Професійні видання

Із новинками фахової літератури Ви зможете ознайомитися у науково-методичному відділі нашої бібліотеки. Чекаємо на Вас кожного робочого дня з 9-00 до 18-00.

Відділ отримує:

Періодика України

Бібліотечна планета: щоквартальний науково-виробничий журнал для бібліотекарів усіх систем та відомств. Заснований Національною парламентською бібліотекою України.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Planeta/texts.html – повнотекстові матеріали журналу.

E- mail: planeta@nplu.org

 

 

 

Бібліотечний форум: всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея»).

Базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається проблемним статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів бібліотек.

http://www.idea.com.ua/covers.php – повнотекстові матеріали.

E-mail: igor@idea.donetsk.ua

E-mail: olena@library.donetsk.ua

 

 

Шкільна бібліотека: щомісячний журнал.

Журнал пропонує матеріали до відзначення ювілейних дат, методичні поради, сценарії, кращий досвід. Із січня 2012 року журнал виходить двічі на місяць. Другий випуск часопису містить збірки художніх творів і має назву «Кращі книги для дітей».

E-mail: osvita-shb@ukr.net

 

 

 

 

Шкільний бібліотекар: щомісячний журнал.

Це професійне видання для шкільних бібліотекарів, спрямоване на допомогу в підвищенні їх компетентності та мобільності. Журнал висвітлює практичні питання функціонування шкільних бібліотек, теоретичні та методичні аспекти діяльності, залучаючи до аналізу провідних бібліотечних фахівців. Видання пропонує інноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної шкільної бібліотеки, слушні пропозиції та практичну апробацію теоретичних розвідок.

http://journal.osnova.com.ua/magazines/44 (повнотекстові матеріали тільки для передплатників журналу)

E-mail: bibl@osnova.com.ua

 

Періодика Росії

Библиотека: щомісячний загальноросійський масовий професійний журнал.

На його сторінках йде мова про комплексну інформатизацію бібліотечної сфери; про підготовку і закріплення в бібліотеках кваліфікованих кадрів; про виживання сільських бібліотек в правових і матеріальних умовах, що склалися; про фінансове забезпечення бібліотечних закладів.

E-mail: liber@ liber.ru

 

 

Библиополе: щомісячний журнал для муніципальних бібліотек.

«Библиополе» узагальнює і представляє досвід сільських бібліотек, надає методичну і консультативну допомогу, висвітлює на сторінках проблеми підвищення якості комплектування, питання інформатизації професійної діяльності, розширення джерел фінансування і т. д.

E-mail: liber@ liber.ru

 

 

 

 

Зі статтями інших професійних періодичних видань можна познайомитися на сайтах, які пропонуємо Вашій увазі нижче. Тут Ви знайдете в режимі он-лайн повнотекстові версії журналів, які не маєте змоги передплатити.

Українські

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наукове щоквартальне видання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

http://naukainform.kpi.ua/Lists/List15/DispForm.aspx?ID=118 – повнотекстові матеріали журналу.

E-mail: slobod-doc@bigmir.net

 

 

 

Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний журнал виходить раз в 2 місяці. Видання віддзеркалює комплекс наукових і теоретичних проблем книги, організації бібліотек, питань бібліотечного життя сьогодення, історичні аспекти.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/2012-1/index.html – повнотекстові матеріали журналу

E- mail: b_visnyk@nbuv.org.ua

E- mail: bibvesti@bigmir.net

 

Вісник Книжкової палати: щомісячний науково-практичний журнал. Заснований Книжковою палатою України. Журнал президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, педагогічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html – повнотекстові матеріали

E-mail: office@ukrbook.net

E-mail: visnyk@ukrbook.net

 

 

Бібліосвіт : щоквартальний інформаційний вісн ик. Видається ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва». Висвітлює досвід роботи бібліотек України та цікавий зарубіжний досвід, результати всеукраїнських соціологічних досліджень.

