Гурбанська Антоніна Іванівна

Гурбанська Антоніна Іванівна – доктор філологічних наук, професор; автор трьох монографій, п’ятьох навчальних посібників, понад двохсот статей з літературознавства, культурології і соціальних комунікацій для студентів філологічних та культурологічних спеціальностей, випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Народилася 21 листопада 1958 року в селі Грушка, що у Благовіщенському районі на Кіровоградщині.

В 1975 році з відзнакою закінчила Грушківську середню школу, а в 1979 році – філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна (нині Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка). Працювала вчителем, заступником директора школи, завідувачем методичного кабінету відділу освіти Компаніївського району Кіровоградської області.

Із 1989 року займається науковою та викладацькою діяльністю у вищій школі. Наукова школа-напрям: теорія жанрового поліцентризму і концептуально-стильові пошуки в художній літературі та мас-медіа.

Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, де достроково захистила кандидатську дисертацію «Творчість Віктора Близнеця в контексті української прози 60-70-х років ХХ століття» (1994). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Жанровий поліцентризм української повісті 60-80-х років ХХ століття» захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010).

Працювала деканом факультету довузівської і післядипломної освіти Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка та Кіровоградського факультету Київського національного університету культури і мистецтв, завідувачем кафедри журналістики та видавничої справи, директором Інституту журналістики і міжнародних відносин, проректором з наукової роботи КНУКіМ. Член експертної ради з гуманітарних та соціальних наук при Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України, спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, редколегій наукових фахових видань, науковий редактор і рецензент численних монографій, навчальних посібників і підручників.

Досліджує питання історії української літератури XIX-XXI століть, її концептуально-стильові пошуки, теорію літератури, проблеми жанрів, про що свідчать передусім монографічні студії «Віктор Близнець: Літературний портрет» (1998), «Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років ХХ ст.» (2008), «Слово-людина-світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій» (2015), навчальні посібники «Жанр повісті у творчості письменників-шістдесятників» (2006), «Українська повість 60-80-х років ХХ ст.: проблеми поетики» (2008), «Іспит з української літератури» (2011, у співавторстві).

Загальний же реєстр наукових, науково-популярних і методичних статей, краєзнавчих розвідок і нарисів, різнотематичних журналістських публікацій у періодиці сягає більше двох сотень позицій, серед яких «Українська мрія у повістях Т. Шевченка та письменників-шістдесятників: перегук віків» (2003), «Не заплющуй, Господи, очі…»: повість А. Дімарова «Тридцяті…» (2004), «Образ дитини в художньому світі Володимира Винниченка (2005), «Стильова парадигма образу інтелігента у художній прозі І. Франка й Р. Іваничука» (2006),«Воєнні повісті Григора Тютюнника: сюжетно-композиційний дискурс» (2006), «Сльози Божої Матері» Є. Гуцала як метажанр» (2007),«Повісті Тараса Шевченка в антропологічному, аксіологічному й естетичному вимірах» (2009), «Образ журналіста в соціально-комунікаційній та художній рецепції Володимира Дрозда (семантика і функції)» (2011), «Микола Вінграновський: діалог письменника й кінематографіста» (2012), «Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції)» (2013), «Молоде покоління у творчості поетів «Празької школи» та в рецепції Леоніда Куценка» (2013), «Культурологічний вимір життя і творчості Віктора Близнеця» (2014), «Видання поезії Ліни Костенко в Україні та за кордоном у 50-70-х роках ХХ ст.: проблеми й дискусії» (2015), «Екзистенційний дискурс ранньої прози Валерія Шевчука» (2017) та ін. Окремі статті А. Гурбанської публікувалися в Польщі, Росії, США.

Є членом Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України. Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2002).

Лауреат обласної літературної премії ім. Є. Маланюка за 2017 рік в номінації «Літературознавство і публіцистика» за книгу «Слово. Людина. Світ».

 

Твори:

Гурбанська А. І. Віктор Близнець: літературний портрет / А. І. Гурбанська. – К.: Б.в., 1998. – 128 с., 6 л. фотоіл.

Гурбанська А. Історія української літератури 40-60-х років ХІХ століття: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання і студентів-заочників / Антоніна Гурбанська; Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка, Кафедра української літератури. – Кіровоград: [б. и.], 2001. – 57 с.

Гурбанська А. І. «За що я Вкраїну люблю…»: до 187-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка / А. Гурманська // Народне слово. – 2001. – 8 березня.

Гурбанська А. Як він любив її…: Вечір українського романсу / А. Гурбанська // Дивослово. – 2003. – № 1. – С. 74-77.

