Нові надходження за березень 2020 року

      Максим Рильський  : до 125-річчя з дня народження М. Рильського / передм. В. Панченка ; автор-упоряд. В. Панченка, В. Колесник. -Х.: Фоліо, 2019. -381 с. -(Сер. “Митці на прицілі”).

До видання увійшли матеріали, що висвітлюють драматичну історію цькування видатного поета, перекладача, громадського діяча Максима Рильського (1895—1964). У 1920-ті роки його причетність до угруповання «неокласиків» викликала гострі напади офіційної критики, що закінчилося арештом Рильського у 1931-му. В жовтні 1947 року він знову зазнав безжально-несправедливої критики, відкритого політичного гоніння з боку літераторів і партійних діячів за “буржуазно-націоналістичний ухил, відсутність більшовицької ідейності”. Дух тих часів живе у статтях, архівних матеріалах, поетичних творах, спогадах, промовах, резолюціях, що включені до цього збірника, як нагадування про жорстокі уроки тоталітаризму ХХ століття.


Військове право  : підручник / за ред. І. Коропаткіна, І. Шопіної. -К. : Алерта, 2019. -648 с.

У підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють. Підручник відображає структуру військового права і складається з загальної, особливої та спеціальної частин, а також глосарію, в якому містяться визначення основних термінів за кожною темою. Підручник розрахований на курсантів, слухачів і студентів, ад’юнктів та аспірантів, викладачів і науковців цивільних та військових закладів вищої освіти, військовослужбовців, представників органів публічного управління та громадських організацій, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку військового права та військового законодавства.


Левченко Катерина

                Гендерне тяжіння / Катерина Левченко; ред. С. Губін, О.Губіна. -Х.: Фоліо, 2019. -189 с.

Книга «Ґендерне тяжіння» присвячена висвітленню історії формування ґендерної політики в Україні починаючи з часів становлення незалежної Української держави. В ній розкриваються концептуальні, правові, організаційні, адміністративні засади ґендерної політики, їх розвиток та становлення, проблемні питання та перспективи в різних галузях суспільного життя. В центрі уваги авторки – питання розвитку та укріплення інституційного механізму ґендерної політики на національному та регіональному рівнях, ґендерна інтеграція, формування ґендерних компетенцій державних службовців та фахівців сектору безпеки та оборони,  стандарти міжнародних документів з прав жінок та їх втілення в національному законодавстві, питання сучасних інструментів реалізації ґендерної політики, як-то ґендерно-орієнтоване бюджетування, формування статистичних даних, дезагрегованих за ознакою статі, ґендерно-правова експертиза законодавства, здійснення ґендерних аудитів доступності тощо.


Небесна сотня  / упоряд. О. Трибушна, І. Соломко ; худож. Л. Вировець. -Х.: Фоліо, 2018. -2018 с.

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше — своє життя — заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї книги — звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні — заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою.


Долинська Л. В.

                Геронтопсихологія : Практикум. Хрестоматія : навч. посібник / Л. В. Долинська, Л. М. Співак. -К.: Каравела , 2019. -240 с.

Навчальний посібник «Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія» розрахований передусім на викладачів і студентів факультетів психології вищих навчальних закладів. У посібнику систематизовано представлено практичний і хрестоматійний матеріал з розвитку людини похилого віку згідно з навчальною програмою до курсу «Геронтопсихологія». Може стати у нагоді студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам, соціальним працівникам, усім, хто хоче розширити власні знання з цієї галузі психології.


Скакальська Ірина

                Археологія : навчально-методичний посібник / Ірина Скакальська. -К. : КНТ, 2020. -136 с. Навчальний посібник з археології призначений всім, хто вивчає та викладає археологію, історію, краєзнавство для поглиблення, систематизації, закріплення знань, набуття навичок самостійного опрацювання та осмислення матеріалу.


Бочелюк В. Й.

                Геронтопсихологія : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. -К. : КНТ, 2020. -436 с. -Бібліогр.: с. 420-435.

Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наукових знань, окреслено об’єкт, предмет, завдання, методи дослідження й методологію, також розглянута історія її розвитку. Розкриваються проблеми геронтопсихології у вченнях класиків та сучасників психологічної науки.Значна увага приділяється психологічним проблемам осіб літнього віку, пов’язаних із відходом на пенсію, ейджизмом тощо. Значна увага приділяється патології й психопатології осіб похилого віку. Догічним завершенням посібника є розгляд соціально-психологічних проблем людей похилого віку на сучасному етапі розвитку України.


Кралюк П. М.

                Тренос Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки / П. М. Кралюк; ред. Р. Свинарчук. -К. : КНТ, 2020. -220 с.

Пропоноване видання – спроба першого в українській історико-філософській думці спеціального дослідження теологічно-філософської спадщини Мелетія Смотрицького. Здобувши освіту в Острозькій академії та Віленському колегіумі, Смотрицький продовжував своє навчання у західних університетах. У монографії відзначається вплив окцидентальної філософської думки (західної патристики, схоластики та ренесансного гуманізму) на “Тренос” М. Смотрицького (1610). Як додаток до книги подано перший український переклад найбільшої частини “Треноса” (“Трактат про сходження Святого Духа”).  Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться здобутками української філософської думки ранньомодерного періоду.


Пихтіна Н. П.

                Теорія і методика ігрової діяльності дітей : навч. посібник / Н. П. Пихтіна; ред. О. Лісовець. -К. : КНТ, 2019. -268 с. -Бібліогр.: с. 204-267. Зміст навчального посібника розроблений відповідно до навчальної програми “Теорія і методика ігрової діяльності дітей”. Змістові модулі стосуються теоретичних аспектів застосування гри у роботі з дітьми, аналізу гри як засобу соціалізації дитини, організації і педагогічного керівництва творчими іграми та іграми з правилами, навчально-виховних і корекційно-терапевтичних можливостей гри. Може бути доцільним для використання студентами спеціальності “Дошкільна освіта”, викладачам, фахівцям закладів дошкільної освіти, батькам дошкільників.


Драчук А. І.

                Теорія і методика викладання гандболу : навч. посібник / А. І. Драчук; ред. Л. Прокопчук. -К. : КНТ, 2019. -130 с. У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методику суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів загальноосвітніх шкіл.


Пєтков С. В.

                Адміністративна деліктологія : сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч. посібник / під заг. ред. С. Пєткова. -К. : КНТ, 2019. -153 с. У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів публічної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Авторами пропонується нове бачення сутності адміністративної відповідальності та адміністративного деліктного законодавства.


Відділ інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства

100 величественных императриц, королев, княгинь / ред. В. Евлахов. ‒ Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. ‒ 384 с. ‒ (Сер. “Великие и легендарные” ).

Женщина у власти — явление всегда неординарное. Героинями этой книги стали женщины-правительницы: императрицы, королевы, княгини — личности незаурядные и сильные. Имена некоторых из них широко известны, но читатель наверняка откроет для себя и много новых. Древнеегипетская царица Хатшепсут и римская императрица Валерия Мессалина, княгиня Ольга и королева Франции Анна Ярославна.


100 загадок Древневого мира / ред. В. Евлахов. ‒ Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. -384 с. ‒ (Сер. “Великие и легендарные” )

Древний мир – эпоха, скрытая во мраке тысячелетий. Она таит массу поразительных тайн и невероятных фактов, которым до сих пор могут дать однозначного толкования. Предлагаем вашему вниманию 100 самых удивительных загадок Древнего мира! Существовала ли Антарктида? Как были построены величественные египетские пирамиды? Какие тайны скрывает Чичен-Ица, мистический город майя? Был ли Всемирный потоп и спасительный ковчег? Клад царя Приама, свитки Мертвого моря, каменные статуи острова Пасхи, хрустальный череп судьбы… История не устает загадывать нам загадки. И, быть может, именно вы найдете на них ответ…


100 чудес света / гол. ред. Ю. Дзекунова. ‒ Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. ‒ 384 с.

