Література про наш край

Cортування за автором – А-Г|Ґ-Є|Ж-І|Ї-Л|М-П|Р-У|Ф-Ч|Ш-Я


А – Г


Археологія України за роки Незалежності / Ін-т археології НАН України ; Всеукраїнська ГО «Спілка археологів України»; відп. ред. : Я. П. Гершкович, Д.С.Гречко. ‒ Київ : Ін-т археології НАН України, 2022. ‒ 448 с. : кол. іл. ‒ Бібліогр. в кінці розд.

Пропонуємо вашій увазі видання про здобутки української археологічної науки часів Незалежності нашої держави.

Під одну обкладинку зібрано найцікавіші результати археологічних досліджень на пам’ятках від найдавніших часів – заселення людиною теренів сучасної України – до ранньомодерного часу. Книга складається з кількох основних частин, що відповідають окремим хронологічним періодам, до яких увійшло майже 50 нарисів.

Розділ, присвячений Кіровоградщині, називається «Лита Могила. Хто влаштував найбільше поховальне вогнище?». Литу Могилу, більш відому як Мельгунівський курган, розкопали 258 років тому. І це були перші задокументовані археологічні роботи в російській імперії. Потім її розкопували ще тричі, востаннє – влітку 2019 року. Вперше курган став відомим у вересні 1763 року. Під час розкопок було знайдено скарб.

Цей знаменитий набір знахідок увійшов у науковий обіг як «Мельгунівський скарб», а саму пам’ятку з початку перших розкопок почали називати Мельгунівським курганом. «Мельгунівський курган» –це єдиний відомий на сьогодні скіфський царський курган того часу в Північному Причорномор’ї. Курган датований 600 роками до н. е.

Книга стане в нагоді археологам, історикам, краєзнавцям і всім, хто цікавиться минулим нашого краю.


Базака Р. Преса Кіровоградщини (1874-1821рр.) : історико-функціональний аспект, типологічна характеристика : монографія / Р. Базака; ред. С. Янчуков ; Державний архів Кіровоградської області ; КДПУ ім. Володимира Винниченка ; Кіровоградська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. -Кропивницький : Центр.-Укр. вид-во, 2018. -270 с. -Бібліогр.: с. 227-270. –

Книга «Преса Кіровоградщини (1874-1921 рр.)» вийшла у рамках обласної програми розвитку книговидання і книгорозповсюдження на 2016-2020 роки. 

У книзі є три розділи: у першому — автор розповідає, що таке преса та як з нею працювати. У другому розділі йде мова про три види преси: приватні видання, офіційна преса та спеціалізовані видання за період до 1917 року. Третій розділ орієнтований на дослідження газет соціалістично-революційних партій та організацій. Також у книзі є бібліографічна характеристика періодичних видань. Розділ орієнтований більше на студентів, науковців та працівників бібліотек.


Барабаш С.Засвічу тиху свічку надії / С. Г. Барабаш. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. — 180 с.

«Засвічу тиху свічку надії» — збірка доктора філологічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, члена Національної Спілки письменників, телеведучої, але разом з тим небуденної, надзвичайної космічної енергетики жінки Світлани Григорівни Барабаш. Видання відкриває читачу стежку до світу поетичного мислення й почувань людини, по-особливому вписаної у час, яка через рідну мову, культуру, історію, публіцистику облагороджувала цей світ і яка за коротку мить яскравого життя встигла так багато.


Баранюк І. Г.Слово — Природа — Краса в педагогічній системі Василя Сухомлин- ського : Монографія / Ірина Григорівна Баранюк. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017.-252 с.

У монографії розглядають головні концепти педагогічної системи Василя Сухомлинського — одного з найвидатніших педагогів XX століття. Розгляд концепту під умовною назвою «Слово» висвітлює розроблену ним лінгводидактику як багатоаспектне та глибоко інноваційне вчення про слово як один із важливих засобів розумового та морального-етичного виховання особистості. При цьому особлива увага приділена виховному потенціалу казок та етичних оповідань, котрі увійшли в скарбницю світової художньої педагогіки. Детально розглянуті розроблені видатним педагогом засоби виховання природою (концепт «Природа»). Особлива увага звернута на культ Краси, котрим пройняте вчення видатного представника гуманної педагогіки


Берест К. Вогонь з Холодного Яру. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008. – 108 с.

