Електронні книги

Cортування за автором – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я
Cортування за назвою – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я


А – Г3+1. Твори молодих авторів /автори : Ю. Ахмедова, М. Балабан, Г. Дудник, Г. Малюга-Муравчик; ред. та вступ. ст. В. Бондаря. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 96 с.

завантажитиАндрушко Т. Весни навідувався птах : поезії /Т. Андрушко. – Кіровоград : Інвест-Груп, 2008. – 99 с.

завантажитиАндрушко Т. Вогнище спасіння : поезії /Т. Андрушко.- Кіровоград : Мавік, 2007. – 107с.

завантажитиБабенко О. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків /О. Бабенко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 226 с.

завантажитиБезпалий Л. Я. Іти й не падать…: поезії /передм. Л.Куценка. – Кіровоград : КОД, 2005 . – 52 с.

завантажитиБельская Элеонора. Се ля ви или сколько стоит фунт счастья /Элеонора Бельская. – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2012. – 122 с.

завантажитиБерізка Г.С. Сакраменто : оповідання /Г. С. Берізка.-К.: Укр. письменник, 2004. – 127 с.

завантажити


Бідненко Н. Бузковий вечір : поезії / Наталія Бідненко; ред. В. Бондар. – Кропивницький : Центрально-Українське вид-во, 2020. – 144 с. – ISBN 978-966-130-171-8

завантажитиБондар В. Смарагдові китиці у воді /В. Бондар. – Кіровоград : Центрально–Українське видавництво, 2001. – 372 с.

завантажити


Гармазій Надія. Попелище для феніксів / Надія Гармазій; ред. В. Бондар. –Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2017. – 95 с. – ISBN 978-966-189-414-2
завантажитиГладир Ю. Ф. Під віями ночі : поезії /Ю. Ф. Гладир; вступ. слово В. Погрібного. – Кіровоград : Степ, 2011. – 71 с. : портр.

завантажити


Гладир Ю. Ф. “Рядками незнайдених рим…” – Кіровоград Поліграф-Терція, 2006. – 56 с.

завантажитиГладир Ю. Ф. Тройзілля : поезії /Ю. Ф. Гладир, Л. В. Єременко, Н. С. Гармазій. – Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2009. – 103 с.

завантажитиГольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка : монографія /О. Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

завантажитиГорчар К. Мій серпень : поезії /К. Горчар; передм. С. Барабаш.- Кіровоград : Степ, 2003 . – 196 с.

завантажитиГурбанська А. І. Слово – людина – світ : студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій /А. І. Гурбанська. – Кіровоград : КОД, 2015. – 348 с.

завантажити


Ґ – Є3+1. Твори молодих авторів /автори : Ю. Ахмедова, М. Балабан, Г. Дудник, Г. Малюга-Муравчик; ред. та вступ. ст. В. Бондаря. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 96 с.

завантажити


Ж – ІЖовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками : оповідання та повісті /О. Жовна. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 388 с. – (Серія «Українська модерна проза»).

завантажити


Жосан Олександр. Кіровоград у роки окупації : життя населення та окупантів (документи і спогади) : [альбом] / Олександр Жосан; ред. Н. Чуй. -Кропивницький : Ексклюзив Систем, 2018. -480 с. : фото. -Бібліогр.: с. 476-479. -ISBN978-617-7079-64-3

завантажити


Жосан О. Е. Вулиці Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в першій половині ХХ століття : історичний нарис / О. Е. Жосан. – КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 108 с.

завантажити


Жосан О. Е. Пасажирський громадський транспорт Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в кінці ХІХ – ХХ столітті: історичний нарис (серія «Краєзнавчі розвідки») / авт.-уклад. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 128 с. завантажитиЖурба Тамара. Зимова флейта : поезії /Тамара Журба. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 118 с.

завантажити


Загравенко А. Р. Вкраїна зачекалася на Вас… : поезії для дітей та юнацтва / А. Р. Загравенко; [ред. В. Бондар]. -Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2013. -420 с. -ISBN 978-966-7718-75-6

завантажити


Загравенко А. Р. Твори : в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012 –
Т. 1 : Драми, поеми, віршовані оповідання, балади, притчі, новели, сонети . – 522 с. : портр.

