Розділ 1.Творчість та життєвий шлях

Не у бронзі, а в ділі, важкому й величному,
Будеш жити, допоки Вкраїна жива.
Юрій Мальований

У славетному сузір’ї видатних імен Кіровоградщини, України, світу яскравою зорею сяє ім’я педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

Народився Василь 28 вересня 1918 р. в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області (на той час — Василівська волость Олександрійського повіту Херсонської губернії) у незаможній селянській родині.

Тут минули його дитинство й юність. Він вчився в рідному селі у школі і в 1933 році закінчив семирічку. З 1935 року почався педагогічний шлях В. О. Сухомлинського – він став вчителем української мови і літератури у Василівській та Зибківській семирічних школах Онуфріївського району.

Після закінчення Полтавського педагогічного інституту, в 1938 році, В. Сухомлинський повернувся в рідні місця і працював викладачем української мови і літератури в Онуфріївській середній школі.

У 1948 році Василь Олександрович став директором Павлиської середньої школи і беззмінно працював до кінця своїх днів. Ці 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості.

Василь Олександрович Сухомлинський був відомим у Радянському Союзі педагогом, член-кореспондентом Академії педагогічних наук, Заслуженим учителем, знаменитим директором, Лауреатом Державної премії в галузі науки. Коли через 30 років педагогічної діяльності його запитали, що було найголовнішим у його житті, він без роздумів відповів: «Любов до дітей».


Василь Олександрович Сухомлинський // Видатні українські педагоги: Інформаційний довідник / Упор. Л. В. Калуська. — 2-ге вид. — Тернопіль: Мандрівець, 2010. — С. 113-176. У цьому виданні представлено короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність Василя Сухомлинського. В абетковому порядку подано добірку узагальнених думок учених з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією, розроблені й апробовані автором, що ґрунтуються на ідеях Василя Олександровича. Для педагогів, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.


Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. — К.: Либідь, 2005. — С. 380-387. У другій книзі навчального посібника подано творчу біографію українського педагога В. О. Сухомлинського як єдиний історико-педагогічний процес. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, педагогів, науковців

 


Біланюк Ю. Ф., Кохан А. І. Штрихи до портрета Василя Сухомлинського/ Художник Кононенко В. А. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. — 60 с. Важко визначити жанр цієї цікавої книжки. Це і краєзнавче дослідження, і спогади сучасників В. О. Сухомлинського, і, водночас, роздуми про минуле і майбутнє нашої освіти. На перший погляд автори обмежилися певними географічними рамками, поставили за мету з’ясувати роль Олександрії в житті та діяльності видатного педагога. Та вони пішли значно далі, зробили цікаві узагальнення, які викликають інтерес читача і заохочують його звернутися до творчої спадщини В. О. Сухомлинського. Маловідомим постає перед нами В. Сухомлинський у розділі про його поетичну спадщину. Книга читається легко, не перенасичена специфічною термінологією.


Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки. — Кіровоград, 2013. — 188 с. У науково-методичному посібнику розкриваються провідні педагогічні ідеї наукових праць та практичної діяльності педагогів-новаторів Василя Сухомлинського, Івана Ткаченка, Олександра Захаренка, трансформація їхнього досвіду в діяльність навчальних закладів. Автор досліджує домінанти виховуючого середовища, яке невтомно збагачували педагоги-гуманісти, основні ідеї згуртування шкільного колективу, розвиток творчого потенціалу вчителя, педагогічні умови формування особистості учнів. Посібник адресовано керівникам, педагогічним працівникам усіх типів навчальних закладів.


Постельняк А. І. В. О. Сухомлинський : діалог із сучасністю. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. – 178 с. Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

 

 

 


Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та 5-их Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність» /За загальною редакцією академіка АПН України О. Я. Савченко, ред. М. Я. Антонця, А. С. Бика, Т. В. Гришиної, Б. П. Хижняка, упор. М. Я. Антонця, А. С. Бика. – Київ-Кіровоград, 1999. – 388 с. Висвітлено теоретико-методологічні основи педагогіки Василя Сухомлинського, його філософія освіти, питання взаємодії дітей і природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського та навчально- виховному процесі сучасної школи, розкрито дидактику видатного педагога в контексті реформування змісту національної освіти, подано нові результати творчого втілення його ідей в практику навчання, освіти і виховання дітей та молоді. Друкується за рішенням Вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.


Калініченко Н. А., Перебийніс Г. М. Сучасники В. О. Сухомлинського. – Кіровоград, 1998. – 260 с. У книзі висвітлено актуальні проблеми творчого втілення педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи освітніх закладів Кіровоградщини, вплив особистості Василя Олександровича, роботи колективу Павлиської середньої школи на розвиток творчості, ініціативи, професійної майстерності, самовідданості в педагогічній праці директорів шкіл, вчителів, працівників відділів освіти, методистів. Видання розраховане на керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, викладачів і студентів педагогічних інститутів та педагогічних училищ, методистів, громадськість, всіх зацікавлених у вивченні, використанні, творчому розвитку педагогічних ідей нашого земляка — Вчителя, директора школи, вченого, мислителя, письменника В. О. Сухомлинського в умовах сучасної школи.


Сторінками творів мудрого вчителя: альманах для вчителів і вихователів /Упорядник Л. В. Жадан. – Кіровоград, 2008. – 84 с. Альманах, виданий ОН профспілкою працівників освіти і науки України до 90-річчя Василя Олександровича Сухомлинського, містить вислови геніального педагога.

 

 


Дивись також:

Антонець М. Наш найдорожчий скарб – рідна мова (за спадщиною Василя Сухомлинського // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 1-3.

Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3-4. – С. 27-33.

Гартманн Е. В. О. Сухомлинський – класик педагогіки // Рідна школа. –-2003. – № 9. – С.18-19.

Деркач О. Серце, віддане дітям: В. О. Сухомлинський – видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в сучасній школі. – 2014. – № 9. – С. 30-36.

Дічек Н. Духовні домінанти В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 5-7.

Іванко А. Б. Убитий диктатурою партійного авторитаризму // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 17-31.

Кловак Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 52-55.

Костюченко В. «Людина починається з добра…» (В. О. Сухомлинський – видатний педагог-дослідник, письменник, громадський діяч) // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 7. – С. 2-9.

Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. –С. 28-30.

Савченко О. Вивчаємо спадщину В. О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 11-12.

Ткаченко Л. Ідеї В. Сухомлинського – революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 75-77.

 

Вибрати мову сайту »