Нові надходження за липень 2021

Ідема Йохан Як ходити до музею : поради для справді результативного візиту / Йохан Ідема; пер. з англ. О. Якименко ; ред. Т. Попова. -Х. : Ранок : Фабула, 2019.

Тридцять дві поради дає нідерландський письменник і арт-консультант Йохан Ідема читачам, спраглим мистецьких вражень. Як найкраще скористатися знаннями музейних доглядачів? Чому ваша дитина — ідеальний гід? Чи справді портрети давніх майстрів — це прообраз сучасних селфі? Відповідаючи на такі несподівані питання, його книжка стає інструкцією з перетворення нудного блукання музейними залами на захопливу подорож, сповнену яскравих емоцій.

Відповідаючи на такі несподівані питання, його книжка стає інструкцією з перетворення нудного блукання музейними залами на захопливу подорож, сповнену яскравих емоцій.


Тадем Ед 50 креативних ідей малювання олівцем / Ед Тадем; пер. з англ. В. Кучменко ; гол. ред. В. Александров. –К. : КМ-БУКС, 2019.

Вдосконалюйте свою техніку з найкращою добіркою ідей для малювання. Навіть якщо раніше ви креслили тільки фігурки з паличок або ж не малювали вже багато років, ця книжка змусить вас узятися до справи знову. Ще б пак – у ній ви знайдете 50 креативних ідей для малювання звичних (і не дуже) предметів та живих істот. Покрокові інструкції, корисні поради й основні техніки, сторінки для замальовок – незалежно від рівня підготовки малюватимуть усі! Книга, яку ви тримаєте в руках, та простий олівець – це все, що знадобиться, аби відкрити в собі художника!


Барнич Михайло Майстерність актора. Техніка “обману” : навч. посібник / Михайло Барнич; ред. Т. Снігир. –К. : Ліра-К, 2019.

Традиційна вітчизняна акторська школа протягом багатьох років нехтувала майстерністю акторського удавання в ролі. Під обманом, про який йдеться у запропонованому посібнику, розуміється непомітне для глядача імітування актором рухів, що походять від зовнішніх прикмет, дій і поведінки персонажа. На основі наукових досліджень автор посібника розробив та випробував на практиці техніку такого «обману» глядача, яка тісно пов’язана з акторським переживанням та є невід’ємною його складовою. У книзі розглядається природа акторського почуття та механізм його штучного збудження, подаються вправи для створення життя в ролі. Посібник буде корисним не тільки для акторів, викладачів та студентів, які навчаються акторському фаху, а також для всіх, хто цікавиться мистецтвом акторського перевтілення.


Бігус Ольга Народно-сценічна хореографія прикарпатського регіону : монографія / Ольга Бігус. –К. : Ліра-К, 2019.

У монографії вперше комплексно проаналізовано стан наукового висвітлення народно-сценічної хореографії Прикарпатського регіону; визначено особливості становлення хореографічних традицій Прикарпаття; досліджено обряди, звичаї та фольклор як основу народного танцювального мистецтва краю; охарактеризовано сценічно-хореографічний досвід у контексті розвитку видовищних форм на прикладі творчих біографій відомих хореографів Прикарпаття; виявлено історико-географічний та етнографічний фактори процесів культурної консолідації населення, які відіграли важливу роль у формуванні української нації.

Матеріали монографії можуть бути використані у викладанні загальних і спеціальних курсів, зокрема з «Теорії та методики викладання українського народно-сценічного танцю», «Історії української культури», «Історії хореографічного мистецтва».

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться народно-сценічною хореографією України.


Гетлейн Марк Арт-візіонери / Марк Гетлейн; ред. Г. Сологуб ; пер. О. Гладкого. – Х. : Віват, 2018.

У цій книжці йдеться про 75 митців, творчістю яких характеризувалося мистецтво в XX столітті: від революційних ентузіастів ранніх років до показної упевненості останнього десятиліття. У статтях, впорядкованих хронологічно, відстежено історію століття, розказано про життя і творчість митців, наведено їхні вислови. У ХХ столітті мистецькі школи народжуватимуться цілими гронами: фовізм, кубізм, експресіонізм, футуризм, метафізичний живопис, супрематизм, конструктивізм, неопластицизм, дадаїзм, сюрреалізм, спаціалізм, інформалізм, абстрактний експресіонізм, поп-арт, арте повера (бідне мистецтво), мінімалізм, концептуалізм, лендарт і чимало інших. Декотрі віднаходили й іменували критики, пишучи на льоту перший начерк історії мистецтва; інші засновували художники чи поети, які проголошували свої наміри у заявах та маніфестах.