завантажити


Загравенко А. Р. Твори : в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012

Т. 2 : Проза . – 421 с. : портр.

завантажитиІлар Хоругин. Влескнига / наук. переклад та ритмічний переказ С. Піддубного. – 2-е вид., уточнене, розширене. – Голованівськ : Б.в., 2010. – 338 с

завантажити


Ї – ЛКараташ В. На барикадах Кенгіра. – Тернопіль: «СорокА», 2008. – 292 с.

завантажити


Карпенко-Карий І. П’єси

завантажити


Карпов В. Є. Біля витоків козацтва : науково-пізнавальне видання / В. Є. Карпов. – Кіровоград : Центр. Козацький Округ, 2011. – 704 с. : іл.

завантажити


Карпов В. Є. Козацькому роду нема переводу / В. Є. Карпов. – Кіровоград: б.в., 2012. – 491 с. : іл.

завантажити


Карпов В. Є. Менеджмент логістики : навч. посіб. / В. Є. Карпов, А. В. Карпов. – Кіровоград, 2013. – 493 с.

завантажитиКердіваренко О. Село – мій ревний біль : публіцистика /О. Кердіваренко. – Кіровоград : Степ, 2007. – 120 с.

завантажитиКлочек Г. Світ «Велесової книги» /Г. Клочек.- Кіровоград : Степова Еллада, 2001. – 160 с.Клочек Г. Д. Шевченкове Слово : спроби наближення /Г. Д. Клочек. -Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 416 с.

завантажити


Кобилянська О. Людина: Повісті, оповід.: Для ст. шк. віку/Упоряд., передм. і приміт. В.Ф.Погребенника; [Обкл. В.І.Касіяна; Фронтиспіс С.Т.Адамовича]. 2-ге вид.- К.: Веселка, 2001 – 350 с.: іл.- (Шкільна бібліотека)

Зміст

“Людина” Читати I Слухати

“Impromtu Phantasie” Читати I Слухати

“Некультурна” Читати I Слухати

“Valse melancolique” Читати I Слухати

“Рожі” Читати I Слухати

“Там звізди пробивались” Читати I Слухати

“Думи старика” Читати I Слухати

“В неділю рано зілля копала” Читати I СлухатиКолесников С. Відрядження до пекла /С. Колесников; ред. Т. Синьоок. – К. : Арт Економі, 2016. – 104 с. : фото.

завантажити


Колесников С. Подолия. Историческое описание /відп. за вип. С. В. Колесников. – Передрук за виданням «Подолия. Историческое описание». Видавництво «Общественная польза» Санкт-Петербург 1801 год. – Кіровоград: Вид-во Лебедія, 2011. – 408 с.: ил., карты. (в ел. варіанті – без карт).

завантажитиКондратенко-Процун В. Жнива Магдалини : вибрана лірика /В. Ф. Кондратенко-Процун; ред. О. Косенко. – Кіровоград : Степ, 2015. – 98 с.

завантажитиКорінь А. М. Стежками століть. Переклади, переспіви /А. М. Корінь. – Кіровоград: КОД, 2010. – 164 с.

завантажитиКосенко О. На сьомий день : поезії /О. Косенко. – Кіровоград : Степ, 2010. – 92 с.

завантажитиКостенко Л. В. Скифская одиссея ; Цыганская муза : поэмы /Л. В. Костенко; пер. с укр. О. Полевиной. -Кировоград : Степ, 2006. – 75 с.

завантажитиКримський А. А. Обрубані рамена. Поезії. Проза /А. А. Кримський. — Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2013. — 356 с. : портр., фото.

завантажити


Кропивницький М. Л.
(1862–1910)

Кропивницький М. Замулені джерела // Кропивницький М. Твори в шести томах. Том другий. – К. Держ. вид-во худож. л-ри, 1958. – С. 399-505. завантажити


Куценко Леонід. Dominus Маланюк : тло і постать : монографія / Леонід Куценко. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2001. – 264 с. : іл . – ISBN 966-583-136-4

завантажитиЛатвія поетична. Поети Латвії в українському перекладі Костя Оверченка /упоряд. Г. Юрчонок (Єлгава).-Р.: DIAC, 2007. – 272 с.