Влітку 1943 року створено партизанський загін під командуванням Петра Антоновича Дубового. Спочатку загін був невеличкий і часто змінював місце свого розташування, потім перетворившись на значну військову силу, закріпився в Холодному Яру.


Безтака Петро Минович : вже 10 років, як не з нами, а в нашій памяті живеш…. -2-е вид. -Кропивницький : Вид-во льотної академії НАУ, 2018. -52 с. : портр.

Книга спогадів про історика Петра Миновича Безтаку. Його плідна педагогічна, наукова та краєзнавча діяльність матеріалізувалася в сотнях публікацій, в тому числі книгах: «Кіровоград: історико-краєзнавчий нарис», «Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область» (1972) та ін. В книзі  вміщено живі свідчення його рідних і близьких, колишніх учнів і студентів, колег. На її сторінках читач знайде спогади таких відомих в Кропивницькому людей, як історики Лариса Філоретова та Олександр Киян, колишнього ректора педуніверситету Олега Поляруша, журналіста Миколу Цибульського та інших. Автор передмови та упорядник книги журналіст Анатолій Безтака.


Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти : довідник / В. М. Босько; ред. С. Янчуков; КЗ “КОІППО” ім. Василя Сухомлинського. -Кропивницький : Центр.-Укр. вид-во, 2016. -260 с. : іл.

12-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї понад 400 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини ХVІІІ ст. і до наших днів), пов`язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю.

Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розповідають про перейменування міста, його вулиць та драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Зокрема представлено 23 біографічні довідки про наших земляків, героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.


Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на  2019. Люди. Події . Факти / В. М. Босько; ред. : С. Янчуков, Ю. Степаненко. -Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. -260 с. -Імен. покаж.: с. 256-258.

14-й випуск альманаху, присвячений 265-й річниці заснування фортеці Св. Єлисавети та 80-річчю утворення Кіровоградської області, містить відомості про ювілеї близько 400 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Зокрема представлено 25 біографічних довідок про наших земляків – героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів. 


Велика війна 1941-1945. Кіровоградський вимір : Альбом. Під заг. Редакцією О. Чуднова. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 144 с.

Книга ґрунтовно і виважено висвітлює трагічні сторінки в історії Кіровограда, пов’язані з Великою Вітчизняною війною. Видання містить унікальні архівні документи, рідкісні фотографії та щемливі спогади про пережите. Минуле й сучасне об’єднані великою пошаною до тих, хто пережив те лихоліття та сам творив історію, — солдатів-визволителів, учасників підпілля та партизанського руху, дітей війни. Книга присвячена 70-річчю визволення міста Кіровограда від німецько-фашистської окупації.


Гейко С.В. Часи тривог і сподівань, Єлисаветградщина в епоху Української національної революції (1917 – 1922). Кіровоград: „Імекс-ЛТД”, 2016. – 76 с.

Нарис змальовує історичні події, що відбувались на території сучасної Кіровоградської області „на зламі епох” – в часи Української національно-демократичної революції та громадянської війни (1917 – 1922 рр.) Розвиток революційних процесів у нашому краї показано в контексті перебігу подій на теренах України та колишньої російської імперії. Залучено сучасні дослідження та видання минулих років, а також мемуари безпосередніх учасників подій. Виклад супроводжується фото та ілюстраціями.

Видання розраховане на широке коло читачів: школярів, студентів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією краю у революційну добу.


Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині. Мовою архівних документів : збірник документів і матеріалів / Держ. архів Кіровоград. області. -Кропивницький : Дако, 2008. -398 с. -Імен. покажч.: с. 372-397.

Документи та матеріали Державного архіву Кіровоградської області, а також спогади очевидців Голодомору 1932-1933 рр., вперше опубліковані у цьому збірнику, висвітлюють процеси, що відбувалися в українському селі під час здійснення державою політики колективізації та “розкуркулення”, яскраво ілюструють форми та методи проведення репресивної політики щодо селян, сільського та районного керівництва, містять багатий фактичний матеріал, що розкриває страшну статистику Голодомору. Для істориків, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.