Наш мир полон удивительных и уникальных вещей, созданных человеком и самой природой. Все это окружает нас, храня свои тайны и загадки. Великая Китайская стена, руины Александрии, мистический Стоунхендж, загадочный город Мачу-Пикчу, дорога гигантов в Ирландии, Ниагарский водопад, пески Сахары и Гранд-Каньон в Аризоне ‒ словно застывшие во времени отголоски древности, ставшие легендой.


100 могущественных королей, царей, императоров / ред. В. Евлахов. ‒ Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. ‒ 384 с. ‒ (Сер. “Великие и легендарные” ).

100 легендарных личностей, которые творили историю этого мира. Могущественные короли, цари и императоры, философы и полководцы, мудрые и жестокие, благородные и кровавые – Гай Юлий Цезарь, Соломон, Тутанхамон, Карл I Великий, Сулейман I Великолепный, Наполеон Бонапарт, Вильгельм I, Николай II, Фридрих II Великий, Людовик XI – их имена навсегда вошли в историю, ведь именно они изменили ее ход. Те, кому суждено было прослыть великими и легендарными, оставив свой эпохальный след в вечности. Их слава продолжает греметь и после смерти, отозвавшись в веках и том наследии, которое они оставили после себя.


100 захватывающих историй любви / ред. В. Евлахов. ‒ Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. ‒ 384 с. ‒ (Сер. “Великие и легендарные” )

Сто интереснейших историй любви расскажут вам о нежных чувствах и губительных страстях люде разных эпох, национальностей, вероисповеданий, социального статуса. Любовь определяла их судьбы, ломала характеры, переворачивала жизни. Из-за любви начинались и заканчивались войны, возводились и стирались с лица земли целые города… Вы узнаете об отношениях Владимира Высоцкого и Марины Влади, принцессы Дианы и принца Чарльза, Мэрилин Монро и Артура Миллера, Наполеона и Марии, Сулеймана Великого и Роксоланы, Клеопатры и Юлия Цезаря и многих других…


100 знаменитых любовниц и фавориток королей / ред. В. Евлахов. ‒ Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. ‒ 384 с.

100 представительниц прекрасного пола, которые сумели покорить самых великих королей, императоров и сильных мира сего. Об их красоте и уме слагали легенды, они были жестокими и нежными, словно мифические нимфы. Из-за них начинали войны, к их ногам падали крепости, хотя они и оставались в тени своих великих покровителей. Прекрасные античные девы, изысканные аристократки, грозные правительницы, мудрые королевы. Елена Прекрасная, Клеопатра, Роксолана, Мария Гамильтон, Софья Потоцкая, Изабелла Баварская, Джоан Клиффорд, Барбара Радзивилл, Екатерина Первая – в каждой эпохе, от античности до ХХ века, были женщины, сумевшие использовать любовь как оружие и покорить не только сердца мужчин, но и целый мир.


Відділ мистецтв

Всемирная история. Древний Египет / Михаил Видейко; ред. В. Комиссарова. -Х.: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. -320 с.

Древний Египет на протяжении веков хранил свои тайны. Благодаря многочисленным археологическим раскопкам и исследованиям ученые по крупицам собирали картину жизни древней цивилизации. Несметные сокровища властителей и проклятия фараонов. Мумии, лабиринты пирамид и гробницы. Занесенные песками храмы и города, мрачные истории о древних и могущественных потусторонних силах, все еще заключенных в старинных артефактах и таинственных местах – все это таинственный, величественный и прекрасный Древний Египет.

• Устройство древнего государства, столицы и египетские мегаполисы
• Кому богам молились и во что верили египтяне?
• Феномен письменности и загадочные иероглифы
• Власть правителей-фараонов и их доверенных лиц
• Военное искусство и армия


100 великих гениев / ред. В. Евлахов. – Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. – 384 с. – (Сер. “Великие и легендарные” ).

