, Лондоні. Новаторський творчих досвід художника розглядається у контексті світового мистецького періоду модернізму. Монографічний текст проілюстровано репродукціями найбільш значимих творів Р. Лісовського, а також світлинами з родинного архіву Лісовських-Нижанківських, частина з яких публікується вперше.

Для мистецтвознавців, істориків, культурологів та усіх, хто цікавиться явищами українського образотворчого мистецтва та національної культури в її широких концептуальних і смислових вимірах.


Оперний світ Соломії Крушельницької : путівник по операх з репертуару співачки / упоряд. та пер. М. Зубеляк ; передм. Х. Іванькова. – Львів : Апріорі, 2018. – 183 с.

Пропоноване науково-популярне видання знайомить з оперним репертуаром славетної української співачки Соломії Крушельницької (1872-1952), що налічував майже 60 опер різних національних шкіл і напрямів. У лаконічній формі подано інформацію про композиторів, їхні твори, сюжет опери, а також – вміщено уривки з рецензій на виступи С. Крушельницької в оперних партіях.

Видання адресоване музикознавцям, театрознавцям, широкому колу шанувальників оперного мистецтва.


Харчук Христина Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ – першої половини ХХ ст. : монографія / Христина Харчук; ред. О. Волосевич. –Львів : Апріорі, 2008. – 209 с.

Книга знайомить читача з архітектурою Трускавця XIX – першої половини XX ст., архітектурно-просторовим розвитком та стильовими ознаками курортної забудови в порівнянні з європейськими архітектурно-містобудівними проектами.


Бебешко ЛідіяУкраїнські вишиванки: орнаменти, композиції / Лідія Бебешко; ред. О. Е. Лісовикова. – Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 128 с.

Українська вишивка – перлина народної культури, візитівка українців та справжній культурний код, що зберігає в собі традиції наших предків. Чудові орнаменти, прості крої сорочок, гармонійне поєднання кольорів…

Вишиванки – це окраса українського традиційного одягу.

Видання містить схеми моделей жіночих і чоловічих вишиванок. Композиції створені на основі старовинних колекційних взірців, але з урахуванням сучасних тенденцій вишивання. Поліські, бойківські, галицькі, буковинські, закарпатські, слобожанські, полтавські, подільські орнаменти. У книжці є все для того, щоб створити та власноруч вишити красиву українську одежу для дорослих і підлітків: схеми узорів для різних деталей сорочок, вказівки щодо вживання різноманітних поверхневих швів, схеми крою тощо.


Черкасов Володимир Теорія і методика музичної освіти : навч. посібник / Володимир Черкасов; ред. Г. Сенькович. – К. : ВЦ “Академія”, 2016. – 240 с.

Цей навчальний посібник цінний для тих, хто готується до музично-педагогічної роботи або вже займається нею. У ньому розкрито основи теорії і методики музичної освіти, становлення й особливості педагогічних систем музичного виховання в Україні і світі, обґрунтовано специфіку уроку музики, принципи та методи музичного навчання, зміст сучасних інтерактивних музично-педагогічних технологій, методику викладання музичного мистецтва в 1–8 класах загальноосвітніх навчальних закладів, зміст і особливості організування позакласної діяльності учнів.

Адресований студентам мистецьких спеціальностей, учителям музичного мистецтва й усім, хто займається музичним розвитком особистості.


Липа Катерина Твердині князів Острозьких. Замки, монастирі, храми ХІV – ХVІІ століть / Катерина Липа; ред. Т. Кришталовська. – К. : Laurus, 2014. – 64 с.

Ця книжка – візуальна енциклопедія, що у яскравій і доступній формі розповідає про фортифікаційні споруди, зведені кількома поколіннями князів із славетного роду Острозьких: замки, оборонні споруди міст, укріплені монастирі та храми. Читач дізнається не тільки про будівлі, а і про те, як жили, розважалися й воювали українські аристократи у XІV–XVIІ ст. Захопливу подорож крізь віки допоможуть здійснити авторські фотографії пам’яток архітектури і предметів побуту з музеїв України, Польщі та Німеччини, а також численні репродукції творів мистецтва. У книжці понад 200 ілюстрацій, за якими читач зможе уявити барвисте життя наших предків і відчути гордість минулим України.


Львів давній  / пер. з пол. І. Лемка. -Львів : Апріорі, 2017. -256 с.

У книзі «Львів давній» представлено переклади трьох найцікавіших фрагментів «Львівської Бібліотеки» – книжкової серії початку XX століття про історію Львова.


Лемко Ілько Цікавинки з історії Львова : історичні нариси / Ілько Лемко; ред. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2018. – 128 с.

У цій книзі зібрано найцікавіші, найскандальніші і найкурйозніші епізоди з історії Львова. Книга проілюстрована 48 старими світлинами Львова з коментарями: що змінилось у місті за останні 100-150 років.


Яців Роман Зоя Лісовська : джерела пристрасті. Малярство, графіка  = Zoya Lisowsky : the passionate Eye. Painting, graphics / Роман Яців; фото і пер. на фр. мову Л. Нижанківська ; пер. на англ. мову М. Лукіянович. – Львів : Апріорі, 2018. – 216 с.

