Література про наш край

Cортування за автором – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я


А – Г


Барабаш С.Засвічу тиху свічку надії / С. Г. Барабаш. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. — 180 с.

«Засвічу тиху свічку надії» — збірка доктора філологічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, члена Національної Спілки письменників, телеведучої, але разом з тим небуденної, надзвичайної космічної енергетики жінки Світлани Григорівни Барабаш. Видання відкриває читачу стежку до світу поетичного мислення й почувань людини, по-особливому вписаної у час, яка через рідну мову, культуру, історію, публіцистику облагороджувала цей світ і яка за коротку мить яскравого життя встигла так багато.


Баранюк І. Г.Слово — Природа — Краса в педагогічній системі Василя Сухомлин- ського : Монографія / Ірина Григорівна Баранюк. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017.-252 с.

У монографії розглядають головні концепти педагогічної системи Василя Сухомлинського — одного з найвидатніших педагогів XX століття. Розгляд концепту під умовною назвою «Слово» висвітлює розроблену ним лінгводидактику як багатоаспектне та глибоко інноваційне вчення про слово як один із важливих засобів розумового та морального-етичного виховання особистості. При цьому особлива увага приділена виховному потенціалу казок та етичних оповідань, котрі увійшли в скарбницю світової художньої педагогіки. Детально розглянуті розроблені видатним педагогом засоби виховання природою (концепт «Природа»). Особлива увага звернута на культ Краси, котрим пройняте вчення видатного представника гуманної педагогіки


Берест К. Вогонь з Холодного Яру. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008. – 108 с.

Влітку 1943 року створено партизанський загін під командуванням Петра Антоновича Дубового. Спочатку загін був невеличкий і часто змінював місце свого розташування, потім перетворившись на значну військову силу, закріпився в Холодному Яру.


Велика війна 1941-1945. Кіровоградський вимір : Альбом. Під заг. Редакцією О. Чуднова. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 144 с.

Книга ґрунтовно і виважено висвітлює трагічні сторінки в історії Кіровограда, пов’язані з Великою Вітчизняною війною. Видання містить унікальні архівні документи, рідкісні фотографії та щемливі спогади про пережите. Минуле й сучасне об’єднані великою пошаною до тих, хто пережив те лихоліття та сам творив історію, — солдатів-визволителів, учасників підпілля та партизанського руху, дітей війни. Книга присвячена 70-річчю визволення міста Кіровограда від німецько-фашистської окупації.


Ґ – Є


Даценко В. За те, що євреї… Трагедія Голокосту в Межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) /В. Даценко. – Кіровогрд : Імекс ЛТД, 2015. – 178 с.

Тема Голокосту надзвичайно актуальна сьогодні, коли по всьому світу тліють міжетнічні конфлікти, у полум’ї яких воскресають маніакальні ідеї масового знищення людей через їхні національність, мову, релігію чи колір шкіри. Людство знову стоїть перед необхідністю протидіяти таким явищам. Пропонована книга – одна з “вакцин”, що може допомогти уникнути катастрофічних наслідків та помилок минулого. Використавши живі спогади людей, архівні документи, раніше недосяжні для читача, автор показує трагедію єврейського населення воєнної Кіровоградщини на тлі загальної історії області у центрі України, неодноразово підкреслюючи, що межиріччя Південного Бугу та Дніпра було для євреїв рідною землею від дня народження до страшного кінця від куль “майстрів смерті” з гітлерівських айнзатцкоманд у балках та протитанкових ровах чи задушливих газів у підвалах Златопільської МТС. Автор розповідає і про людей – “праведників світу”, які, незважаючи на загрозу бути негайно страченими гітлерівцями, рятували євреїв від знищення, переховували їх аж до звільнення області від окупантів. Цікавими для читача будуть пропоновані додатки – збережені для прийдешніх поколінь записи єврейського хлопчика з Кіровограда Йосипа Бутовецького та уточнені й доповнені списки жертв кіровоградського Голокосту.


