Електронні книги

Cортування за автором – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я
Cортування за назвою – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я


А – Г



Весни навідувався птах : поезії
Андрушко Т. Весни навідувався птах : поезії /Т. Андрушко. – Кіровоград : Інвест-Груп, 2008. – 99 с.

завантажити



Відверта розмова : мистецькі кон’юктиви
Шурапов В. П. Відверта розмова : мистецькі кон’юктиви /В. П. Шурапов. -Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2012. – 103 с. : фотоіл.

завантажити



Відрядження до пекла
Колесников С. Відрядження до пекла /С. Колесников; ред. Т. Синьоок. – К. : Арт Економі, 2016. – 104 с. : фото.

завантажити



Вкраїна зачекалася на Вас…

Загравенко А. Р. Вкраїна зачекалася на Вас… : поезії для дітей та юнацтва / А. Р. Загравенко; [ред. В. Бондар]. -Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2013. -420 с. –ISBN 978-966-7718-75-6

завантажити



Вогнище спасіння : поезії
Андрушко Т. Вогнище спасіння : поезії /Т. Андрушко.- Кіровоград : Мавік, 2007. – 107с.

завантажити



Горе тим, хто зло називає добром… : художньо-публіцистичне видання
Орел С. В. Горе тим, хто зло називає добром… : художньо-публіцистичне видання /С. В. Орел. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2004. – 267 с.

завантажити


Ґ – Є



Єдиним сном, єдиним болем…: поезії
Маланюк Євген. Єдиним сном, єдиним болем…: поезії /Євген Маланюк; пер. з укр. О. Архангельського. -Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 335 с. : іл.

завантажити


Ж – І



Жнива Магдалини : вибрана лірика
Кондратенко-Процун В. Жнива Магдалини : вибрана лірика /В. Ф. Кондратенко-Процун; ред. О. Косенко. – Кіровоград : Степ, 2015. – 98 с.

завантажити


Земна мадонна. Вибране

Маланюк Євген. Земна мадонна. Вибране / Євген Маланюк; іл. П. Колісник. -Львів : Апріорі, 2013. -450 с. : іл., фото. -Бібліогр.: с. 438-444. -ISBN 80-08-01693-0

завантажити



Зимова флейта : поезії
Журба Тамара. Зимова флейта : поезії /Тамара Журба. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 118 с.

завантажити



Зона аномалии : поэзия
Надутенко Е. В. Зона аномалии : поэзия /Е. В. Надутенко; вступ. слово А. Кримского. – Кировоград : Имэкс – ЛТД, 2007. – 214 с.

завантажити



Ілар Хоругин. Влескнига
Ілар Хоругин. Влескнига / наук. переклад та ритмічний переказ С. Піддубного. – 2-е вид., уточнене, розширене. – Голованівськ : Б.в., 2010. – 338 с

завантажити



Іти й не падать…: поезії
Безпалий Л. Я. Іти й не падать…: поезії /передм. Л.Куценка. – Кіровоград : КОД, 2005 . – 52 с.

завантажити


Ї – Л



Її тіло пахло зимовими яблуками
Жовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками : оповідання та повісті /О. Жовна. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 388 с. – (Серія «Українська модерна проза»). 

завантажити



Кільця на древі
Панченко В. Є. Кільця на древі /В. Є. Панченко; худож. оформ. М. Гутмана. -К. : КЛІО, 2015. -560 с.

завантажити



Кобзарь
Шевченко Т. Г. Кобзарь /Коштомъ Д. Е. Кожанчикова.- Типом четвертимъ. – Санктпетербургъ: Типографія императорской Академіи наукъ (Вас.Остр., 9 лин., № 12), 1867. – 346 с.  

завантажити



Латвія поетична. Поети Латвії в українському перекладі Костя Оверченка
Латвія поетична. Поети Латвії в українському перекладі Костя Оверченка /упоряд. Г. Юрчонок (Єлгава).-Р.: DIAC, 2007. – 272 с. 