Гурбанська А. Духовні орієнтири Віктора Близнеця: До 70-річчя від дня народження письменника / А. Гурбанська // Кіровоградська правда. – 2003. – 15 лютого. – С.4.

Гурбанська А. Вершини Віктора Близнеця: До 70-річчя від дня народження письменника / А. Гурбанська // Освіта України. – 2003. – 8 квітня. – С. 7.: фотогр.

Гурбанська А. Виміри прози Віктора Близнеця / А. Гурбанська // Народне слово. – 2003. – 10 квітня. – С. 3.

Гурбанська А. «Не заплющуй, господи, очі…» (Повість А. Дімарова «Тридцяті…») / А. Гурбанська // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 23-29. – Бібліогр.: 10 назв.

Гурбанська А. Філіал університету Поплавського розвивається / А. Гурбанська // Народне слово. – 2006. – 2 лютого. – C. 3: іл

Гурбанська А. «Сльози Божої Матері» Є. Гуцала як метажанр / А. Гурбанська // Слово і час. – 2007. – № 1. – С.70-74. – Бібліогр.: 14 назв.

Гурбанська А. Із чорнобривцями в душі / А. Гурбанська // Народне слово. – 2007. – 28 серпня. – C. 3

Гурбанська А. І. Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми поетики: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Гурбанська. – К.: КНУКіМ, 2008. – 142 c.

Гурбанська А. І. Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років XX ст.: монографія / наук. ред. В. Ф. Погребенник. – К.: КНУКіМ, 2008. – 374 c.

Гурбанська А. Час і сердце Леоніда Куценка / А. Гурбанська // Народне слово. – 2008. – 14 лютого. – C. 3

Гурбанська А. На навчання до Києва / А. Гурбанська // 21-й канал. – 2008. – 28 лютого. – C. 3

Гурбанська А. Наративна стратегія повістевої прози Івана Чендея / А.

Гурбанська // Слово і час. – 2012. – № 12. – C. 57-65. – Бібліогр.: 16 назв.

Гурбанська А. Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції)/ А. Гурбанська // Слово і час. – 2013. – № 6. – C. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.

Гурбанська А. І. Слово. Людина. Світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій / А. І. Гурбанська. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 c.

Гурбанська А. «Воєнні» повісті Григора Тютюнника: художня реляція «сюжет-хронотоп» / А. Гурбанська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1-2. – C. 16-21. – Бібліогр.: 10 назв.

Гурбанська А. Дух – воля – віра: концепти художнього світу поетів «Празької Школи» / А. Гурбанська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7-8. – C. 52-57. – Бібліогр.: 13 назв.

Гурбанська А. Слово про Володимира Яремчука та його художній світ / А.

Гурбанська // Народне слово. – 2015. – 17 грудня. – C. 10

Гурбанська А. Поетичний портрет Михайла Радкевича / А. Гурбанська // Кіровоградська правда. – 2016. – 11 листопада. – C. 10

Гурбанська А. Одкровення: Чорнобильська історія Сергія Колесникова / А.

Гурбанська // Народне слово. – 2017. – 5 січня. – C. 8

Публікації про життя і творчість:

Гаєвська Н. Моя учениця / Н. Гаєвська // Народне слово. – 2013. – 21 листопада. – C. 9: портр.

Гуріна Л. Антоніна Гурбанська: Головне – знайти свою стежку у житті / Л. Гуріна // Народне слово. – 2013. – 25 липня. – C. 9: портр.

Дроздовський Д. Українське слово у просторі пам’яті й діалогу культур / Д. Дроздовський // Народне слово. – 2016. – 22 грудня. – C. 8

Іванова І. Від Тоні до Антоніни: життя на перші дві п‘ятірки / І. Іванова // Кіровоградська правда. – 2013. – 22 листопада. – C. 10: фото

Конончук Т. Літературне людинознавство Антоніни Гурманської / Т.

Конончук, І. Іванова // Кіровоградська правда. – 2016. – 24 червня. – C. 10

Любарський Р. Слово, явлене людиною у світ / Р. Любарський // Народне слово. – 2016. – 25 лютого. – C. 8: фото

Маринець Н. Професор із Києва презентувала у Кіровограді свою монографію / Н.

Маринець // Кіровоградська правда. – 2016. – 8 квітня. – C. 2: фото

Яремчук В. Знакова книга Антоніни Гурбанської «Слово – людина – світ» /

В. Яремчук // Кіровоградська правда. – 2016. – 16 грудня. – C. 10

Вибрати мову сайту »