Повнотекстові матеріали можна прочитати на сайті:

http://www.4uth.gov.ua та ознайомитися в нашій бібліотеці

E-mail: inform@4uth.gov.ua

 

Російські

Библиотечное дело: щомісячний журнал для професіоналів. Нові технології. Традиції. Досвід. З 2009 року між Агентством «Інформ-планета» і Російською національною бібліотекою укладено договір, за яким журнал видається спільно з Російською національною бібліотекою

Повнотекстові матеріали журналу на сайті:

http://www.bibliograf.ru/issues/

Е-mail: bibliograf@inbox.ru

Е-mail: info@bibliograf.ru

 

Библиотековедение : науково-практичний журнал про бібліотечну та книжкову справу в просторі інформаційної культури. 6 номерів на рік.

Журнал присвячений широкому колу проблем змісту і організації діяльності бібліотек як соціального інституту в сфері культури, науки, освіти, інформації.

http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/bv22011/content – повнотекстові матеріали

Е-mail: bvpress@rsl.ru

 

 

Школьная библиотека: професійний інформаційно-методичний журнал для фахівців, що організують бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва. Основні рубрики: «Культура читання», «Підвищуємо кваліфікацію», «Бібліограф рекомендує», «Сценарії» та ін. Періодичність виходу – 5 номерів в півріччя. В червні-липні не виходить.

Досвідом своєї роботи діляться бібліотечні працівники освітніх закладів, провідні фахівці освітньо-інформаційної галузі.

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/44410a89-f43d-48ec-b630-ff33a6b43506/ – матеріали за 2006, 2007

http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.phpматеріали за 2008-2011 роки

Е-mail: s-bibl@mail.ru

 

Бібліотечні портали та сайти

 

http://www.nbuv.gov.ua  – Сторінка Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

http://profy.nplu.org/ – Сайт «Бібліотечному фахівцю» висвітлює актуальні питання бібліотечної справи, в розділі «Запитання-відповіді» можна поставити фахові питання, розділ «Консультації» надає роз’яснення з різних аспектів бібліотечної діяльності – кваліфікаційні розряди, краєзнавча робота, облік, бібліотечні норми та інші.

 

www.library.ru/ – Інформаційно-довідковий портал. Матеріали розділу «Библиотекам» дозволяє ознайомитися з теоретичними розробками, матеріалами і документами, присвяченими різноманітним аспектам діяльності бібліотек.

 

http://www.librportal.org.ua – Бібліотечний інформаційно-освітній портал. Професійно-комунікаційний інтернет-ресурс для бібліотекарів, бібліотекознавців та інших зацікавлених користувачів України і україномовного зарубіжжя. Портал дозволяє: централізовано отримати інформацію про сайти бібліотек України і україномовних бібліотек зарубіжжя і зв’язатися з ними, прочитати україномовні електронні книги в Інтернет-бібліотеках, здійснювати обмін фаховим творчим доробком та досвідом роботи, акумулювати прогресивну бібліотечну думку для створення нової концепції діяльності бібліотек, здійснювати позапрофесійне спілкування працівників бібліотек.

 

http://www.bibliomist.org – Веб-сайт Програми «Бібліоміст», яка працює над розширенням вільного доступу до інформації громадян України шляхом обладнання публічних бібліотек комп’ютерами та доступом до Інтернету, служить джерелом ресурсів та ідей для бібліотекарів та користувачів бібліотек України.

 

http://www.4uth.gov.ua – Державна бібліотека України для юнацтва. Інформація про бібліотеку, новини, ресурси, віртуальна довідка, форум, архів та ін.

 

http://bibliote4nyj-gopak.blogspot.com/ – Бібліотечний гопак

 

http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/ – Бібліотечний автобан

 

http://panbibliotekar.blogspot.com/ – Пан Бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. Кращі ідеї для бібліотеки та бібліотекаря.

 

http://kmalibrary.blogspot.com/ – Могилянська бібліотекарка. Цікавинки зі світу бібліотек та бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей від Тетяни Ярошенко.

 

http://libinnovate.wordpress.com/ – Творчість та інновації в українських бібліотеках. Iнформаційно-просвітницький блог для бібліотекарів.

0