100 личностей, которые родились, чтобы оставить свои имена на скрижалях истории и изменить этот мир. Гении, доказавшие, что предела человеческим возможностям не существует. Философы, музыканты, ученые, изобретатели, архитекторы, художники, поэты, режиссёры и композиторы, политики и государственные деятели – по-настоящему великие люди, ставшие достоянием человечества. Аристотель, Рафаэль Санти, Микеланджело, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, Никколо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Уильям Шекспир, Антонио Гауди, Михаил Врубель, Илон Маск, Марк Цукерберг, Альфред Хичкок и другие величайшие умы человечества.


100 великих женщин / ред. Т. Небесная. – Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2019. –384 с.

Первым программистом, разработавшим алгоритм для вычислительной машины, называют Аду Лавлейс, дочь известного поэта Джорджа Байрона. Вместе с мужем Мари Склодовская-Кюри открыла два химических элемента. Актриса Хеди Ламарр, разозлившись на немецкую торпеду, которая попала в корабль, перевозивший 77 детей, придумала и собрала из пианино… систему кодировки сигналов, благодаря которой сейчас работает вай-фай. Королевы, политики, предприниматели, актрисы, художницы, спортсменки, адмиралы, ученые, путешественницы – фактически во всех сферах деятельность женщины добивались успеха наравне с мужчинами, иногда опережая их. Королева Виктория, леди мира Элеонора Рузвельт, фея моды Энне Бурда, принцесса математики Софья Ковалевская, первая доктор медицины Элизабет Блэкуэлл и другие выдающиеся представительницы “прекрасного пола”, изменившие мир.


Гоголь Микола Ніч напередодні різдва / Микола Гоголь; пер. з рос. О. Кобелецької. – К. : BookChef, 2019. – 96 c.

Микола Гоголь (1809–1852) — письменник зі світовим ім’ям, літературний доробок і життя якого оповиті купою таємниць і загадок. Українське походження надихнуло М.Гоголя на створення циклу колоритних повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Наразі читачам пропонується новий переклад повісті «Ніч напередодні Різдва», події якої оповиті магією очікування неймовірного свята з описом усіх різдвяних традицій українського народу, а також з історією про перше кохання, що лишається незламним усупереч усьому і розквітає у радісний день Різдва Христового.


Беслі Едріан ЕХО. Суперзірки К-рор / Едріан Беслі; пер. з англ. Ю. Глуховської; ред. О. Думанська. – К. : Форс Україна, 2019. -248 с. : фото. кол. –Бібліогр.: с. 237-239.

EXO — група з неземним талантом, яка штурмом захопила цей світ. Їхні пісні, чарівна музика, кліпи й неймовірні перфоманси підкорили мільйони фанатів. Їхні сингли злетіли на вершини чартів практично на всій планеті Земля. Кожен зі студійних альбомів гурту придбали тиражем понад 1 млн копій.

Ця книга — історія втілення неймовірної ідеї музиканта і продюсера SM Entertainment Лі Сумана, який стояв біля витоків k-pop. Він вирішив створити дві однойменні групи, які просуватимуться паралельно в Китаї і Південній Кореї: так на світ з’явилися колективи ЕХО-К і ЕХО-М.

Їх описували так: «Нова група, яка відтепер лідируватиме на світовій музичній арені!». Вони дебютували одного дня в один час із однією піснею — і це стало однією із найнезвичайніших і довгоочікуваних появ за всю історію k-рор!


Happy-happy : п’ять кроків до порозуміння будь з ким / Ларс-Юган Оге; ред. А. Хлівний ; пер. з англ. О. Дятел. -Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. -192 с.

• Сенсаційний метод для досягнення щастя
• Від шведського спеціаліста з ефективних переговорів

Коли ми по-справжньому щасливі? Коли нас розуміють і приймають такими, якими ми є. Однак інколи шлях до взаєморозуміння видається занадто складним. Здається, що цю прірву майже неможливо подолати. Час зводити міст, оснований на унікальному принципі порозумітися будь з ким і будь-де.