завантажити


М – П


Маланюк Євген. Земна мадонна. Вибране / Євген Маланюк; іл. П. Колісник. -Львів : Апріорі, 2013. -450 с. : іл., фото. -Бібліогр.: с. 438-444. -ISBN 80-08-01693-0

завантажитиМаланюк Євген. Єдиним сном, єдиним болем…: поезії /Євген Маланюк; пер. з укр. О. Архангельського. -Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 335 с. : іл.

завантажити


Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу / упоряд. і передм. Г. С. Сивоконя. – К. : Дніпро, 1997. – 430 с.

завантажити


Маланюк Є. Малоросійство / Є. Маланюк; передм. Г. Клочек ; ред. В. Шовкошитний. – К. : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

завантажити


Маланюк Євген. М18 Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Серія «Ad Fontes — До джерел». — Львів: Світ, 2005. — 496 с. + іл. ISBN 966-603449-2.

завантажити


Маланюк Євген. Поезії з нотатників (із недрукованої спадщини) / Євген Маланюк; упоряд., вступ. ст. та приміт. Л. Куценка. – Кіровоград: Спадщина, 2003. – 95 с.: фотоіл. – ISBN 966-96201-4-7

завантажити3+1. Твори молодих авторів /автори : Ю. Ахмедова, М. Балабан, Г. Дудник, Г. Малюга-Муравчик; ред. та вступ. ст. В. Бондаря. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 96 с.

завантажити


Марко В.П. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії. Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей. – Кіровоград: «Степ», 2007. – 264 с.

завантажитиМатівос Ю. М. Тарасові шляхи Приінгулля : документально-публіцистичні нариси /Ю. М. Матівос. -Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2014. – 187 с. : фото, іл.

завантажитиМихида С. Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / Кіровоград : «Поліграф – Терція», 2012. – 352 с.

завантажитиНадутенко Е. В. Зона аномалии : поэзия /Е. В. Надутенко; вступ. слово А. Кримского. – Кировоград : Имэкс – ЛТД, 2007. – 214 с.

завантажитиНадутенко О. В. На теренах долі : поезії /О. В. Надутенко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2007. – 96 с.

завантажити


Надутенко О. В. Веселі акварелі: Вірші / О. В. Надутенко; Худож. оформлення К. Гусєва. – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2005. – 27 с.: іл. – ISBN 966-8861-18-3
завантадити


Надутенко О. В. Про що співав єнотик? : вірші / О. В. Надутенко; художн. О. Коломієць . – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2013. – 20 с.: мал. – ISBN 978-966-189-189-9
завантадити


Немирована Інна. Неспокій / Інна Немирована; гол. ред. В. Гутковський. ‒ ЛА: Піраміда, 2019. ‒ 236 с.

завантажитиОбжелян Ю. Останній караван : [ книга прози ] /Ю. Обжелян; вступ. слово В. Бондаря. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012. – 287 с.

завантажити


Ольшанский И. Н. Черный скоморох: стихи / И. Н. Ольшанский. – Кировоград: Центр.-Укр. изд-во, 2012. – 47 с. – ISBN 978-966-1588-94-2

завантадити
Орел С. В. Горе тим, хто зло називає добром… : художньо-публіцистичне видання /С. В. Орел. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2004. – 267 с.

завантажитиПанченко В. Є. Кільця на древі /В. Є. Панченко; худож. оформ. М. Гутмана. -К. : КЛІО, 2015. -560 с.

завантажитиПогрібний В. Серед українців. Слово про духовність. Публіцистика /В. Погрібний. – Кіровоград: Центрально–Українське видавництво, 2004. – 375 с.

завантажити


Поліщук В. Час псевдонімів і робкорів / В. В. Поліщук. – Кропивницький : ВЦ ККТК, 2019. – 122 с. : іл

завантажити


Піддубний С. В. Українські святині та символи. Кн. 1 / С. В. Піддубний. -Голованівськ : Б.в., 2010. -109 с. : іл. -Алф. покажч. : с. 99-104. -ISBN978-966-2294-05-7

завантажитиПопов О. В. На покуті душі : поезії /О. В. Попов. – Харків : ФОП “Ніконова”, 2012. -101 с. : фотоіл.