завантажити


М – П



Марко Кропивницький та його спадкоємці : історичний нарис
Шурапов В. П. Марко Кропивницький та його спадкоємці : історичний нарис /В. П. Шурапов. –Кіровоград : КОД, 2010. – 391 с. : іл.

завантажити



Мій серпень : поезії
Горчар К. Мій серпень : поезії /К. Горчар; передм. С. Барабаш.- Кіровоград : Степ, 2003 . – 196 с.

завантажити



Міф у художньому світі Євгена Маланюка : монографія
Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка : монографія /О. Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с. 

завантажити



Мовчання бруньки : поезії
Царук А. П. Мовчання бруньки : поезії /А. П. Царук; ред. та вступ. ст. О. Кердіваренка; худож. О. Босий. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – 108 с.

завантажити



На барикадах Кенгіра
Караташ В. На барикадах Кенгіра. – Тернопіль: «СорокА», 2008. – 292 с.

завантажити



На покуті душі : поезії
Попов О. В. На покуті душі : поезії /О. В. Попов. – Харків : ФОП “Ніконова”, 2012. -101 с. : фотоіл.

завантажити



На сьомий день : поезії
Косенко О. На сьомий день : поезії /О. Косенко. – Кіровоград : Степ, 2010. – 92 с.

завантажити



На теренах долі : поезії
Надутенко О. В. На теренах долі : поезії /О. В. Надутенко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2007. – 96 с.

завантажити



Обрубані рамена. Поезії. Проза
Кримський А. А. Обрубані рамена. Поезії. Проза /А. А. Кримський. — Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2013. — 356 с. : портр., фото.

завантажити



Олеся
Кропивницький М. Л. Олеся // Твори / передм. І. Пільгука.- К.: Дніпро, 1982. – С. 277-362.

завантажити


Окупація

Постолатій В. В. Окупація : [ маловідомі події Великої Вітчизняної війни ] / В. В. Постолатій. -Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2009. -83 с.

завантажити



Осінній звір : вірші та поеми
Селецький П. Осінній звір : вірші та поеми /П. Селецький. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2002. – 204 с.

завантажити



Останній караван : [ книга прози ]Обжелян Ю. Останній караван : [ книга прози ] /Ю. Обжелян; вступ. слово В. Бондаря. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012. – 287 с.

завантажити



Під віями ночі : поезії
Гладир Ю. Ф. Під віями ночі : поезії /Ю. Ф. Гладир; вступ. слово В. Погрібного. – Кіровоград : Степ, 2011. – 71 с. : портр.

завантажити



Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія]Михида С. Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / Кіровоград : «Поліграф – Терція», 2012. – 352 с. 

завантажити


Р – У


Рядками незнайдених рим

Гладир Ю. Ф. “Рядками незнайдених рим…” – Кіровоград Поліграф-Терція, 2006. – 56 с.

завантажити



Сакраменто : оповідання
Берізка Г.С. Сакраменто : оповідання /Г. С. Берізка.-К.: Укр. письменник, 2004. – 127 с.

завантажити



Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків
Бабенко О. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків /О. Бабенко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 226 с. 

завантажити



Світ «Велесової книги»
Клочек Г. Світ «Велесової книги» /Г. Клочек.- Кіровоград : Степова Еллада, 2001. – 160 с.



Бельская Элеонора. Се ля ви или сколько стоит фунт счастья /Элеонора Бельская. – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2012. – 122 с.

завантажити



Село – мій ревний біль : публіцистика
Кердіваренко О. Село – мій ревний біль : публіцистика /О. Кердіваренко. – Кіровоград : Степ, 2007. – 120 с.

завантажити



Серед українців. Слово про духовність. Публіцистика
Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність. Публіцистика /В. Погрібний. – Кіровоград: Центрально–Українське видавництво, 2004. – 375 с. 

