Електронні книги

Cортування за автором – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я

Cортування за назвою – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я


 


Андрушко Т. Весни навідувався птах : поезії. – Кіровоград, 2008. – 99 с.

завантажити

 

 

 Андрушко Т. Вогнище спасіння: Поезії.- Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2007.- 107с.

завантажити

 

 Єдиним сном, єдиним болем… / Є. Маланюк // Пер. О. Архангельський. — Кiровоград : Iмекс-ЛТД, 2013. — 336 с. Текст укр., рос. — 1000 пр.

завантажити

 

 3+1. Твори молодих авторів / Ред. та вступ. ст. В. Бондаря. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 96 с.

завантажити

 

 Сині Води в усній народній та художній творчості / Упор. О.Д.Брайченко. – К., 2012. – 194 с.

завантажити

 

 

 Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала проза : монографія / Людмила Миколаївна Михида; Передм. Володимир Панченко.– К. : Український пріоритет, 2014.– 351 с.

 

 

 Безпалий Л.Я. Іти й не падать…: Поезії /Передм. Л.Куценка. – Кіровоград: «КОД», 2005 . – 52 с.

завантажити

 

 

 Бабенко О. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2012. – 226 с.

завантажити

 

 Берізка Г.С. Сакраменто: Оповідання.-К.: Укр. письменник, 2004.-127 с.

завантажити

 

 

 Барабаш С.Г. «Душа прозріє всесвітом очей… «Поезія Ліни Костенко: Монографія. – Кіровоград: Поліграф -Терція, 2004, – 272 с.

 

 

 Бельская Элеонора Се ля ви или сколько стоит фунт счастья / Элеонора Бельская. – Кировоград: Центр.-Укр. изд-во, 2012. – 122 с.

завантажити

 

 Бондар В. “Смарагдові китиці у воді” – Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2001. – 372 с.

завантажити

 

 Гладир Ю.Ф. (та інші) Тройзілля : поезії / Ю.Ф. Гладир, Л.В. Єременко, Н.С. Гармазій. – Кіровоград: ПВЦ ” Імекс-ЛТД “, 2009. – 103 с.

завантажити

 

 Гурманська А. І. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій. – Кіровоград: «КОД», 2015. – 348 с.

 

 

 Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка. Монографія /О. Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

завантажити

 

 

 Гладир Ю.Ф. Під віями ночі : поезії / Ю.Ф. Гладир; вступне слово В. Погрібного. – Кіровоград : Степ, 2011. – 71 с. : портр.

завантажити

 

 Горчар К. Мій серпень : Поезії / Передмова С. Барабаш.- Кіровоград: Степ, 2003 .- 196 с.

завантажити

 

 Е. Тарша; передм. О. Чорноіван. – Львів : Сполом, 2013. – 149 с. : фото. кол.

 

 

 Жовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками: Оповідання та повісті. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 388 с. – (Серія «Українська модерна проза»).

завантажити

 

 Журба Тамара. Зимова флейта : Поезії. – Кіровоград, Центрально-Українське видавництво, 2004.-118 с.

завантажити

 

 Анатолій Загравенко «Твори» у двох томах – Кіровоград: ГІВЦ «Мавік», 2012.
Том 1: Драматургія, поезія. – 2012. – 528 с.
Том 2: Проза. – 2012. – 424 с.

 

 


Колесников С. Відрядження до пекла / С. Колесников; ред. Т. Синьоок. – К. : Арт Економі, 2016. – 104 с. : фото

завантажити

 

 Клочек Г.Д. Шевченкове Слово : спроби наближення / Г.Д. Клочек. -Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. -416 с. -ISBN 978-966-189-280-0

завантажити

 

 Кропивницький М.Л. Олеся // Твори / Передм. І. Пільгука.- К.: Дніпро, 1982.- 277-362 с.

завантажити

 

 Кондратенко-Процун В. Жнива Магдалини : вибрана лірика / В. Ф. Кондратенко-Процун; ред. О. Косенко.  Кіровоград : Степ, 2015.  98 с.

завантажити

 

 Орел С. В. Горе тим, хто зло називає добром… : Художньо-публіцистичне видання. – Кіровоград : ТОВ «Імекс – ЛТД», 2004. – 267 с.