 «Щасливий-щасливий» – це авторська концепція для задоволення інтересів і пошуку найліпшого рішення для обох сторін. Принцип, що ефективно працює в усіх сферах життя. Ларс-Юган Оґе пропонує п’ять кроків до його втілення. Автор детально описав і обґрунтував результатами досліджень кожен з цих кроків, випробувавши їх на практиці. Прості і зрозумілі поради, що допомагають поліпшити якість життя і збудувати міцні стосунки на роботі, вдома й у вільний від роботи час.

Ларс-Юган Оґе – доктор економічних наук, який спеціалізується на переговорах і знає всі секрети, необхідні для досягнення максимального результату.


Життя Сари Джессіки Паркер з ілюстраціями Роберти Дзети / Роберта Дзета; з італ. пер. П. Кожушкіна. – К. : Форс Україна, 2019. – 88 с. : кол.іл.

Біографія Сари Джессіки Паркер, представлена у формі книжки з ілюстраціями. Головна роль Керрі Бредшоу в телесеріалі «Секс у великому місті» принесла Сарі Джессіці Паркер світову славу і долю, яку важко уявити. Після закінчення зйомок серіалу Сара Джессіка Паркер продовжувала свою кар’єру актриси, водночас втілюючи кілька своїх проектів з гуманітарних питань, культури та бізнесу.


Мадонна. Життя Мадонни з ілюстраціями Сильвії К / пер. П. Кожушна ; ред. М. Ковінько. -К. : BookChef, 2019. -88 c. : фото. кол.

Перша біографія Мадонни у вигляді ілюстрованої книжки. Мінлива, завжди на видноті, фанатично професійна, Мадонна здійснювала карколомні повороти в кар’єрі й узагалі в музичній культурі, чергуючи інтуїцію і ретельно розрахований ризик. Королева світової поп-музики — головна героїня ілюстрованої книги, в якій простежується біографія зірки через мальовничі образи й уяву. Ця книга — перша в серії Крізь терни до зірок.


Де Санта?  / пер. з англ. К. Дем’янчук ; за ред. Є. Плясецького. -К. : Форс Україна, 2017. -28 с. : кол. іл.

Книжки серії «Подивись і знайди» створені для розвитку уважності, спостережливості та пам’яті дитини. Діти із захопленням розглядатимуть картинки і виконуватимуть запропоновані завдання.


Відділ сприяння технічній творчості молоді

Михалевич Ірина

Українська народна писанка / Ірина Михалевич; відп. за вип. А. В. Альошичева. -Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. -79 с. : іл. -ISBN 978-617-12-5911-9

У давнину казали: коли даруєш писанку, то ніби вручаєш листівку з найтеплішими побажаннями… Адже у візерунках та химерних переплетіннях рисок, ліній і завитків закодовані послання на щастя, долю, любов і добробут. Утім писанка — це не лише вітальна листівка, а й споконвічне джерело мудрості українського народу. Традиція розписувати писанки передавалася із покоління в покоління. Процес розпису є сакральним священнодійством, під час якого необхідно думати про світле, хороше та приємне.
Відома українська писанкарка Ірина Михалевич ділиться своєю майстерністю з охочими оволодіти мистецтвом розпису. У виданні міститься інформація про матеріали та інструменти, технологію роботи з писачком, виготовлення натуральної фарби, порядок роботи й етапи фарбування, нанесення ескізу-візерунка, особливі слова, які промовляються перед початком роботи. Пориньте у магічний світ української народної писанки!


Брук Генрі

Дрони / Генрі Брук; пер. з англ. Н. Лавської ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2020. -80 с. : кол.іл. -Алф. покаж.: с. 78-79 . –ISBN 978-966-948-175-7

Що таке дрони? Як вони літають? Чи може дрон-планетохід розкрити таємниці далеких планет? Як пожежний дрон рятує життя? У цій книжці багато захопливої інформації, цікаві фотографії та рисунки. Для молодшого шкільного віку.


