Професійні видання

Із новинками фахової літератури Ви зможете ознайомитися у науково-методичному відділі нашої бібліотеки.

Чекаємо на Вас кожного робочого дня з 9-00 до 18-00.

Відділ отримує:

Періодика України

Бібліотечна планета: щоквартальний науково-виробничий журнал для бібліотекарів усіх систем та відомств. Заснований Національною парламентською бібліотекою України.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Planeta/texts.html – повнотекстові матеріали журналу.

E- mail: planeta@nplu.org


Бібліотечний форум: всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея»).

Базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається проблемним статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів бібліотек.

http://www.idea.com.ua/covers.php – повнотекстові матеріали.

E-mail: igor@idea.donetsk.ua

E-mail: olena@library.donetsk.ua


Шкільна бібліотека: щомісячний журнал.

Журнал пропонує матеріали до відзначення ювілейних дат, методичні поради, сценарії, кращий досвід. Із січня 2012 року журнал виходить двічі на місяць. Другий випуск часопису містить збірки художніх творів і має назву «Кращі книги для дітей».

E-mail: osvita-shb@ukr.net


Шкільний бібліотекар: щомісячний журнал.

Це професійне видання для шкільних бібліотекарів, спрямоване на допомогу в підвищенні їх компетентності та мобільності. Журнал висвітлює практичні питання функціонування шкільних бібліотек, теоретичні та методичні аспекти діяльності, залучаючи до аналізу провідних бібліотечних фахівців. Видання пропонує інноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної шкільної бібліотеки, слушні пропозиції та практичну апробацію теоретичних розвідок.

http://journal.osnova.com.ua/magazines/44 (повнотекстові матеріали тільки для передплатників журналу)

E-mail: bibl@osnova.com.ua


Зі статтями інших професійних періодичних видань можна познайомитися на сайтах, які пропонуємо Вашій увазі нижче. Тут Ви знайдете в режимі он-лайн повнотекстові версії журналів, які не маєте змоги передплатити.


Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наукове щоквартальне видання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

http://naukainform.kpi.ua/Lists/List15/DispForm.aspx?ID=118 – повнотекстові матеріали журналу.

E-mail: slobod-doc@bigmir.net


Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний журнал виходить раз в 2 місяці. Видання віддзеркалює комплекс наукових і теоретичних проблем книги, організації бібліотек, питань бібліотечного життя сьогодення, історичні аспекти.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/2012-1/index.html – повнотекстові матеріали журналу

E- mail: b_visnyk@nbuv.org.ua

E- mail: bibvesti@bigmir.net


Вісник Книжкової палати: щомісячний науково-практичний журнал. Заснований Книжковою палатою України. Журнал президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, педагогічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html – повнотекстові матеріали

E-mail: office@ukrbook.net

E-mail: visnyk@ukrbook.net


Бібліосвіт : щоквартальний інформаційний вісн ик. Видається ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва». Висвітлює досвід роботи бібліотек України та цікавий зарубіжний досвід, результати всеукраїнських соціологічних досліджень.

Повнотекстові матеріали можна прочитати на сайті:

http://www.4uth.gov.ua та ознайомитися в нашій бібліотеці

E-mail: inform@4uth.gov.ua


Бібліотечні портали та сайти


http://www.nbuv.gov.ua  – Сторінка Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.


http://profy.nplu.org/ – Сайт «Бібліотечному фахівцю» висвітлює актуальні питання бібліотечної справи, в розділі «Запитання-відповіді» можна поставити фахові питання, розділ «Консультації» надає роз’яснення з різних аспектів бібліотечної діяльності – кваліфікаційні розряди, краєзнавча робота, облік, бібліотечні норми та інші.


http://www.librportal.org.ua – Бібліотечний інформаційно-освітній портал. Професійно-комунікаційний інтернет-ресурс для бібліотекарів, бібліотекознавців та інших зацікавлених користувачів України і україномовного зарубіжжя. Портал дозволяє: централізовано отримати інформацію про сайти бібліотек України і україномовних бібліотек зарубіжжя і зв’язатися з ними, прочитати україномовні електронні книги в Інтернет-бібліотеках, здійснювати обмін фаховим творчим доробком та досвідом роботи, акумулювати прогресивну бібліотечну думку для створення нової концепції діяльності бібліотек, здійснювати позапрофесійне спілкування працівників бібліотек.


http://www.bibliomist.org – Веб-сайт Програми «Бібліоміст», яка працює над розширенням вільного доступу до інформації громадян України шляхом обладнання публічних бібліотек комп’ютерами та доступом до Інтернету, служить джерелом ресурсів та ідей для бібліотекарів та користувачів бібліотек України.


http://www.4uth.gov.ua – Державна бібліотека України для юнацтва. Інформація про бібліотеку, новини, ресурси, віртуальна довідка, форум, архів та ін.


http://bibliote4nyj-gopak.blogspot.com/ – Бібліотечний гопак


http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/ – Бібліотечний автобан


http://panbibliotekar.blogspot.com/ – Пан Бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. Кращі ідеї для бібліотеки та бібліотекаря.


http://kmalibrary.blogspot.com/ – Могилянська бібліотекарка. Цікавинки зі світу бібліотек та бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей від Тетяни Ярошенко.


http://libinnovate.wordpress.com/ – Творчість та інновації в українських бібліотеках. Iнформаційно-просвітницький блог для бібліотекарів.


Вибрати мову сайту »