 

 

 Корінь А.М. Стежками століть. Переклади, переспіви – Кіровоград: КОД, 2010.- 164 с.

завантажити

 

 Косенко О. На сьомий день.-Кіровоград : «Степ», 2010.-92 с.

завантажити

 

 

 Костенко Л.В. Скифская одиссея. Цыганская муза. / Перевод с украинского Ольги Полевиной; Вступительная статья В.Погребного; Послесловие Ольги Полевиной .- Кировоград:

завантажити

 

 Кердіваренко О. Село – мій ревний біль : публіцистика . – Кіровоград : «Степ», 2007. – 120 с.

завантажити

 

 

 Караташ В. На барикадах Кенгіра. – Тернопіль: «СорокА», 2008. – 292 с.

завантажити

 

 

 Кримський А. А. Обрубані рамена. Поезії. Проза /А.А. Кримський. — Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2013. — 356 с. : портр., фото.

завантажити

 

 Штрихи років. Поезії. (Шурапова Н.М. – Передмова і упорядник). – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2011.- 334 с.

завантажити

 

 Луценко А. Півкроки: збірка поезій / А. Луценко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. – 79 с.

 

 

 

 Шепіт Альми: антологія сучасної кримської та кіровоградської поезії [ Текст] / упоряд. Артем Луценко. – Кіровоград: «Імекс – ЛТД», 2014. – 64 с.

завантажити

 

 Матівос Ю.М. Тарасові шляхи Приінгулля : документально-публіцистичні нариси / Ю.М. Матівос. -Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2014. -187 с. : фото, іл. -Бібліогр.: с. 185. -ISBN 978-966-2570-83-0

завантажити

 

 Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / Сергій Михида. – Кіровоград : «Поліграф – Терція», 2012. – 352 с.

завантажити

 

 Надутенко О. В. На теренах долі: поезії /
Надутенко О. В – Кіровоград : ТОВ «Імекс – ЛТД», 2007. – 96 с.

завантажити

 

 Надутенко Е.В. Зона аномалии: поэзия / Надутенко Е.В : вступ. слово А. Кримского. – Кировоград : ТОВ «Имэкс – ЛТД», 2007. – 214 с.

завантажити

 

 Олег Попов НА ПОКУТІ ДУШІ поезії, 2012

 

 

 

 Попов О.В, Солодкий щем: Поезії – Одеса: Прес-кур’єр, 2010. – 152с.

завантажити

 

 

 Обжелян Ю. Останній караван : [ книга прози ] / Юрій Обжелян; вступне слово В. Бондаря. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012. – 287 с.

завантажити

 

 Латвія поетична. Поети Латвії в українському перекладі Костя Оверченка / Упоряд. Г. Юрчонок (Єлгава).-Р.: DIAC, 2007.-272 с.

завантажити

 

 Панченко В. Кільця на древі.- К.: Кліо, 2015 .- 560 с.

завантажити

 

 

 Клочек Г. Світ «Велесової книги».- Кіровоград.: Степова Еллада, 2001.-160 с.

 

 

 Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність. Публіцистика.-Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2004.-375 с.

завантажити

 

 Селецький П. Осінній звір. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2002. – 204 с.

завантажити

 

 


 


Ілар Хоругин. Влескнига / наук. переклад та ритмічний переказ С. Піддубного. – 2-е вид., уточнене, розширене. – Голованівськ : Б.в., 2010. – 338 с.

завантажити

 

 Мовчання бруньки. Поезії / А. П. Царук; ред. та вступ. ст. О. Кердіваренка; худ. О. Босий. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – 108 с.

завантажити

 

 Шурапов В.П. Ш 96 Відверта розмова. (Інтерв’ю з Іваном Казнадієм)ю- Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2011.- 104с.

завантажити

 

 Кобзарь Тараса Шевченка / Коштомъ Д. Е. Кожанчикова.- Типом четвертимъ. – Санктпетербургъ: Типографія императорской Академіи наукъ (Вас.Остр., 9 лин., № 12), 1867.- 346 с.

завантажити

 

 О.Шпирко. Чому жінки стають поетами..

завантажити

 

 

 Шурапов Володимир. Марко Кропивницький та його спадкоємці. Історичний нарис. – Кіровоград

завантажити

Вибрати мову сайту »