Даценко В. Зеленая брама: возвращение к легенде. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2013. – 460 

Книга Василия Даценка по сути своей является продолжением известной книги Евгения Долматовского, которую поэт назвал «документальной легендой о первых днях Великой Отечественной войны».

Стремясь понять истоки и следствия трагедии, произошедшей на клочке украинской земли с поэтическим названием «Зеленая Брама», используя ранее недоступные архивные материалы, собранные в разных уголках бывшего СССР воспоминания ветеранов 6-й и 12-й советских армий, письма их родственников, результаты поисковой деятельности, автор возвращается к событиям конца июля – начала августа 1941 года в междуречье Синюхи и Ятрани. Его рассказ о мужестве и героизме сражавшихся в окружении бойцов и командиров Красной Армии, их непростых судьбах. Не обойдены вниманием и примеры бесчестья, трусости, малодушия, о чем Е. Долматовский умолчал. Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, особенно событиями, связанными с трагическим 1941 годом.


Даценко В. щоб пам’ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943). Історико-публіцистичний нарис. – 2-е вид. випр. і доп. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД. – 2010. -304 с.

Книга Василя Даценка неупереджено, ґрунтовно, виважено і доступно розповідає про трагічні події Великої Вітчизняної війни на Кіровоградщині. Унікальні фотографії та документи з державних архівів, а в більшій частині – із приватних зібрань, подаються друком на цих сторінках уперше і вельми яскраво свідчать – минуле й сьогодні єднає ПАМ’ЯТЬ кожного з ЖИВИХ саме в ті хвилини, коли ми уважні до облич та імен тих, хто ЖИВ до НАС і був справжнім патріотом своєї землі. Для викладачів, студентів, істориків, краєзнавців, усіх, кого цікавить історія Центральної України в бурхливому ХХ столітті.


Ж – І


Жосан О. Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади) : [альбом] / автор-укладач О. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-Cистем, 2018. – 480 с.

Вийшло у світ унікальне краєзнавче видання – альбом «Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади)». Автор-укладач альбому Олександр Жосан – завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук. 

У книзі понад 550 фотографій нашого міста часів окупації, кілька десятків плакатів і листівок, які розповсюджували в місті, статті з тогочасних газет, відскановані документи.

На основі архівних документів та спогадів очевидців викладені основні напрями і важливі факти з життя Кіровограда та деяких інших населених пунктів області в роки німецької окупації (серпень 1941 – січень 1944) у соціально-економічній, політичній і культурній сферах.

Здійснено спробу психологічного аналізу проблеми поведінки людей у період окупації.

Німецька окупація у нашому місті тривала два з половиною роки, у західних районах області близько трьох. Але  цей короткий час став  прицільною мішенню для радянської пропаганди. Було вигадано стільки міфів, у суспільну свідомість запущено стільки перекручень і брехні, що тільки зараз, більш ніж через 70 років звідтоді,  ми позбуваємось тих стереотипів.

Ми всі знаємо про звірства окупантів, про примусове відправлення на роботу в Германію, а от про інші аспекти життя говоримо мало. Але ж у ті часи працювали підприємства, школи та лікарні, селянам подекуди роздавали землю у власність, люди ходили до театру, в кінотеатри…

Коли гортаєш сторінки книги, роздивляєшся старі фото, читаєш «вирізки» з газет, то наче занурюєшся в ту епоху, у звичайне собі життя звичайних людей.

