Нові надходження за квітень 2021 року

Сегеда С. П. Видатні жінки української історії : біографічні нариси на тлі історичних подій. Кн. 1. Х -ХVIII cт. / С. П. Сегеда; гол. ред. В. Строля. ‒ К. : Балтія Друк, 2020. ‒ 264 с. : іл.

Ця книжка – перша частина видання, присвяченого тим жінкам Русі-України, що залишили помітний слід в історії. Слово «шляхетний» має кілька значень, і серед них «особа знатного походження» та «благородна людина». Обидва визначення пасують нашим героїням: деякі з них походили з великокняжих родів династій Рюриковичів і Гедиміновичів та їхніх численних відгалужень, інші належали до козацького стану, що після закінчення княжої доби майже два століття відігравав роль національної еліти. Серед них є й імператриця, й королева, й султанша, й гетьманші – жінки, що так чи інакше впливали на настрій, вчинки, звершення і поразки своїх іменитих чоловіків, від яких залежала доля тисяч підданих, держав і народів. Особливу категорію становлять славетні меценатки, що залишили нам, нащадкам попередніх поколінь, безцінні скарби матеріальної та духовної культури.

Я свідомий того, що на сторінки цієї книжки з різних причин не потрапили життєписи ще багатьох шляхетних жінок Русі-України X – XVIII ст., які заслуговують на увіковічення їхньої пам’яті. Маю надію заповнити ці прогалини у майбутньому, тим більше, що кількість досліджень, присвячених ролі «жіночого чинника» в історії нашого народу повільно, але невпинно зростає з року в рік.

В книжці можна знайти інформацію про непривабливі вчинки деяких її героїнь, що викликають осуд з погляду сьогодення. Припускаю, це може не сподобатись окремим читачам, а надто читачкам. Проте, на моє глибоке переконання, замовчувати неприємні факти – значить відступити від історичної правди. Що було, то було…

Щиро дякую всім передникам і колегам, які присвятили цій проблематиці свої дослідження.

Наприкінці книги в списку використаної літератури я намагався представити принаймні частину праць цих учених.

Д-р істор. наук, професор,

пров. наук, співр. Інституту народознавства НАНУ,

професор Щецинського університету (Польща)

Сергій СЕГЕДА


Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… Географії // С. Стенб’юрі; переклад з англ. К. Крапка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. – 256 с.

У цій книжці, геть не схожій на шкільний підручник, ви знайдете 501 важливий факт про Землю. Зокрема, цікаву інформацію про материки, океани й атмосферу та результати досліджень незвичних природних явищ і екокатастроф.
Книжка зацікавить усіх, хто любить пізнавати світ.


Терлак З. Пунктуаційний словник-довідник / З. Терлак. – Львів: Апріорі, 2019. – 396 с.

Пропонований довідник – перше видання такого типу, створене на українському мовному матеріалі. У ньому використано словникову форму для розкриття особливостей української пунктуації. Реєстр словника містить службові та самостійні частини мови, перед якими чи після яких потрібно ставити певний розділовий знак, а також слова, словосполучення чи цілі синтаксичні конструкції, які потребують у тексті відокремлення. До складу реєстрових слів включено і перелік типових розділових знаків із правилами пунктуації при них.

Для викладачів і студентів вищих шкіл, учителів та учнів середніх навчальних закладів, працівників засобів масової інформації, а також усіх, хто працює зі Словом і бажає удосконалити своє писемне мовлення.


Береза Т. Скажи мені українською / Т. Береза. – Львів : Апріорі, 2019. – 456 с.

Українсько-російський словник правдивої мови «Скажи мені українською» має на меті повернути розуміння величі й краси української мови, а також покращити загальний рівень володіння українською мовою в побуті та діловому спілкуванні. Формат словника наочно показує відмінності між правдивою українською мовою й штучними запозиченнями з мови російської.

Словник є черговою авторською спробою наголосити на винятковій важливості вжитку питомих українських слів і висловів на противагу калькованим та запозиченим, головно росіянізмам. Ця нагальна потреба зумовлена тотальним засміченням рідної мови самими ж її носіями.

[object Object]
272 Переглядів
Вибрати мову сайту »