завантажитиПопов О. В. Солодкий щем : поезії /О. В. Попов. – Одеса : Прес-кур’єр, 2010. – 152с.

завантажити


Постолатій В. В. Окупація : [ маловідомі події Великої Вітчизняної війни ] / В. В. Постолатій. -Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2009. -83 с.

завантажити


Р – У


Сапронова В. А. Пульс надежды: стихи / В. А. Сапронова. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2012. – 55 с: портр.

завантажити
Селецький П. Осінній звір : вірші та поеми /П. Селецький. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2002. – 204 с.

завантажитиСині Води в усній народній та художній творчості /упоряд. та передм. О. Д. Брайченко. – К., 2012. – 194 с.

завантажити


Сковорода Григорій. С 44 Твори; Для ст. шк. віку / [Упоряд., передм., приміт. В. О. Шевчука]; Худож. оформл. І. М. Гаврилюка.— К.: Веселка, 1996.— 271 с.

завантажити | слухати


Терен Віктор. Жити : триптих : вірші / Віктор Терен. – К.: Дніпро, 2016. – 208 с., фото.

завантажити

Терен Віктор: Рівняння бога і тріснуті окуляри
завантажити


Тютюнник Григір. Три зозулі з поклоном. Вибр. твори / – К. : Знання, 2018. – 206 с. – (Класна література)

завантажити | слухати


Усков М. О. Є і буде: повість, роман. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2020. – 452 с. – ISBN 978-617-7813-17-9

завантажити


Ф – ЧЦарук А. П. Мовчання бруньки : поезії /А. П. Царук; ред. та вступ. ст. О. Кердіваренка; худож. О. Босий. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – 108 с.

завантажити


Ш – Я


Шевченкіана степова : антологія / упоряд. В. Бондар. -Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2005. -223 с., 3 л. іл. –ISBN 966-7718-36-0

завантажитиШевченко Т. Г. Кобзарь /Коштомъ Д. Е. Кожанчикова.- Типом четвертимъ. – Санктпетербургъ: Типографія императорской Академіи наукъ (Вас.Остр., 9 лин., № 12), 1867. – 346 с.

завантажитиШепіт Альми : антологія сучасної кримської та кіровоградської поезії /упоряд. Артем Луценко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 64 с.

завантажитиШпирко Оксана. Та, що чекала вітрила … : поезії /Оксана Шпирко; вступ. слово І. Кримської. -Кіровоград : Степ, 2012. – 74 с. : портр

завантажитиШурапов В. П. Відверта розмова : мистецькі кон’юктиви /В. П. Шурапов. -Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2012. – 103 с. : фотоіл.

завантажитиШурапов В. П. Марко Кропивницький та його спадкоємці : історичний нарис /В. П. Шурапов. –Кіровоград : КОД, 2010. – 391 с. : іл.

завантажитиШурапов В. П. Штрихи років : поезії /В. П. Шурапов; передм. та упоряд. Н. Шурапової. -Кіровоград : СПД ФО Лисенко В.Ф., 2011. – 333 с.

завантажити

Яремчук Володимир. Бистрінь-ріка: оповідання, нариси, памфлети / Володимир Яремчук. – [б. в.], 2019.
завантажити


Яремчук Володимир. Коло дію: календарно-обрядова поема та публіцистичний роздум / Володимир Яремчук ; передм. А. І. Гурбанська. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015.
завантажити


Яремчук Володимир. На вишневім березі / Володимир Яремчук. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015.
завантажити


Яремчук Володимир Між квіту й лез. Сонети. ‒ Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. ‒ 76 с.

завантажити


Яремчук Володимир. Мелодія останніх сподіванок / Володимир Яремчук. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – 88 с. – ISBN978-617-7197-55-2

завантажити


Яремчук Володимир. Розбрат-крук : поема / Володимир Яремчук. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – 64 с. – ISBN 978-617-7197-53-8

завантажити


Яремчук Володимир. Український обряд / Володимир Яремчук. – [б. в.], 2015.
завантажити

Вибрати мову сайту »