Розділ 3. Увіковічнення пам`яті

Він залишив назавжди
Слід після себе у світі 
Слід той не зможуть змести
Сиві і славні століття.
Г. Орел

 

1970 року ім`я В. О. Сухомлинського присвоєно Павлиській середній школі (Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1970 р.) і щорічно в ній проводять шкільну лінійку, присвячену пам`яті В О. Сухомлинського.

Наступного року при Павлиській середній школі відкрито музей В. О. Сухомлинського на громадських засадах, який з 1975 року Постановою Ради Міністрів УРСР перейменовано в Державний педагогічно-меморіальний музей.

У 1989 році була створена Міжнародна асоціація прихильників Сухомлинського (Марбург, Німеччина), а в 1990 р. — Українська асоціація Василя Сухомлинського, яка систематично з 1993 року проводить Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю», присвячені вивченню і впровадженню у широку педагогічну практику творчої спадщини видатного педагога.

У 2002 році Кіровоградською обласною радою було засновано обласну педагогічну премію ім. В. О. Сухомлинського, у 2003 році Кіровоградському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти присвоєно його ім`я, а 29 січня 2004 року прийнято рішення Кіровоградської міської ради «Про започаткування міської педагогічної премії імені В. О. Сухомлинського» за творче впровадження та пропаганду ідей В.О. Сухомлинського.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2005 року № 402 було затверджено нагрудний знак “Василь Сухомлинський”.

Давно вже немає серед нас великого Вчителя, але Школа під Голубим Небом працює і сьогодні. Справу свого наставника продовжують інші вчителі.

Ідеї В. О. Сухомлинського активно впроваджують у життя:

  • Навчально-виховний комплекс «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В. О. Сухомлинського; (http://suhomlschool1.at.ua/)
  • Український колеж ім. В. Сухомлинського м. Києва; (http://ukrcollege.com.ua/)
  • КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В. О. Сухомлинського»; (http://opk.org.ua/)
  • Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; (http://mdu.edu.ua/)
  • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; (http://koippo.kr.ua/)
  • Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського. (http://dnpb.gov.ua/ua/)

Литвиненко М. А. Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського: путівник. — К.: Рад. школа, 1979. — 36 с., іл. Видання є путівником по педагогічно-меморіальному музею В. О. Сухомлинського, що функціонує в с. Павлиш Кіровоградської області. Він ознайомлює читача з розташуванням експозицій, змістом музею, життєвим і творчим шляхом видатного радянського педагога.

 


Спогади про Сухомлинського/ Упоряд. С. П. Заволока. – К.: Рад. Школа, 1990. – 223 с. Серед авторів пропонованої книжки — рідні й близькі видатного педагога, шанувальники його таланту: розповідь матері про сина, спогади дружини, брата, вчителів Павлиської школи, вчених, письменників, учнів — усіх, хто знав Сухомлинського, спілкувався з ним. Переважна більшість спогадів написана спеціально для збірника, деякі передруковані з періодичних видань. Вони доповнюють те, що було досі відомо про нього. Автори розповідають, як жив, трудився, спілкувався з людьми, любив, навчав і виховував дітей видатний педагог, як своєю працею утверджував нове, прогресивне в педагогіці


Славетний український педагог – гуманіст: До 90-річчя від д. н. В. Сухомлинського: Бібліографічний покажчик. – Кіровоград: Кіровоградська ОЮБ ім. О. М. Бойченка, 2008. – 56 с. Бібліографічний покажчик «Славетний український педагог – гуманіст», присвячений 90-річчю від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), видатного українського педагога, гуманіста, мислителя, дитячого письменника, фахівця в галузі теорії й методики виховання дітей у школі та родині, педагогічної майстерності, управління навчально-виховним процесом у школі, члена-кореспондента АПН РРФСР, АПН СРСР, заслуженого учителя УРСР, Героя Соціалістичної Праці, директора Павлиської середньої школи (понад 20 років), послідовника відомих педагогів минулого, лауреата Державної премії УРСР (посмертно), автора монографій, брошур, статей, оповідань та казок для дітей. Твори педагога перекладено 59-ма мовами світу. Матеріал викладено у декількох розділах. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали (іменні покажчики, перелік Інтернет-сайтів, покажчик назв використаних періодичних видань та ін.).
Рекомендується учням, студентам, бібліотекарям, вчителям, організаторам позакласних заходів та широкому колу читачів. При підготовці покажчика використано літературу та періодичні видання з фондів бібліотеки.


Сухомлинська Г. І., Сухомлинська О. В. В. О. Сухомлинський: бібліографія творів// Вступ, стаття В. З. Смаля; уклад. Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська. – К.: Рад. школа, 1978. – 110 с. У книжці подано хронологічний і алфавітний покажчик творів В. О. Сухомлинського, а також рецензій і відгуків на них. У хронологічному покажчику літературу подано за порядковими номерами. У межах кожного року за алфавітом у такій послідовності: книги, статті, рецензії та видання іноземними мовами. Художні твори автора (казки, оповідання) подаються за алфавітом у межах року. Бібліографія охоплює не тільки радянські, а й зарубіжні видання творів видатного педагога. Назви праць В. О. Сухомлинського, які вийшли мовами народів СРСР, перекладено українською мовою, а назви опублікованих праць за кордоном подано відповідними іноземними мовами та в перекладі на українську мову. Розрахована на вчителів, студентів, працівників органів народної освіти, науковців.


В. А. Сухомлинский: биобиблиография/ Сост. А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. — К.: Рад. шк., 1987. — 255 с. В книзі представлені хронологічні й алфавітні покажчики творів В. О. Сухомлинського, видані в СРСР та за кордоном, літератури про життя та діяльність видатного педагога, рецензії на його твори, а також відомості про увіковічнення пам`яті Василя Олександровича, відображення особи В. О. Сухомлинського в літературі, мистецтві.

 


Дивись також:

Бухлова Н. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті сучасності // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 44-46.

Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського запрошує // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – – С. 17.

Дічек Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В.О.Сухомлинського: до 14-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю» // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 14-16.

Мухін М. Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В. О. Сухомлинського: до XIX всеукраїнських читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» // Рідна школа. – 2012. – № 8-9.

Кокерилл А. Сухомлинський і ХХІ століття // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 5-15.

Павко А. І. Педагогічні здобутки В. О. Сухомлинського в контексті історії і сучасності // Трибуна. – 2013. – № 9-12. – С. 37-38.

Хайруліна В. Ідеї В. Сухомлинського належать світу // Рідна школа. – 2015. – № 5-6. – С. 9-13.

 

Вибрати мову сайту »