Книги про життя та творчість Є. Маланюка

 1. Бабенко О. О. Самоцвіти степів полинових: із спостережень над творчістю видатних земляків / О. О. Бабенко. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во,  – 225 с.
 2. Барабаш Ю. Я. Не відверну лиця: (штрихи до літературної автобіогафії) / Ю. Я. Барабаш. – К.: Темпора, – 747 с. – Прим. в кінці ст. 701-747
 3. Войчишин Ю. Ярий крик і біль тужавий…: поетична особистість Євгена Маланюка / Ю. Войчишин. – К.: Либідь, 1993. – 159 с.
 4. Гальченко С. А. Скарби літературних архівів / С. А. Гальченко; під ред. М. Г. Жулинського; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; Нац. акад. наук України. – К.: Атпол, 2012. – 448 с.: фото
 5. Герасимова  Г.П. Маланюк Євген Филимонович // Енциклопедія історії Украни: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2009. – Т. 6: Ла–Мі. – С. 467
 6. Зрослись душею, сплелись корінням / упорядник М. Рубанець. – К.: Успіх і кар’єра, 2008. – 223 с.
 7. Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко: монографія / П. В. Іванишин. – К.: Академвидав, – 391с. – Сер. «Монограф» – Бібліогр.: с. 375-389
 8. КуценкоЛ. «Як перший пелюсток весни…»: Інтимна лірика Є. Маланюка. Три обраниці поетової музи / Л. Куценко. – Кіровоград: ДЛАУ, – 38 с.
 9. Куценко Л. Євген Маланюк: дорогами втрат і сподівань / Л. Куценко. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, – 83 с.: фотоіл.
 10. Куценко Л. І. вічність на каміннях Праги… : Біографічні нариси / Л. Куценко. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», – 288 с.
 11. Куценко Л.І. Спомину непроминуча кара…: Євген Маланюк: подорожі Україною 1926-1943 / Л. Куценко. – Кіровоград: Спадщина, 2006. – 69 с.: фотоіл.
 12. Куценко Л. Князь духу: Статті про життя і творчість Євгена Маланюка / Л. Куценко. – Кіровоград: Б. в., 2003. – 183 с., 6 л. фото
 13. Куценко Л. Крицеве слово: літературний портрет Євгена Маланюка / Л. Куценко. – 2-е вид. – К.: Веселка, 2005. – 22 с. – (Сер. «Урок літератури»)
 14. Куценко Л. «Ні, вже ніколи не покаюся…»: (Євген Маланюк: історія Ісходу). – Кіровоград: Б. в., 1997. – 111 с.
 15. Куценко Л. «Так розчахнулось дерево родини…»: штрихи до сімейної драми Маланюків. Листи поета до сина. – Кіровоград: Б. в., 1999. – 27 с.
 16. Куценко Леонід. Dominus Маланюк : тло і постать : монографія / Леонід Куценко. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2001. – 264 с. : іл . – ISBN 966-583-136-4
 17. Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Ф. Маланюка / Кіровоградська обласна рада. – Кіровоград: КОД, 2014. – 101 с.: фото
 18. Літературний словник Кіровоградщини / автор-упорядник Л. Куценко. – Кіровоград: Кіровоград. держ. вид-во, 1995. – 126 с. – Бібліогр.: с. 120
 19. Моклиця М. Модернізм в українській літературі ХХ століття: навч. посібник / М. Моклиця. – К.: Кондор, 2017. – 392 с.
 20. Полиновий мед / Є. Маланюк, О. Семененко, К. Емануель / поезії,спогади, листи, світлини / упоряд. О. В. Чуднов. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», – 209с.: іл. – (Сер. «Єлисаветградське коло»)
 21. Салига Т. Ю. …І той вогонь, що не згаса… Маланюкознавчі студії: Монографія / Передм. Г. Клочека та Я. Гарасима. – Серія «Люби своє». – Ужгород: Ґражда, 2013. – 448 с.
 22. Україна. Антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст.: У десяти томах / редкол.: І. М. Дзюба [та інші]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». – 2008
Вибрати мову сайту »