Бахлер Тереза

        Шьем рюкзаки. 15 модных проектов / Тереза Бахлер; ред. Алешичева ; пер. с нем. Н. Спесивцевой. -Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2017. -80 с. –ISBN 978-617-12-3859-6

15 яскравих і стильних моделей рюкзаків в сучасному дизайні: класичні і оригінальні, вони, безперечно, стануть найулюбленішими аксесуарами для міських прогулянок і подорожей. У цій книзі ви знайдете все, що знадобиться для створення рюкзака вашої мрії всього за кілька годин! Матеріали, схеми, докладні ілюстрації, покрокові інструкції, – все для того, щоб досить швидко і якісно зшити прекрасний рюкзак для себе або в подарунок близьким і друзям. Підбирайте матеріал і сідайте за швейну машинку!


Утепляем дом, гараж, веранду, беседку, теплицу / ред. О. Григорьева; сост. Ю. Подольский. -Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2017. -288 с. –ISBN 978-617-12-3869-5

Як утеплити будинок, гараж, веранду, альтанку, теплицю з найбільшою ефективністю? У цій книзі ви знайдете все, що необхідно знати домашньому майстру для того, щоб самостійно провести роботи. Види матеріалів для утеплення, основи будівельної теплотехніки, необхідні інструменти, креслення і схеми, поради з енергозбереження та багато іншого.

Основи будівельної теплотехніки
Теплоізоляційні матеріали та їх характеристики
Вимоги до будівельних конструкцій

Внутрішня і зовнішня теплоізоляція житлових і побутових приміщень


Юдина Мария

        Поделки для смартфона / Мария Юдина; ред. О. Супронюк. -Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2019. -64 с. : фото.кол. –ISBN 978-617-12-5920-1

Набрид банальний чохол для смартфона? Як щодо мереживного, прикрашеного стразами або перлами? Або з оригінальним малюнком, з м’якого фетру або навіть з візерунками із силіконового клею? У цій книзі ви знайдете безліч цікавих рішень для вашого смартфона. Крім ефектних і простих у виготовленні чохлів тут представлені інші практичні і зручні пристосування для вашого гаджета. Наприклад, незамінні підставки для смартфона різних форм і розмірів. Або ж оригінальні холдери для навушників, які позбавлять вас від необхідності постійно їх розплутувати. Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете не тільки своїми руками виготовити стильні і корисні речі, але і відмінно провести час за творчим заняттям.


Бондарева Марго

        Коврики своими руками / Марго Бондарева; ред. М. Бедина. -Х. : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2018. -48 с. : фото.кол. –ISBN 978-617-12-4762-8

Додайте затишку своєму будинку! З цією книгою ви навчитеся плести оригінальні килимки з підручних матеріалів. Не знаєте, куди подіти старі футболки або джинси? Вони стануть основою для прекрасного і зручного килимка. Непотрібні кришки від пляшок легко перетворяться в масажний килимок. Залишилося багато зайвої пряжі? Зробіть з неї м’який і стильний килимок для передпокою. І ще безліч варіантів яскравих, креативних і модних виробів, які стануть родзинкою вашого інтер’єру.

 • килим з трояндами із залишків тканини “Чайна троянда”
 •  килимок в техніці синель “Шотландія”
 •  килимок з мотузки “Фантазія”
 • дитячий килимок-іграшка “Велика черепаха”
 •  килим кіскою зі старих футболок “Дачне дозвілля”

Кадникова Ольга

        Коврики, подушки, салфетки из помпонов. Красивые украшения для дома / Ольга Кадникова; ред. Е. Лесовикова. -Х. ; Белгород : Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2017. -80 с. : фото. кол. –ISBN 978-617-12-2525-1

Докладні майстер-класи з виготовлення виробів з помпонів. Ви зможете перетворити залишки пряжі в помпони і з’єднати їх в чудові моделі!

 • Милі килимки для дитячої в формі веселого тигреня і слоника
 • Тумба килимки для спальні з орнаментом
 • Теплі пледи
 • Барвисті накидки для крісел і пуфів
 •  Модні затишні шарфи
 •  Грілки на чайник
 •  Рамки для фото
 • Настінні панно.