У книзі представлено творчий доробок української мисткині Зої Лісовської, уродженки Львова. Виховувалась у родині видатних діячів національної культури – художника і педагога Роберта Лісовського та професійної композиторки Стефанії Туркевич. Фахову освіту здобувала у мистецьких академіях Лондона та Риму, скріпивши навики в різних видах і жанрах образотворчого мистецтва. Індивідуальну творчість розпочала від настанов батька, а вже з початку 1950-х років виробляючи своє індивідуальне розуміння пластичної форми в малярстві і графіці.


Відділ сприяння технічній творчості молоді

Ілон Маск / Маша  Сердюк; ред. О. Березніченко ; іл. О. Марчишина. -К. : ІРІО, 2019. -128 с. : кол. іл. -(Сер. “Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей”). –ISBN 978-617-7453-63-4

Книжка «Ілон Маск» — це біографія винахідника сьогодення. Саме Ілон Маск створює майбутнє вже сьогодні. Це історія генія, що може надихнути дітей та дорослих на будь-які мрії та цілі. Біографія Маска вчить ніколи не здаватися, вірити в себе та бути впевненим у можливості неможливого.


Сервіси е-урядування і е-демократії для мешканців Кіровоградщини : навч. посібник / за ред. С. Зелінського. -Кропивницького, 2019. -160 с. -Бібліогр.: с. 152

Посібник містить навчальні матеріали до освітньої програми  «Основи комп’ютерної грамотності та сервіси електронного урядування для мешканців Кіровоградщини», яка підготовлена в рамках проекту «Електронний громадянин Кіровоградщини» та обласного плану заходів з реалізації «Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року».


Дікінз Розі

            Scratch. Кодування для майбутніх програмістів / Розі Дікінз; пер. з англ. Н. Гордієнка ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2019. -96 с. : іл. -Бібліогр.: с. 92-96. –ISBN 978-966-948-036-1

Ця книга допоможе ознайомитися з основами безкоштовної онлайн-програми і комп’ютерної мови програмування Scratch, розробленої спеціалістами Массачусетського технологічного інституту (США) для дітей віком від 6 років. Мова Scratch широко вивчається і використовується не лише у школах, а й у багатьох університетах світу. За її допомогою можна створювати власні інтерактивні історії, анімації, ігри, музику та твори мистецтва, ділитися своїми роботами з друзями та знайомими в інтернеті.

У простий і дотепний спосіб, однак цілком серйозно та професійно, крок за кроком викладаються основи програмування

Чіткі і зрозумілі пояснення супроводжуються ілюстраціями, що дають повне уявлення про те, якого вигляду на кожному кроці створення програми повинен набувати екран і як має виконуватися код.

Вивчаючи основи програмування зі Scratch, дитина дізнається про найважливіші концепції програмування (зокрема, про вхідні дані, параметри, повторювані структури тощо) та способи розробки алгоритмів, а отримані теоретичні знання одразу зможе використовувати для створення власних програм. У книзі міститься чимало корисних порад і рекомендацій стосовно способів виявлення та усунення помилок у власноруч створеному коді. Таким чином, дитина не лише зможе ознайомитись із принципами та прийомами програмування, а й здійснити перший крок на шляху до майбутньої професії, в якій можуть знадобитися знання та навички програмування.


Стоуел Луї

  Python. Кодування для майбутніх програмістів / Луї Стоуел; пер. з англ. Н. Гордієнка ; іл. Д. Дівола. -К. : КМ-БУКС, 2019. -96 с. : іл. -Бібліогр.: с. 92-96. –ISBN 978-966-948-035-4

«Python» – одна з найпопулярніших мов програмування і до того ж вона дуже стисла. Це означає, що не потрібно писати багато коду для створення складних програм. Багато таких потужних компаній, як «Google», «NASA» і «YouTube», використовують «Python» для створення власних програм. Книга «Python. Кодування для майбутніх програмістів» допоможе поступово опанувати мову програмування. В книзі описані основи кодування на легкому для розуміння рівні. Книгу може читати будь хто, навіть той, в кого мінімальний досвід роботи з комп”ютером. Автори взяли за основу ігрову форму подання інформації, що сприяє створенню зацікавленості у дитини. Рекомендований вік – від 10 до 15 років.


Гелловей Скотт

            Велика четвірка. Прихована ДНК Amazon, Apple, Facebook і Google/ Скотт Гелловей; пер. з англ. М. Смагіної. -К. : КМ-БУКС, 2019. -296 с. : іл. -Алф. покажч.: с. 291-295. –ISBN 978-966-948-018-7

Упродовж останніх 20 років кожна з таких відомих компаній-гігантів, як Apple, Amazon, Facebook і Google, забезпечила людству більше можливостей для задоволення матеріальних потреб, спілкування, процвітання і навіть розвитку, ніж будь-яка інша подібна структура за всю історію свого існування. Однак завдяки чому ці комерційні структури змогли стати настільки могутніми та всевладними? Яким чином їм вдалося проникнути в душі людей так глибоко, що тепер вони здатні впливати на наші рішення і визначати наші уподобання? І як такі безпрецедентні масштаби цих компаній і вплив, який вони чинять, позначаться на майбутньому світової економіки? А чи не судилося їм, так само як і бізнес-титанам, що існували раніше, розчинитися в тіні молодших і успішніших конкурентів? Чи, можливо, вони настільки добре захищені, що ніхто інший просто не має шансу на перемогу? Намагаючись отримати відповіді на ці запитання, Скотт Гелловей аналізує притаманні компаніям ”Великої четвірки” стратегії, дає поради щодо того, як їх можна застосовувати в різних сферах діяльності.

[object Object]
644 Переглядів
Вибрати мову сайту »