Ґ – Є


Даценко В. За те, що євреї… Трагедія Голокосту в Межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) /В. Даценко. – Кіровогрд : Імекс ЛТД, 2015. – 178 с.

Тема Голокосту надзвичайно актуальна сьогодні, коли по всьому світу тліють міжетнічні конфлікти, у полум’ї яких воскресають маніакальні ідеї масового знищення людей через їхні національність, мову, релігію чи колір шкіри. Людство знову стоїть перед необхідністю протидіяти таким явищам. Пропонована книга – одна з “вакцин”, що може допомогти уникнути катастрофічних наслідків та помилок минулого. Використавши живі спогади людей, архівні документи, раніше недосяжні для читача, автор показує трагедію єврейського населення воєнної Кіровоградщини на тлі загальної історії області у центрі України, неодноразово підкреслюючи, що межиріччя Південного Бугу та Дніпра було для євреїв рідною землею від дня народження до страшного кінця від куль “майстрів смерті” з гітлерівських айнзатцкоманд у балках та протитанкових ровах чи задушливих газів у підвалах Златопільської МТС. Автор розповідає і про людей – “праведників світу”, які, незважаючи на загрозу бути негайно страченими гітлерівцями, рятували євреїв від знищення, переховували їх аж до звільнення області від окупантів. Цікавими для читача будуть пропоновані додатки – збережені для прийдешніх поколінь записи єврейського хлопчика з Кіровограда Йосипа Бутовецького та уточнені й доповнені списки жертв кіровоградського Голокосту.


Даценко В. Зеленая брама: возвращение к легенде. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2013. – 460 

Книга Василия Даценка по сути своей является продолжением известной книги Евгения Долматовского, которую поэт назвал «документальной легендой о первых днях Великой Отечественной войны».

Стремясь понять истоки и следствия трагедии, произошедшей на клочке украинской земли с поэтическим названием «Зеленая Брама», используя ранее недоступные архивные материалы, собранные в разных уголках бывшего СССР воспоминания ветеранов 6-й и 12-й советских армий, письма их родственников, результаты поисковой деятельности, автор возвращается к событиям конца июля – начала августа 1941 года в междуречье Синюхи и Ятрани. Его рассказ о мужестве и героизме сражавшихся в окружении бойцов и командиров Красной Армии, их непростых судьбах. Не обойдены вниманием и примеры бесчестья, трусости, малодушия, о чем Е. Долматовский умолчал. Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, особенно событиями, связанными с трагическим 1941 годом.


Даценко В. щоб пам’ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943). Історико-публіцистичний нарис. – 2-е вид. випр. і доп. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД. – 2010. -304 с.

Книга Василя Даценка неупереджено, ґрунтовно, виважено і доступно розповідає про трагічні події Великої Вітчизняної війни на Кіровоградщині. Унікальні фотографії та документи з державних архівів, а в більшій частині – із приватних зібрань, подаються друком на цих сторінках уперше і вельми яскраво свідчать – минуле й сьогодні єднає ПАМ’ЯТЬ кожного з ЖИВИХ саме в ті хвилини, коли ми уважні до облич та імен тих, хто ЖИВ до НАС і був справжнім патріотом своєї землі. Для викладачів, студентів, істориків, краєзнавців, усіх, кого цікавить історія Центральної України в бурхливому ХХ столітті.


Ж – І


Жосан О. Е. Вулиці Єлисаветграда – Зінов`євська – Кірово – Кіровограда в першій половині XX століття: історичний нарис / О.Е. Жосан. – КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 108 с. (Серія: «Міський архітектурний ландшафт»)

У нарисі здійснено спробу комплексного дослідження питань, що стосуються: часу, причин, процедур виникнення та розбудови вулиць міста Кропивницького, чинників, які сприяли періодичній зміні назв значної їхньої частини; розбудови інфраструктури міста, формування та розвитку його мікрорайонів у 1900-1955 роках.


Жосан О. Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади) : [альбом] / автор-укладач О. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-Cистем, 2018. – 480 с.

Вийшло у світ унікальне краєзнавче видання – альбом «Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади)». Автор-укладач альбому Олександр Жосан – завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук. 