Надзвичайно цікавим є документ про перейменування вулиць Кіровограда під час окупації. Перейменували й театр – під час окупації він називався Український театр імені Івана Тобілевича. Дуже цікавий також розділ про окупаційну пресу. Олександр Жосан пише, що засновниками та видавцями газет були не окупанти, а представники української інтелігенції, які щиро вірили, що німці звільнять Україну від комуністичного ярма. У Кіровограді в цей час була лише одна газета – «Український голос», яку пізніше перейменували на «Українські вісті». «Вісті» багато писали про відродження українського мистецтва, про віру, про необхідність вивчення власної української історії, розміщували правдиві статті про Голодомор тощо…

Заслуговують на увагу і спогади, і особливо щоденник знам’янської дівчини Ольги, яка вірогідно загинула в 1944 році. Олександр Жосан пише, що щоденникові записи для нас цінніші, ніж спогади, адже це безпосередні враження, ще не осмислені, не «оброблені» свідомістю.

Книга стане у пригоді учителям історії, науковцям, дослідникам, усім, кому небайдуже минуле рідного краю.


Ї – Л


Кіровоградщина.Історія рідного крою [Текст]: навч. посіб.: [для загально-освіт. навч. закл. Кіровогр. обл..]; /за ред.: І. А. Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 304 с. : іл.

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали з фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань. Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історія сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської та європейської історії.


Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність. / За загальною редакцією О. В. Чуднова. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008. — 640 с: іл.

Книга «Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність» створена авторським колективом, що не тільки фахово вивчав, описував різні аспекти життя Центральної України як окремого регіону держави Україна, а й відтворив власний досвід участі в економіко-політичних і культурних подіях минулого століття. Пам’ятаючи заповіт Тацита — пиши про минуле без ненависті та любові, дослідники об’єктивно й емоційно виважено розповідають про світлі і трагічні часи, про долі різних людей, про їхню творчу працю на нашій святій Землі. Сторінки ці — для всіх, хто прагне кращого майбутнього для себе і дітей своїх, бо чесна пам’ять про минуле є запорукою такого буття.


М – П


Митрофаненко Ю. С. Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст] / Ю. Митрофаненко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. – 239 с.: іл.

У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії доби третьої російсько-української війни 1918-1919 рр.

На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України, яке наближає до з’ясування характеру відносин лідерів УНР й військовими ватажками — отаманами.

Дослідження сприяє розумінню того, чому отаманщина та повстанство — це явища подібні за формою, але відмінні за змістом. Книга розрахована на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів, а також всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Місто о п’яти іменах. На перехресті стилів та епох. Архітектурні образи міста Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчука: фотоальбом / авт.-упор : А. Надєждін. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018.- 72с.: іл.- текс укр. та англ. мовами.

Це видання-своєрідна віртуальна прогулянка вулицями історичного центру міста Кропивницького. Оригінальні, майстерно виконані авторські світлини журналіста та фотохудожника Ігоря Демчука відкриють таємничий світ мистецтва архітектури, наочно демонструючи єднання стилів минулого і сучасного. А змістовні коментарі художника та мистецтвознавця Андрія Надєждіна допоможуть не заблукати в історичних та культурологічних лабіринтах на шляху усвідомлення кроків поступу степового міста від класицизму та модерну в епоху урбаністичного конструктивізму і новітніх технологій.


Нове наше море… Сторінками історії будівництва Кременчуцького гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. — 380 с. — (Серія «Архівні документи свідчать»).

Книга розповідає про гігантське будівництво на Дніпрі — спорудження Кременчуцької ГЕС, а також про непоправні наслідки від заповнення чаші Кременчуцького водосховища водою. Одна з трагедій, пов’язаних з цим — примусове відселення десятків тисяч жителів із населених пунктів, що опинялися на дні штучного «моря». В основі книги — документи Державного архіву Кіровоградської області.


OST – тавро неволі. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2000. – 196 с.

Остарбайтери. Лиш останніми роками українська держава реабілітувала їх морально. Багато хто з них до реабілітації не дожив, тамуючи усі післявоєнні десятиліття біль у душі за зневаженість, упослідженість. Про тяжку долю в німецькій неволі вони не завжди й найріднішим звірялись. Зі сторінок цієї книги правду про поневіряння на чужині розповідають колишні остарбайтери сіл і міст Кіровоградщини.