Брук Генрі

            Сили спеціального призначення / Генрі Брук; гол. ред. В. Александров ; пер. з англ. Н. Лавської. -К. : КМ-БУКС, 2020. -80 с. : фото. кол. -Алф. покажч.: с. 78-79.    Ця книжка познайомить вас з кращими із кращих, елітними вояками, що пройшли найскладніший вишкіл на землі та готові безстрашно виконати місію в будь-яких умовах проти будь-якого ворога. Ви дізнаєтеся, ким були перші командос, як звичайні солдати стають військовим спецназом, як бійці спілкуються без слів, у чому відмінність між висотними парашутами, що розкриваються на малій і на великій висоті. Цікава розповідь про підрозділи сил спеціального призначення доповнена світлинами й рисунками. Для середнього шкільного віку.


Сміт Деніел

                        Думати, як Стівен Гокінг / Деніел Сміт; пер. з англ. Н. Лавської ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -200 с.   Гокінгова історія — це історія нескінченної перемоги духу над тілом. Коли у двадцять один рік у нього діагностували аміотрофічний латеральний склероз, йому, за прогнозами, лишалося не більше двох років життя. Але він вирішив продовжувати насолоджуватися своїм життям і роботою. Стівен Гокінг завдяки своєму внеску в космологію, зокрема теорії чорних дір, став всесвітньо відомим фізиком, удостоєним посади лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, яку колись обіймав сер Ісаак Ньютон. Ця захоплива книга розкриє унікальний Гокінговий підхід до вирішення важливих наукових питань, ознайомить зі сміливими ідеями вченого і факторами, які вплинули на формування його особистості та світогляду, а також навчить використовуваним Гокінгом методам та прийомам, які ви зможете застосувати в різних галузях свого життя. Ви також зможете навчитись думати, як Гокінг, який стверджує, що він думає в одинадцяти вимірах.


Сміт Деніел

            Думати, як Зигмунд Фрейд / Деніел Сміт; пер. з англ. К. Козачук ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2019. -208 с.

  Робота Зиґмунда Фрейда, одного з найзначніших мислителів останніх двох століть, наново накреслила шляхи неврології й психіатрії та сучасне бачення людської свідомості. Більшість напрямів такої дисципліни, як психоаналіз, навіть у наші дні можна простежити назад до проривів у розумінні, здійснених ним багато років тому. Однак найбільший його успіх — започаткування досліджень у царині прихованого. Едіпів комплекс, перенос, підсвідоме, витіснення, вільна асоціація, лібідо — усі ці поняття, поширені в суспільній свідомості, походять із наукової школи Фрейда. Для широкого кола читачів.


Джонсон Боріс

            Омріяний Рим / Боріс Джонсон; пер. з англ. Б. Превіра ; ред. Н. Бордукова. -Х. : Віват, 2020. -256 с.

  Пpeм’єp-мiнicтp Вeликoї Бpитaнiї i лiдep Кoнcepвaтивнoї пapтiї, oдин iз нaйвпливoвiшиx cвiтoвиx пoлiтикiв, кoлишнiй мep Лoндoнa. Aвтop кiлькox книжoк, пpaцювaв жуpнaлicтoм у The Times, The Daily Telegraph, The Spectator. Вiд чaciв пaдiння Pимcькoї iмпepiї визнaчнi євpoпeйcькi пoлiтики, як-oт Кapл Вeликий i Нaпoлeoн, нaмaгaлиcя вiдтвopити її бaгaтoвiкoвi нaдбaння й дocвiд упpaвлiння. Тa жoднiй дepжaвi-cпaдкoємицi цe нe вдaлocя. Бopic Джoнcoн poзкpивaє ceкpeти уcпixу Pимcькoї iмпepiї, нaмaгaючиcь винecти пeвну нaуку для cучacнoї пoлiтики, зoкpeмa для Євpoпeйcькoгo Coюзу. Мpiю пpo Pим плeкaють як мoжливicть дocягти злaгoди, пpoцвiтaння тa eфeктивнoї взaємoдiї нapoдiв, якi мoгли б нa тлi piзниx пpiopитeтiв i пoлiтичниx мoтивiв вiднaйти iдeю cпiльнocтi тa миpнoгo cпiвicнувaння. Ця мaйcтepнo нaпиcaнa книжкa пepeкoнaє читaчa, щo oкpeмi пoлiтичнi iдeї дaвнix pимлян дoci живуть в кoлeктивнoму нecвiдoмoму, тa зa cвiжoгo їx iнтepпpeтувaння нинi мoжуть бути нaпpoчуд aктуaльнi.


