Розділ 2. Пророча сила Шевченківської поезії

Грає кобзар, виспівує,

Вимовля словами…

(Т. Шевченко)

Т. Г. Шевченко є основоположником нової української літератури і родоначальником її революційно-демократичного напряму. Він першим в українській літературі виступив як істинно народний поет, твори якого з усією повнотою відбили почуття й думки трудящих мас, їх віковічні визвольні прагнення. Саме в його творчості повно розвинулися ті начала, які стали провідними для передових українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століть.

Т. Г. Шевченко виступив як грізний суддя і викривач самодержавно-кріпосницького ладу, як непримиренний ворог поміщиків і царизму. У його творах змальований новий позитивний герой – борець проти самодержавно-поміщицького ладу, борець за щастя народу.

Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової літератури. Шляхом Шевченка пішли найвидатніші передові українські письменники наступного часу – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко, Павло Грабовський, Леся Українка та ін.

Літературна спадщина Шевченка ‒ це «Кобзар», 9 повістей, п’єса «Назар Стодоля», уривки драматичних творів, щоденник та листи.

Літературні твори Шевченка формувались поступово, рік за роком, формувало їх саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка ‒ від його юності й до останнього подиху, ‒ ввібрав у себе цей літературний моноліт.

Найгостріші соціальні драми і найтонші нюанси інтимного, гнівний біль безправства, неволі, хвилин розпачу, що їх теж знав поет, смуток знівеченого життя, голос потоптаної і пробудженої людської гідності, сила непокори, що не раз переходить у скрик прокляття, у грізні вибухи прометеївського титанізму, ‒ все клекоче , все скипілося в художню цільність поезії Шевченка.

Поезія Шевченка з’явилася на гребені віку як бунтівний голос найбільш покривджених соціальних низів, голос тих, що вже почували потребу «громадою обух сталить».

Буйна волелюбність ‒ чи не найприкметніша риса Т. Г. Шевченка. Верхи Шевченкової поезії ‒ це спів свободи, уславлення свободи, цієї першої й неодмінної передумови людського поступу, добробуту й щастя. Слово «свобода» поет супроводить найдорожчими епітетами, домінуючи настрій багатьох його поезій ‒ це смуток за втраченою свободою і порив до неї, до «волі святої».

Улюблений герой Шевченкових поезій ‒ витязь народний, повстанець гайдамака, козак-запорожець, що виступає оборонником рідного краю, носієм народної правди й честі.

Вістря відомої Шевченкової сатири спрямоване передовсім проти різних утискувачів, прийшлих і доморощених, проти царів та їхніх сатрапів, проти поміщика, чия кріпосницька сваволя не знає меж, проти душителя й запроданця, що «за лакомства нещаснії» ладен в зректися від найсвятішого.

Шевченка не без підстави називають революціонером художньої форми, вказуючи на те, як сміливо відходив він од літературних канонів, хоча навряд чи він ставив собі на меті свідомо руйнувати усталені художні форми. Словесні експерименти були не для Шевченка. Вроджене чуття прекрасного, чуття гармонії підказували художникові ті шляхи, якими треба було йти, щоб, незважаючи на притиски, нормативи, продираючись крізь хащі літературних умовностей, нести людям своє свіже, вільне, справді розкріпачене слово.

У нього з’являється незнана доти, оригінально шевченківська композиція поеми, до невпізнання змінюються відомі раніше літературні жанри. З класичними ямбами та хореями поет поводиться зовсім вільно, його поетична метрика, різноманіття віршових розмірів ще й сьогодні приводять у захват дослідників, завдають клопоту перекладачам. Своєю мелодикою, ритмічною віртуозністю поезії Шевченка створюють авторові славу одного з наймузикальніших поетів світу. У своїй стихійній силі творця він, здається, не хотів знати ніяких законів, крім тих, що диктували йому його власна мистецька інтуїція, сила задуму, вогонь темпераменту. Бурхлива поетична експресія, що переповнює його спадщину, не мирилася, з будь-якими обмеженнями, зносила на своєму шляху всі загати умовностей.

Кожен, хто, відкривши томик «Кобзаря», вживеться в багатющий світ його образів, сягне в його надра, відчує, що книгу цю написала людина, яка воістину вистраждала свої відкриття, людина, яка по крутизнах життя піднеслась до вершин мудрості, на верхогір’я людського духу. Поетові з його творчих висот відкривались різні часи і народи, в «Кобзарі» мовби акумулювався духовний набуток поколінь, в ньому, крізь людський біль, крізь індивідуальне, раз у раз проступає вселюдське, біблейська далеч історії тут мудро гомонить із сьогоденням.