У книзі понад 550 фотографій нашого міста часів окупації, кілька десятків плакатів і листівок, які розповсюджували в місті, статті з тогочасних газет, відскановані документи.

На основі архівних документів та спогадів очевидців викладені основні напрями і важливі факти з життя Кіровограда та деяких інших населених пунктів області в роки німецької окупації (серпень 1941 – січень 1944) у соціально-економічній, політичній і культурній сферах.

Здійснено спробу психологічного аналізу проблеми поведінки людей у період окупації.

Німецька окупація у нашому місті тривала два з половиною роки, у західних районах області близько трьох. Але  цей короткий час став  прицільною мішенню для радянської пропаганди. Було вигадано стільки міфів, у суспільну свідомість запущено стільки перекручень і брехні, що тільки зараз, більш ніж через 70 років звідтоді,  ми позбуваємось тих стереотипів.

Ми всі знаємо про звірства окупантів, про примусове відправлення на роботу в Германію, а от про інші аспекти життя говоримо мало. Але ж у ті часи працювали підприємства, школи та лікарні, селянам подекуди роздавали землю у власність, люди ходили до театру, в кінотеатри…

Коли гортаєш сторінки книги, роздивляєшся старі фото, читаєш «вирізки» з газет, то наче занурюєшся в ту епоху, у звичайне собі життя звичайних людей.

Надзвичайно цікавим є документ про перейменування вулиць Кіровограда під час окупації. Перейменували й театр – під час окупації він називався Український театр імені Івана Тобілевича. Дуже цікавий також розділ про окупаційну пресу. Олександр Жосан пише, що засновниками та видавцями газет були не окупанти, а представники української інтелігенції, які щиро вірили, що німці звільнять Україну від комуністичного ярма. У Кіровограді в цей час була лише одна газета – «Український голос», яку пізніше перейменували на «Українські вісті». «Вісті» багато писали про відродження українського мистецтва, про віру, про необхідність вивчення власної української історії, розміщували правдиві статті про Голодомор тощо…

Заслуговують на увагу і спогади, і особливо щоденник знам’янської дівчини Ольги, яка вірогідно загинула в 1944 році. Олександр Жосан пише, що щоденникові записи для нас цінніші, ніж спогади, адже це безпосередні враження, ще не осмислені, не «оброблені» свідомістю.

Книга стане у пригоді учителям історії, науковцям, дослідникам, усім, кому небайдуже минуле рідного краю.


     Жосан О. Е. Пасажирський громадський транспорт Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в кінці ХІХ – ХХ столітті: історичний нарис (серія «Краєзнавчі розвідки») / авт.-уклад. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 128 с.

     У нарисі здійснено спробу комплексного дослідження питань, що стосуються: часу, причин, процедур виникнення та розбудови транспортної інфраструктури нашого міста; чинників, які сприяли розвитку міського пасажирського транспорту у 1870-х–1990-х роках. Нарис має науковий характер та містить певну методичну цінність. Він призначений, зокрема, і для того, щоб допомогти науковцям і педагогам-практикам удосконалити свою підготовку в галузі історичного краєзнавства.


Жосан О. Е. Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда – Кропивницького : альбом-атлас / автор-укладач О.Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2018 – 140 с. – (Серія «Міський архітектурний ландшафт»).

Альбом із елементами атласу є першою спробою системного аналізу функціонування фонтанів як архітектурних споруд у Єлисаветграді – Зінов’євську– Кірово – Кіровограді – Кропивницькому. Здійснено спробу визначення ролі й місця фонтанів в архітектурному ландшафті нашого міста та окреслення тенденцій їх формоутворення в кінці ХІХ – першому двадцятиріччі ХХІ століття.

Альбом є науково-популярним виданням із історичного краєзнавства та образотворчого мистецтва. Видання буде цікавим та корисним науковцям, педагогічним працівникам, учням, студентам і усім, хто цікавиться питаннями історії, географії та архітектури рідного краю.


Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2020. Люди. Події . Факти / В. М. Босько; гол. ред. Т. Самиляк. ‒ Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. ‒ 330 с. ‒ Імен. покажч.: с. 324-327.