Берд Мері

            S. P. Q. R. Історія Давнього Риму / Мері Берд; пер. з англ. О. Дем’янчук ; ред. Я. Паньків. -К. : Форс Україна, 2019. -480 + 16 с. : кол.іл.

  Давній Рим був величним містом навіть за сучасними мірками,що широко розкинувся по долині, налічував понад мільйона мешканців. Це місто — «суміш розкоші і бруду, свободи і експлуатації. Рим був опорою могутності імперії, що простягалася від Іспанії до Сирії. Як же все це виникло з того, що колись було незначним селом в центральній Італії?». У «S.P.Q.R.» всесвітньо відома класицистка Мері Берд розповідає про безпрецедентне зростання цивілізації, яка навіть дві тисячі років по тому продовжує формувати багато наших фундаментальних уявлень про владу, громадянство, відповідальність, політичне насилля, імперію, розкіш і красу.


Олбрайт Мадлен

            Фашизм : засторога / Мадлен Олбрайт; пер. з англ. О. Дем’янчука ; ред. Г. Кошманенко. -К. : BookChef, 2019. -352 c.

   Наприкінці 1980-х років, коли закінчилася Холодна війна, багато хто, зокрема й колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт, вважав, що демократія політично перемогла раз і назавжди. Однак майже через 30 років репресивна й руйнівна сила постала знову на глобальній арені — по всій Європі, частинах Азії та США — що на думку Олбрайт, схоже на фашизм.


Млодінов Леонард

            Гнучкість. Пластичне мислення в епоху змін  / Леонард Млодінов; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2019. -272 с. -Предм. покажч.: с. 265-270.

  Ця книга прийдеться до смаку кожному, хто цікавиться принципами функціонування людського розуму. Автор досить доступно пояснює суть та значення таких речей, як нестримна цікавість людини до всього нового та відкриттів, узагальнює величезний науковий доробок, що стосується механізмів нашого мислення. Особливу увагу він приділяє поняттю «гнучке мислення»: розкриває його зміст, наводить чимало прикладів блискучої результативності цього типу мислення, а також пропонує кілька вправ, що допоможуть читачам попрацювати над його вдосконаленням. Гнучке мислення притаманне виключно людині, і чим ефективніше воно у вас працює, тим більшою мірою ви є людиною. А першим кроком на шляху до розвитку гнучкого мислення може стати власне прочитання цієї книги. Автор Леонард Млодінов — американський фізик, який спеціалізується на квантовій теорії та теорії хаосу. Говорити просто про складне — особливий талант Леонарда!


   Як створити всесвіт із 92 хімічних елементів / пер. з англ. Р. Фещенко ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2019. -96 с. : кол. іл.

  Змістовні статті, просте викладення тексту, безліч чудових ілюстрацій, на яких усе детально показано, дозволяють легко засвоїти матеріал. Багато інформації подано у вигляді схем, порівняльних таблиць, графіків, діаграм. Із книжки можна дізнатись багато цікавого про мінерали, живу природу, їжу і ще цілу низку речей. Розглянуто склад мила, бензину, сірників, металевих монет; розповідається, наприклад, що таке телевізор з хімічної точки зору, чому феєрверк виходить кольоровим, чому ртуть рідка. У деяких розділах пропонується зробити дослід. Можна самотужки виготовити електромагніт, гоночну машину, настільний вулкан. Книжка написана з гумором, в ній повно дотепних рецептів. Один із рецептів розповідає, як власноруч зробити людину. Ця книжка призначена не лише для дітей 8-12 років, але й батьків, чиї діти ще у віці «чомучок».

[object Object]
501 Переглядів
Вибрати мову сайту »