Петренко І. Обком утік…( з історії організації «всенародної боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.) / І. Д. Петренко. – Кропивницький : Імекс ЛТД, 2017. – (Серія «Архівні документи свідчать»).

Книга спростовує численні фальсифікації та пропогандистські штампи тоталітарної доби щодо «всенародної боротьби проти фашистів під керівництвом комуністів» у часи нацистської окупації Кіровоградщини. Сотні архівних документів, неупереджено проаналізованих автором, розкривають справжню сутність як організаторів, так і організацію цієї боротьби.


Петренко І. Невідомі війни (церква і держава на Кіровоградщині у 20-60-х роках ХХ століття). – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 376с.

Книга розповідає про драматичну долю церкви на території нинішньої Кіровоградщини, що її спричинила політика держави в 20-60 роках XX століття.


Петренко І. Відібране життя. (Розкуркулення на Кіровоградщині). – Кіровоград, 2009. – 312 с.

Книга розповідає про надзвичайно трагічний, складний і багатогранний про- цес в історії Кіровоградщини, відомий як розкуркулення, відтворює великі прогалини в історичній пам’яті, що стосуються періоду 1928 – 1933 років.


Петренко І. Кіровоградщина повоєнна (1944-1948рр.) – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 316с.

На основі дослідження архівних документів автор висвітлює складне й багатогранне післявоєнне життя краю. Пропонована читачеві документальна праця хронологічно стосується періоду 1944–1948 років, хоча з деяких питань виходить за ці межі. В ній вперше висвітлено чимало невідомих сторінок з життя краю. Для цього використані майже винятково матеріали Державного архіву Кіровоградської області. Поряд з цим в книзі присутні документи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, деяких тогочасних газет, як обласного, так і районного рівнів, результати досліджень науковців Кіровоградщини, спогади очевидців тощо. Читачу потрібно мати на увазі, що всі тогочасні документи несуть на собі чіткий відбиток тієї епохи, тож сприйняття багатьох з них, використаних у цій книзі, особливо витягів із публікацій в пресі, повинні бути зваженими та критичними.


Постолатій В. В. Окупація : [ маловідомі події Великої Вітчизняної війни ] / В. В. Постолатій. – Кіровоград : ПП “Авангард”, 2009. – 83 с.

У книзі висвітлено маловідомі та призабуті події Великої Вітчизняної війни в краї, миттєвості окупації, підпільної роботи, подвигу й трагедії кіровоградців. Для науковців, учителів, краєзнавців, студентів і учнів, усіх, хто цікавиться історією Кіровоградщини.


Р – У


Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. 1917-1918 рр. Початок революційної стихії. Книга перша / Авт.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко.- Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018.-212 с.

Читач тримає в руках перший том книги «Роки боротьби 1917-1922 рр. Український погляд». Чому саме така назва? Це видання – відповідь сучасних дослідників авторам та упорядникам книги «Годы борьбы», у якій була висвітлена більшовицька версія подій Української революції, яку вони називали громадянською війною та боротьбою з бандитизмом. Переконаний, що книжка буде актуальною для всіх, хто цікавиться історією України, а не лише для тих, хто живе на теренах нашого краю. Нове видання є класичним прикладом дослідження місцевої історії, з якого складається повна картина подій Української революції 1917-1921 рр. Джерельну базу дослідження становлять документи Державного архіву Кіровоградської області та матеріали єлисаветградських газет революційної доби 1917-1918 рр., які зберігаються в цьому архіві. Значна кількість з них вперше вводиться до наукового обігу і використовується для висвітлення резонансних у свій час, але маловідомих нащадкам подій. У другому і третьому томах читачі дізнаються про революційні події на теренах краю в 1919, 1920-1921 рр.


Топська Н.. Батько українського театру / Н. Топська. – К.: Книжкова база Альфа, 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться українським мистецтвом.