У цьому розумінні «Кобзар» ‒ книга невичерпна, книга ‒ на віки. Нові прийдущі покоління знаходитимуть в ній синтез народного і вселюдського досвіду, як ми знаходимо його у книгах древніх, що вік їхній вимірюється тисячоліттями.

Слово вічне, слово невмируще своєю правдою, невідцвітне художньою красою ‒ це і є Тарас Шевченко ‒ геній, духовний янгол українського народу.


Шевченко Т. Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. Повне зібрання творів у дванадцяти томах доповнене і розширене новими творами, текстами новознайдених автографів чи факсимільних копій з них (фрагменти невиданої збірки «Поезія Т. Шевченка. Том первий»: «Перебендя», «Іван Підкова», «До Основ’яненка», «Марії Олександровні Маркович», нові редакції поем «Тарасова ніч» та «Гамалія»; «Садок вишневий коло хати…», «Лічу в неволі дні і ночі…», «Осія. Глава ХІV», виправлення Шевченка у примірнику «Кобзаря» 1860 року, що належав Г. М. Честахівському) та списків, частина з яких («Кавказ», «Думи мої, думи мої…») має виправлення Шевченка.


Шевченко Т. 
Поезії. У 2-х томах / Худож. О. Івахненко. ‒ К.: Веселка, 1988. Т. 1. ‒ 262 с. 
До першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1837 – 1847 рр.

 

 

 


Шевченко Т. 
Поезії. У 2-х томах / Худож. О. Івахненко. ‒ К.: Веселка, 1988. Т. 2. ‒ 247 с.
До другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1848 – 1861 рр.

 

 

 


Шевченко Т. 
Усі твори в одному томі / Тарас Шевченко. – К.: Перун, 2007. – 822 с.: іл. У книзі подано лише літературні твори – поезія і проза. Усі вірші та поеми. Усі оповідання та повісті. Немає листування, критичних статей, жадібних до обговорення чужої творчості критиків та літературознавців.
Ми прагнемо, аби кожен українець мав змогу прочитати, полюбити або ні, а головне – зрозуміти, наблизитись до творчості поета самостійно. Тарас Шевченко має бути збереженим взірцем для творчої молоді України, яка у сумних піснях Кобзаря знаходила б основу для сучасної оптимістичної української поезії.

 


Шевченко Т. Г. 
Кобзар / Худож. В. І. Касіян; Передм. О. Т. Гончара; Післямова Я. П. Гояна. – К.: Веселка, 1998. – 486 с.: іл.       Ця збірка відкрила нову епоху в історії української літератури. Жоден український поет до цього не дав таких чудових творів як ті, з яких складався «Кобзар», ніхто не збуджував і таких думок, і таких настроїв. Мелодійне поетичне слово, близькість до фольклору, палка любов до батьківщини, чиста народна мова – основні риси шевченкової поезії – яскраво проявилися у цій книзі.


Шевченко Т. 
Повести / Т. Шевченко. ‒ Дніпропетровськ : Січ, 2003. ‒ 690 с. Повісті великого українського поета, революціонера-демократа Т. Г. Шевченка (1814-1861), відтворюють ідейну боротьбу проти кріпосницького ладу. Це цікавий біографічний матеріал, що розкриває внутрішній світ письменника.

 


Шевченко Т. Г. 
Кавказ / Т. Г. Шевченко. – К.: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2003. – 160с.: іл. Видання безсмертної поеми Тараса Шевченка «Кавказ» мовами народів світу підкреслює планетарну значущість і надзвичайну актуальність її основних постулатів, нагадує про безальтернативність мирного співіснування народів і держав, про необхідність постійного міжкультурного діалогу. Поема-заклик, поема-пересторога, поема-застереження йде до своїх нових читачів, палко апелюючи до відстоювання усім світом вищих ідеалів честі, перемоги добра над злом, торжества правди.


Шевченко Т. Г. 
Сотник / Т. Г. Шевченко. – К., 2003. – 20с.: іл. Чи завжди батьки розуміють своїх дітей? Чи завжди вони бувають щирими у своїх вимогах до молодого покоління? І, врешті, чи завжди їх треба слухати? Про те, що «вік» не завжди означає «розум» в оптимістичній поемі великого Кобзаря «Сотник».

