Розділ 2. Його думки не перекреслив час

Творчість В. О. Сухомлинського багатогранна, і кожне нове звернення до нього
підтверджує її актуальність для непростого періоду модернізації освіти,
періоду становлення особистісно орієнтованої педагогіки…
П. Балан

Творчий доробок В. О. Сухомлинського справді вражаючий – близько 50 книг, 500 статей, майже 1500 оповідань і казок для дітей.

Вже після смерті педагога були опубліковані твори: «Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Листи до сина», «Розмова з молодим директором школи», «Сто порад учителеві», «Як виховати справжню людину», «Книга про любов», «Гаряча квітка», «Казки школи під голубим небом», «Чиста криниця» та інші.

«В них, – як зазначає академік АПН України О. В. Сухомлинська, – постає новий В. О. Сухомлинський, … який проторував свій шлях у педагогіці, мав своє бачення й розв’язання навчальних і виховних проблем – це насамперед гуманістична, етична і національна спрямованість виховання, підхід до школи як частини середовища, як природного так і соціального, особливе визначення ролі й місця вчителя, колективу у вихованні особистості, своя точка зору на методи, форми й засоби виховного процесу тощо».


Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 1-5. – К.: Рад. Школа, 1976 – 1977. До п’ятитомника включено найважливіші праці В. О. Сухомлинського, у яких розв’язуються майже всі проблеми, поставлені в інших творах, не охоплених цим виданням, а також найголовніші проблемні статті, що припадають на різні періоди практичної діяльності педагога.

 


Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Павлиська середня школа. Як виховати справжню людину // Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / Упоряд. О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — С. 526-547. — (Вища освіта XXI століття). У навчальному посібнику подаються найяскравіші й найхарактерніші твори (або уривки з них) видатних українських просвітителів і педагогів, документи про школу, архівні матеріали, що свідчать про стан освіти й педагогічної думки різних часів, включаючи сучасність. Значна увага приділяється творчій спадщині вітчизняних просвітителів, праці яких у колишньому СРСР не друкувалися. Всебічний аналіз наведених творів допоможе читачеві осмислити особливості розвитку рідної школи й педагогічної науки, сприятиме формуванню науково-педагогічного мислення, розширенню його педагогічного світогляду, зростанню рівня педагогічної культури. Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, працівників органів освіти, науковців, усіх, хто цікавиться історією української школи та педагогічної думки.


Педагогіка: хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — К.: Знання-Прес, 2003. — 700 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). У навчальному посібнику зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів, вчителів-новаторів, громадських діячів. Одна з основних переваг цього видання порівняно з іншими виданнями такого типу полягає в тому, що ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом. Наведені тексти дають можливість читачеві, майбутньому вчителю сформувати цілісне і глибоке уявлення про розвиток педагогічної думки і системи освіти в Україні. Посібник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, всім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.


Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу. – К.: Рад. Школа, 1971. – 208 с. Поклавши в основу книжки багаторічний досвід роботи Павлиської середньої школи автор обґрунтовує принципи, за якими здійснюється виховання шкільного колективу, розкриває його ідейно-громадянські основи, показує методи виховання учнів. Велику увагу приділяє взаємовідносинам колективу та особистості, розкриттю ролі і сили особистості вчителя, його мудрої влади у вихованні нової людини.

 


Сухомлинський В. О. Я розповім вам казку…: філософія для дітей / Сухомлинський В. О.; уклад. Сухомлинська О. В. — X.: ВД «ШКОЛА», 2016, — 576 с. Це видання — найповніша на сьогодні збірка творів для дітей нашого славетного земляка, талановитого педагога, чудового вихователя Василя Сухомлинського. Книга, зібрана з усіх доступних наразі джерел, була укладена згідно з авторським баченням структури такого видання та відповідно до реалій сьогодення. Творчий спадок Василя Олександровича буде корисним і цікавим для всіх: учителів, батьків, але передусім — для самих дітей.


Сухомлинський В. Всі добрі люди — одна сім’я: збірка творів / В. Сухомлинський; мал. О. Макієвої. — X.: ВД «ШКОЛА», 2013. — 160 с. — (Серія «Дитячий бестселер».) До нової збірки художніх творів для дітей нашого славетного земляка, Василя Сухомлинського, увійшли не тільки твори, де дійовими особами є люди (розділ «Дідусева таємниця»). На її сторінках ви також зустрінетеся з олюдненими тваринами, рослинами і навіть природними явищами (розділ «Бджолина музика»). Пронизані любов’ю до всього живого твори Майстра вчать у кожній ситуації прислухатися не до своїх примх і амбіцій, а до голосу людського серця. Книга призначена для читання дорослими дітям дошкільного або молодшого шкільного віку.


Сухомлинський В. О. Квітка сонця: притчі, казки, оповідання/ В. О. Сухомлинський; Пер. Д. С. Чередниченка. – Х.: ВД «Школа», 2009. – 240 с. У книзі зібрано найцікавіші твори письменника для дітей: притчі, казки та оповідання. Поетичні, щирі, дотепні, з глибоким підтекстом, вони пройняті любов’ю до дитини, до рідного краю, ненав’язливо, часом обережним натяком вчать доброзичливості, поваги до старших, розумних та гарних вчинків. Книга призначена для читання дорослими дітям дошкільного або молодшого шкільного віку.

 


Сухомлинський В. Казки Школи під голубим небом: казки, притчі, оповідання/ Упоряд. О. В. Сухомлинська; Худож. М. В. Перевальська. — К.: Рад. школа, 1991. — 191 с.; іл. Знайомство з творчою спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського зароджує у дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття — любов до батьків, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних, нещасних. Для дітей молодшого і середнього шкільного віку.

 


Дивись також:

Адаменко Н. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 8-10. – Бібліогр.: 5 назв.

Антонець М. Книга В. О. Сухомлинського «Як виховати справжню людину» в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С. 11-13.

Березівська Л. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 3-7.

Бондар Л. В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. – С. 25-28.

Гришина Р. Щастя бути людиною: урок знайомство з літературною спадщиною В. Сухомлинського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С.11-15.

Маркіна С. Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15.

Плукар Г. Виховувати природою, виховувати красою // Початкова школа. – 2004. – № 1. – С.1-2.

Вибрати мову сайту »