Ф – Ч


Цуканов Н. Коллекционер Ильин. Двадцать лет спустя. – К.: ТОВ НВП «Интерсервіс», 2017. – 132 с.: іл.

В своїй книзі автор повертається до гучної більш ніж двадцятирічної історії, пов’язаної з колекцією «простого електрика з Кіровограда» Олександра Ільїна. Але автор вирішив дослідити не питання об’єму та вартості ільїнського зібрання, а особистість такої цікавої і непересічної людини, як колекціонер Олександр Борисович Ільїн. Поштовхом для створення книги стало встановлення пам’ятного знаку на могилі О. Ільїна. Автор, як ініціатор робіт по упорядкуванню місця поховання відомого колекціонера, на власному досвіді переконався, що інтерес до колекції Ільїна не згасає вже протягом десятиліть, а постать самого колекціонера обростає різноманітними міфами та неправдивими історіями. В пошуках істини автор звернувся до людей, які знали Олександра Борисовича особисто, з проханням поділитися спогадами про Ільїна-людину.

Книга зацікавить перш за все, колекціонерів, краєзнавців, істориків та всіх. Хто цікавиться долями непересічних особистостей.


Цуканов М. Провінційна галерея. – ТОВ НВП «Интерсервис», 2016, –  242 с.: іл.

У книзі автор підводить своєрідні підсумки розвитку галереї «Єлисаветград», створеної в березні 2011 року. До видання ввійшли також враження від першої п’ятирічки діяльності галереї небайдужих людей, які тримали діяльність галереї в професійному колі зору. Цікавим «щоденником» 2011-2016 років стане знайомство читачів з деякими публікаціями про життя галереї за цей період, що були вміщенні у пресі та електронних засобах масової інформації. Книга багато ілюстрована фотографіями з життя галереї.


Ш – Я


Шевченко С. І. Вершники на Інгулі. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 332 с.

У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю (училищ, курсів та школи) за весь період їх існування в Єлисаветграді – Зінов’євську у 1859-1933 рр. Простежено долі випускників — учасників боротьби за незалежність України 1917-1921 рр., переможців фашизму. Йдеться про регулярні армійські частини, які базувалися у військовому містечку на Ковалівці (штаб кавалерійського корпусу, десантники, спецпризначенці, ракетники) у серед. XIX ст. та в серед. XX – на поч. XXI ст.

Для дослідників, військовиків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться військовою історією, регіональною минувшиною.


Шепель Ф. О. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет-Зінов’євськ-Кірове-Кіровоград [Текст] / Ф. Шепель. — Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2014. — 390 с.: іл. – ( сер. «Єлисаветградське коло»)

Автор книги «Ніхто не хотів помирати…», на основі маловідомих та зовсім невідомих матеріалів із таємних радянських архівів, розповів про життя і смерть знаних та майже забутих людей, які постраждали в добу тоталітаризму.  Усі трагічні історії, вміщені під обкладинкою даної книги, фактами народження, проживання, смерті їх героїв або слідами, залишеними в місцевих сховищах старожитностей, тісто пов’язані з містом на Інгулі.
Видання розраховане на істориків, краєзнавців та широкий загал читачів.


Таємниці Байгорода Юрія Яновського : літературно-історична розвідка / упоряд. Б. Стасюк.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2018. -204 с. -Бібліогр.: с. 200-202

Уперше перед українським читачем постає наново відредагований, наближений до первинного авторського задуму текст повісті Юрія Яновського «Байгород» (1927), яку критики часто й незаслужено обходять увагою. Літературознавці та історики вперше об’єдналися і представили її читачу в широкому контексті бурхливих, малознаних подій сторічної давнини, що вирували в самому серці України навколо нинішнього Кропивницького – міста, яке шість разів міняло свою назву, але для великої літератури так і лишилось романтичним Байгородом. Видання багатоілюстроване та прокоментоване.

Вибрати мову сайту »