 

 


Шевченко Т.Г.
Думи мої, думи мої = Мисли мои, мисли мои / Т.Г. Шевченко; пер. з укр. Д. Методиева. ‒ Одеса : Маяк, 2008. ‒ 383 с. ‒ Текст парал.: укр., болг. «Думи мої, думи мої» — книга-білінгва, у якій вибрані твори Т. Г. Шевченка сусідять з їх перекладами болгарською мовою. Видання адресоване читачам-болгарам, педагогам навчальних закладів, учням і студентам, котрі вдосконалюють знання болгарської мови.

 


Шевченко Т. Г. 
«Я так люблю її, я так люблю…» : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М. Павлюка ; вступ. стаття М. Жулинський ; прим. М. Пвлюка. ‒ К.: Либідь, 2004. ‒ 704 с., ілюстр. У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника.

 


Шевченко Т. 
Три літа : поезії : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; уклад., передм. та прим. В. Є. Шубравського ; худ. оформ. В. І. Юрчишина. ‒ К. : Веселка, 1987. ‒ 191 с. : ілюстр. Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотиви народної боротьби за волю. Твори супроводжуються репродукціями графіки, малярства та автографів Тараса Шевченка.

 


Тарас Шевченко ‒ дітям / Укл. Д. Іваницька. ‒ Львів : Апріорі, 2009. ‒ 76 с.
Книга в цікавій і доступній формі знайомить дітей з життям і творчістю генія українського народу ‒ поета, художника Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване малюнками Т. Шевченка.

 

 


Доманицький В. 
Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка / В. Доманицький ; уклад., авт. післм. В. Т. Поліщук. ‒ репринт. відтворення з вид. 1907 р. ‒ Черкаси : Вертикаль, 2008. ‒ 384 с. Уперше «Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Василя Доманицького, який нині є рідкісним раритетом, який був і залишається класикою шевченкознавчої текстології, вперше був надрукований на сторінках «Киевской старины» 1906 року, а в 1907 році вийшов окремою книгою, за якою і здійснено пропоноване видання.


Клочек Г.Д.
Поезія Тараса Шевченка : сучасна інтерпретація : Посібник для вчителя / Г.Д. Клочек. ‒ К.: Освіта, 1998. ‒ 237 с
У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу грунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевченка. Кобзар постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною. Ця книжка по-сучасному тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методи вивчення їх у школі.

 


Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Ін-тл-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К.: Наук. думка, 2008. — 376 с. Книжка містить тексти найбільшого за обсягом розділу «Теми і мотиви поезії Шевченка», який входить до 4-го тому «Шевченківської енциклопедії». Розглядаються наступні теми і мотиви поезії Шевченка: Україна, добро і зло, воля, слава, помста, революціонізм, час, мотив шляху, доля, любов, родина, самотність, смерть, майбутнє, біблійні мотиви у творчості Шевченка; агіографія християнська в літературній творчості Шевченка.


Смілянська В.Л.
Структура і смисл : спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка / В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата. ‒ К.: Вища школа, 2000. ‒ 207 с.
Монографія складається з коротких нарисів про лірику та поеми Тараса Шевченка ‒ вершинні надбання української культури. Автори поставили за мету ‒ науково підтвердити досконалість і високу майстерність Шевченкової поезії і водночас показати механізм функціонування літературного твору, специфічної художньої організації поетичного тексту, завдяки якій він стає явищем мистецтва.


Ткачук О. М. 
Інтертекст поеми «Кавказ» Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі : навч. посіб. / О. М. Ткачук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. ‒ Тернопіль : Медобори, 2012. ‒ 132 с.
У посібнику в широкому контексті прометеїзму розглядається текстуальне поле поеми Тараса Шевченка «Кавказ» крізь оптику орієнтального дискурсу, пов’язаного з осмисленням інтеграції Кавказу в російську імперію.

 


Дивись також:

 

http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=65 – літературна творчість Т. Г. Шевченка

 

http://taras-shevchenko.in.ua/virshi-shevchenka.html – вірші Т. Шевченко

 

http://oursong.narod.ru/kobzar/kobzar.html – «Кобзар» Тараса Шевченка

 

Вибрати мову сайту »