П’ятнадцятий випуск альманаху авторства знаного пошуковця та краєзнавця Володимира Боська містить відомості про ювілеї майже 500 визначних особистостей минулих часів і сьогодення, пов’язаних з регіоном. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Варто зазначити, що у книзі також представлено 25 біографічних довідок про земляків-героїв АТО/ООС, які віддали життя за територіальну цілісність України.


Ільченко Ю. Таємниці і магія Монастирища / Ю. Ільченко. ‒ Б. м., 2020. ‒ 21 с. : фото
Книга допоможе скласти уяву про унікальне, неповторне місце, овіяне таємницями й легендами – Монастирище.


Імена, повернуті із забуття. За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області / Держ. архів Кіровоград. області. -Кропивницький : Дако, 2008. -129 с.

Матеріали із судових справ репресованих селян, опубліковані у збірнику, детально розкривають методи та форми дії рпепресивного апарату держави щодо селянства, яке чинило спротив грабіжницькій політиці влади у сільській місцевості сучасної Кіровоградської області у період 1929-1937 рр. У документах висвітлюються глибинні процеси, що відбувалися в аграрному секторі України, сутність яких знайшла свій прояв у занепаді сільського господарства, що, прешті, призвело до масового голоду.  Для істориків, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців, усів, кому не байдужа історія України.


Ї – Л


Кавалерія : від Єлисаветградського офіцерського кавалерійського училища до Української кінноної військової школи ім. Будьоного (1850-і-1930-і рр.) : книга-альбом / автор тексту С. Шевченко ; підбір фотознімків, додаткових, архівних матеріалів О. Чуднова. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. ‒ 232 с. : фото. кол.

У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю за весь період їх існування в Єлисаветграді-Зіновєвську у ХIХ-ХХ століттях. У виданні йдеться не тільки про військових. Довгий час кавалерійське училище було «містоутворюючим» навчальним закладом, викладачі і, навіть юнкера, мали значний вплив на культурний розвиток нашого міста. Автор розповідає про окремих випускників та викладачів училища, а вже через них розповідає про історію навчального закладу, міста і, навіть, країни.


Карпов В. Є. ВІдголоски родинної пам’яті : документально – художнє видання. Кн. 1 / В. Є. Карпов; ред. Т. Горбенко. ‒ Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. ‒ 452 с.

В книзі проведені авторські дослідження окремих представників родів з історії переселенців Великого степу, Дикого поля та формування поселень Єлисаветградського краю. Як це відбувалося, звідки прийшли перші люди, хто вони, де оселилися та про різні цікаві пригоди розповідають герої нашої книги, опираючись на генетичну пам’ять прадідів. Без пам’яті про минуле – немає майбутнього. У збірку увійшли три книги «Відголоски родинної пам’яті», «Силуети крізь час» та «Уможливити неможливе», всі вони розраховані на широке коло читачів.


Карпов В. Чеботарьова С. Силуети крізь час : документально-художнє видання. ‒ Кропивницький, 2021.‒ 472 с. із серії «Відголоски родинної пам’яті».

Виникнення майже кожного поселення Кіровоградщини має глибоку історичну традицію. На землях нашого краю XV-XVI століть зародилося козацтво. Саме від зимівника козака Степана Лелеки веде свій родовід одне з передмість нашого міста – «Лелеківка». Існує гіпотеза, що саме від козацьких зимівників виникли інші поселення сучасного Кропивницького «Ковалівка» і «Балка», «Кущівка» і «Завадівка», в пам’ять про гайдамаків – маємо «Злодійську балку» тощо.

В книгах документально і цікаво подані найважливіші події окремих людей, які переплітаються з історією «Дикого степу», широко цитуються історичні документи.

Взагалі Кіровоградська земля багата різними таємницями. Вона як непрочитана книга, терпляче чекає на свого мудрого і дбайливого читача.


Кизименко П. М. Пам’ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини / П. М. Кизименко. ‒ Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2003. ‒ 245 с., 25 л. іл.

Книга «Пам’ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини» – є спробою вирізнити цю територію як колоритний, специфічний регіон української землі. Козаччина, гайдамаччина, входження до складу Російської імперії, доба Української Народної Республіки, кілька років німецької окупації і розвій національного руху в степах – своєрідний літопис краю на конкретних фактах.


