БІБЛІОГРАФ ІНФОРМУЄ

Шановні друзі !!!

До відділу інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства надійшли нові книги:
– Український правопис (новий) : офіційний текст ‒ К. : Кондор, 2019. ‒ 284 с.
– Лісовський П. М. Країнознавство : навч. посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. ‒ К. : Кондор, 2020. ‒ 264 с.
– 100 великих военных тайн / ред. Л. Зинченко. ‒ Х. : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. ‒ 383 с.
– Все о Турции / предисл. А. Кучма ; худож.-оформ. В. Карасик. ‒ Х. : Фолио, 2018. 268 с. : іл. ‒ (Сер. “Страны мира”).

0
[object Object]
23 Переглядів