завантажити



Сині Води в усній народній та художній творчості
Сині Води в усній народній та художній творчості /упоряд. та передм. О. Д. Брайченко. – К., 2012. – 194 с.

завантажити



Скифская одиссея ; Цыганская муза : поэмы
Костенко Л. В. Скифская одиссея ; Цыганская муза : поэмы /Л. В. Костенко; пер. с укр. О. Полевиной. -Кировоград : Степ, 2006. – 75 с. 

завантажити



Слово – людина – світ : студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій
Гурманська А. І. Слово – людина – світ : студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій /А. І. Гурманська. – Кіровоград : КОД, 2015. – 348 с.

завантажити



Смарагдові китиці у воді
Бондар В. Смарагдові китиці у воді /В. Бондар. – Кіровоград : Центрально–Українське видавництво, 2001. – 372 с. 

завантажити



Солодкий щем : поезії
Попов О. В. Солодкий щем : поезії /О. В. Попов. – Одеса : Прес-кур’єр, 2010. – 152с.

завантажити



Стежками століть. Переклади, переспіви
Корінь А. М. Стежками століть. Переклади, переспіви /А. М. Корінь. – Кіровоград: КОД, 2010. – 164 с.

завантажити


Стежки до таїни слова

Марко В.П. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії. Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей. – Кіровоград: «Степ», 2007. – 264 с.

завантажити



Та, що чекала вітрила … : поезії
Шпирко Оксана. Та, що чекала вітрила … : поезії /Оксана Шпирко; вступ. слово І. Кримської. -Кіровоград : Степ, 2012. – 74 с. : портр 

завантажити



Тарасові шляхи Приінгулля : документально-публіцистичні нариси
Матівос Ю. М. Тарасові шляхи Приінгулля : документально-публіцистичні нариси /Ю. М. Матівос. -Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2014. – 187 с. : фото, іл.

завантажити


Загравенко А. Р. Твори : в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012 –
Т. 1 : Драми, поеми, віршовані оповідання, балади, притчі, новели, сонети . – 522 с. : портр.

завантажити


Загравенко А. Р. Твори : в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2012

Т. 2 : Проза . – 421 с. : портр.

завантажити



3+1. Твори молодих авторів
3+1. Твори молодих авторів /автори : Ю. Ахмедова, М. Балабан, Г. Дудник, Г. Малюга-Муравчик; ред. та вступ. ст. В. Бондаря. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 96 с.

завантажити



Тройзілля : поезії
Гладир Ю. Ф. Тройзілля : поезії /Ю. Ф. Гладир, Л. В. Єременко, Н. С. Гармазій. – Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2009. – 103 с.

завантажити

Українські святині та символи

Піддубний С. В. Українські святині та символи. Кн. 1 / С. В. Піддубний. -Голованівськ : Б.в., 2010. -109 с. : іл. -Алф. покажч. : с. 99-104. -ISBN978-966-2294-05-7

завантажити


Ф – Ч



Ш – Я



Шевченкове Слово : спроби наближення
Гладир Ю. Ф. Тройзілля : поезії /Ю. Ф. Гладир, Л. В. Єременко, Н. С. Гармазій. – Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2009. – 103 с.

завантажити


Шевченкіана степова

Шевченкіана степова : антологія / упоряд. В. Бондар. -Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2005. -223 с., 3 л. іл. –ISBN 966-7718-36-0

завантажити



Шепіт Альми : антологія сучасної кримської та кіровоградської поезії
Шепіт Альми : антологія сучасної кримської та кіровоградської поезії /упоряд. Артем Луценко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 64 с. 

завантажити



Штрихи років : поезії
Шурапов В. П. Штрихи років : поезії /В. П. Шурапов; передм. та упоряд. Н. Шурапової. -Кіровоград : СПД ФО Лисенко В.Ф., 2011. – 333 с. 

завантажити

Вибрати мову сайту »