Гарин Игорь

         Проклятые поэты / Игорь Гарин; худож.-оформ. М. Мендор ; гол. ред. О. Красовицький. – Х. : Фолио, 2020. – 491 с. – (Сер. “Большой науч. проект”). Ігор Гарін – літературний псевдонім відомого вченого-фізика, професора, доктора фізико-математичних наук, лауреата Державної премії України І. І. Папірова. Довгу, 60-річну, наукову роботу він поєднує з письменницькою та публіцистичною діяльністю. Ігор Гарін – один з найбільш публікованих письменників України, перу якого належать понад 110 книг, виданих загальним накладом більше 1,5 млн. примірників. У мистецтві модернізм згодом стає класикою. Феномен прóклятості, знедоленої людини, невизнаності – природна реакція «академіків» на геніальне новаторство і сміливість юності. «Прóкляті поети» – яскраве свідчення творення нової геніальної поезії з модерністською тематикою і стилістикою, змістом і формою. «Століття Бодлера» за значимістю і ступенем впливу на культуру XIX століття можна порівняти з «століттям Джойса». У широкому сенсі слова «прóкляті поети» – більшість художників, бо «прокляття», що тяжіє над ними відображає глибину екзистенціального дарунка або стан між жахом і захопленням життя, здатністю чути найтихіші шепоти «поклику Буття». У цій книзі читач зможе простежити життєві перипетії і поетичні шукання великих поетів Франції XIX століття, художні відкриття яких мали визначальний вплив на розвиток світової поезії в цілому, в тому числі – на пошуки і досягнення російських символістів Срібного століття.


Вступ до музеєзнавства та пам’яткознавства : навч. посібник / ред. К. Спрогіс. – К. : Ліра-К, 2021. – 490 с. У пропонованому навчальному посібнику кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв висвітлено актуальні питання музейної та пам’яткоохоронної сфери, історії, археології, законодавчого забезпечення даної галузі, експертизи історико-культурних цінностей, а також представлено погляди провідних науковців і практиків щодо вирішення актуальних проблем музеєзнавства і пам’яткознавства.


Математика в технічному університет. Т. 1 : підручник / за ред. О. Клесова. – К. : Кондор, 2018. – 496 с. – Додатки с. 473-481; Література с. 482-484; Предм. покажч. с. 485-493; Імен. покажч. с. 492. «Математика в технічному університеті» є навчальним комплексом, що складається з підручника та практикуму. Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики бакалавріату технічних університетів. Комплекс може бути застосований для забезпечення як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної. Для студентів технічних університетів.


Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / худож.-оформ. М. Мендор ; гол. ред. О. Красовицький. – Х. : Фоліо, 2020. – 379 с. : іл. «Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули» — науково-публіцистична праця, підготовлена досвідченими вченими відомого у світі академічного Інституту народознавства НАН України під керівництвом академіка НАН України професора Степана Павлюка. Монографія присвячена вивченню усіх аспектів життя гуцулів. Гуцульські звичаєві, правові й етичні нормативи, вірування, забобони, демонологія, звичаї, обряди представляють складний і надзвичайно цінний для науки матеріал. У ньому простежуються відбитки духовного життя різних епох починаючи від первіснообщинного ладу, поєднання давніх язичницьких і пізніших християнських елементів, фантастичних ірраціональних уявлень із практичним досвідом, набутим і перевіреним упродовж віків. Багатий реліктовими елементами і гуцульський фольклор, особливо обрядові пісні, казки, легенди, замовляння, пов’язані з віруваннями і забобонами. В народній поезії гуцулів набули особливого розвитку такі пісенні жанри, як коломийка, співанка-хроніка. Неповторною своєрідністю відзначаються мелодика народного співу, інстру­ментальна музика, традиційні танці, самобутнє народне мистецтво та ін. Ще в минулому Гуцульщина славилася своїм багатим ужитково-декоративним мистецтвом: керамікою, різьбою по дереву, чудо-писанкою, художнім ткацтвом, вишивкою, художньою обробкою металу, шкіри, виробами із рогу. Неповторною колористичною гамою і художньою орієнтацією відзначається традиційний гуцульський одяг із властивими йому прикрасами і доповненнями (згардами, чересами, тобівками тощо). Видання стане у нагоді як науковцям, так і широкому загалу зацікавлених культур­ним спадком гуцулів.


Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / ред. і уклад. С. Павлюка. -Х. : Фоліо, 2020. – 574 с. : іл. – (Сер. “Великий науковий проект”). «Етнографічні групи українців Карпат. Бойки» — науково-публіцистична праця, підготовлена досвідченими вченими відомого у світі академічного Інституту народознавства НАН України під керівництвом академіка НАН України професора Степана Павлюка. Монографічне дослідження приурочене всебічному висвітленню унікального культурно-традиційного спадку бойків. Своєрідними рисами відзначаються різні галузі бойківської народної духовної культури, характер осмислення природних і суспільних явищ, комплекс норм народного звичаєвого права, моралі, етики, традиційних знань, обрядів, сімейного і побутового календарів тощо. В них переплелися нашарування народної буденної свідомо­сті різних епох, починаючи від первіснообщинного ладу, поєднання давніх язиче­ських і пізніх християнських елементів, фантастичних ілюзорних уявлень із здобутками упродовж віків, практичним досвідом. Бойківська фольклорна традиція донесла до нашого часу цікаві пам’ятки давніх верств усної поетичної творчості українського народу, зокрема календарно- і сімейно-обрядової (колядки, ладканки), народні балади, соціально-побутові пісні, народні казки, легенди, перекази. Значний інтерес становить мелодична і тональна структура бойківських народних пісень та інструментальної музики, музичні й хореографічні особливості народного танцю. На виняткову увагу заслуговує образотворче народне мистецтво бойків — вишивка, форми і способи прикрашати одяг та інші побутові предмети, вироби з бісеру, різьблення по дереву, розпис писанок і народний живопис. Видання розраховане як на науковців гуманітарного профілю, так і на широке коло читачів, які цікавляться історією свого краю.


Ковалевський О. В.

         Бунтівне – бо чисте. Філософія бунту і філософія серця у творчості Ліни Костенко  : біографія / О. В. Ковалевський. – К. : Кондор, 2020. – 260 с. У книзі на широкому художньому, літературознавчому, історичному матеріалі досліджується творчість видатної сучасної поетеси Ліни Костенко. З’ясовуються філософсько-світоглядні підвалини цієї творчості, індивідуально-стильові особливості, опертя на традиції, глибинна змістова наповненість, вплив на цілі генерації українського письменства, на українського й зарубіжного читача. Ґрунтовний і послідовний аналіз, сміливі узагальнення — визначальні ознаки цієї книги. Вона буде цікавою й корисною вчительству, студентам, школярам, усім, хто вивчає й цінує справді високі надбання новітньої української літератури.


Сьомка Сергій Основи дизайну архітектурного середовища / Сергій Сьомка; ред. О. Бугайова. – К. : Ліра-К, 2020.

У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, обґрунтовано роль біоніки, техно-дизайну й екодизайну в сучасному формоутворенні. Призначено для студентів спеціальності 022 «Дизайн», а також може бути корисним для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.


Міхо Олена Анімація в рекреції та туризмі : словник-довідник / Олена Міхо. – К. : Ліра-К, 2020

Словник-довідник містить тлумачення основних термінів і понять, що відносяться до анімаційної діяльності в рекреації і туризмі. Видання включає більше 600 статей, що описують спільну термінологію для індустрій туризму, гостинності, дозвілля та розваг. Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Сфера обслуговування», аспірантів, фахівців туристичної справи, усіх, хто цікавиться впровадженням анімаційних технологій в процес обслуговування.


Музичне мистецтво України : питання історії, питання педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях / Укл. Н. Кречко. – К. : Ліра-К, 2020.

Колективна монографія орієнтована на різнобічні проблеми українського музичного простору. В монографію ввійшли статті викладачів та концертмейстерів факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. В колі уваги дослідників актуальні питання музичного сьогодення, що всебічно вивчаються науково-педагогічним складом вишу.


Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. -К. : Ліра-К, 2020.

Монографія є одним з перших мистецтвознавчих досліджень художнього образу в українському народно-сценічному танці. У монографії розглядається природа й ознаки художнього образу як категорії естетики, специфіка образу в танцювальному мистецтві, критично переосмислюється ряд положень і висновків про ґенезу й типологію української народної хореографії, фольклорний синкретизм, класифікація хороводів.

Проблема невідповідності між зовнішнім та внутрішнім образом, формою і змістом народно-сценічного танцю набула в хореографічному мистецтві особливої гостроти у зв’язку із загрозою як «малоросійщини» так і беззмістовної та бездуховної модернізації народного танцю в наш час.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться питаннями художнього образу в українському народно-сценічному танці.


Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : колективна монографія / ред.-упоряд. В. Сінельникова. – К. : Ліра-К, 2021.

Колективна монографія орієнтована на розгляд проблем розвитку сучасного українського музичного мистецтва. В колі уваги дослідників – маловивчені та недосліджені аспекти сучасної української національної музичної культури. До збірки ввійшли як нові, так і видані раніше і значно доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні статті, які й дотепер є актуальними.

Монографія розрахована на науковців у галузі мистецтвознавства, культурології та музичної педагогіки, виконавців-вокалістів та інструменталістів, викладачів та студентів вищої школи, а також усіх, хто цікавиться сучасним музичним мистецтвом в Україні.

[object Object]
253 Переглядів
Вибрати мову сайту »