Кіровоградщина.Історія рідного крою [Текст]: навч. посіб.: [для загально-освіт. навч. закл. Кіровогр. обл..]; /за ред.: І. А. Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 304 с. : іл.

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали з фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань. Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історія сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської та європейської історії.


Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність. / За загальною редакцією О. В. Чуднова. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008. — 640 с: іл.

Книга «Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність» створена авторським колективом, що не тільки фахово вивчав, описував різні аспекти життя Центральної України як окремого регіону держави Україна, а й відтворив власний досвід участі в економіко-політичних і культурних подіях минулого століття. Пам’ятаючи заповіт Тацита — пиши про минуле без ненависті та любові, дослідники об’єктивно й емоційно виважено розповідають про світлі і трагічні часи, про долі різних людей, про їхню творчу працю на нашій святій Землі. Сторінки ці — для всіх, хто прагне кращого майбутнього для себе і дітей своїх, бо чесна пам’ять про минуле є запорукою такого буття.


Легенди нашого міста . -Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. -16 с.: вкл.

«Легенди нашого міста. Кропивницький». Таку назву має комплект із шістнадцяти листівок, щойно виданий видавництвом «Імекс-ЛТД».

Його виконано під стару чорно-білу фотографію з текстом на звороті. Автором є Олена Класова, лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова.

Олена Класова також пояснила, що, потри її вільну обробку, в основі кожної з легенд лежать реальні розповіді знайомих жителів міста, а також матеріали відомих краєзнавців Юрія Матівоса, Семена Бонфельда, Анатолія Юрченка та інших. Тут і сказання про золотий казан скіфського царя Аріанта, і про козака Лелеку, і про загадкові підземелля під нашим містом, і про скриню Потьомкіна, і про кохання  музиканта Ференца Ліста.


Листюк С. Стань агентом «Баби Єльки» : методичні рекомендації і матеріали з усноісторичних досліджень з досвіду експедицій «Баби Єльки» / С. Листюк; ред. О. Цюцюра. – Кропивницький : Нова газета, 2024. – 68 с.

Збірник є результатом творчих пошуків і наукових досліджень команди «Баби Єльки» протягом 2018-2024 років. Він місить методичні рекомендації з організації та проведення фольклорно-етногафічних експедицій, збору, транскрибування й аналізу усноісторичних матеріалів.

Цей досвід стане в нагоді всім, хто цікавиться своїм корінням, автентичною культурою і прадавніми традиціями, народною історією без прикрас та політичної коректури.

Всі методичні рекомендації і практичні матеріали – авторські напрацювання команди «Баби Єльки», які можуть не відповідати стандартам і баченням інших науковців.


Сергій Колесников : романтик, літератор, рятівник, життєлюб…/ передм. А. Безтаки ; упоряд. А. Безтака. -Кропивницький : ПП «Питльована О. А», 2018. -89 с. : фото

Книга розповідає про Сергія Вікторовича Колесникова – поета, прозаїка, драматурга, члена НСПУ.

Трудовий шлях починав фельдшером на «швидкій допомозі», працював асистентом кафедри філософії Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, майстром на заводі «Друкмаш».

У червні – серпні 1986 року брав участь у ліквідації техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній станції. Згодом очолив регіональну організацію Союзу «Чорнобиль».

Як письменник Сергій Колесников дебютував у 1970 році. У творчому доробку – книги «Шлях у генії», «Іду на Ви», поетичні збірки «Весни обірване суцвіття», «Кам’яний Брід», у співавторстві з А. Кримським – «Поет на груші», «Галопам по хайвеях» . Книга спогадів Сергія Вікторовича 

Про трагічні події літа 1986-го та долі чорнобильців «Відрядження до пекла» була відзначена обласною літературною премією імені Євгена Маланюка (2016).

Перебування у Чорнобилі не минуло безслідно. 18 грудня 2017 року Сергій Вікторович Колесников помер.


Собчук О. В. Епістолярна спадщина Володимира Ястребова : до 165-річчявід дня народження В. Ястребова / О. В. Собчук; відп. ред. Т. С. Саміляк. ‒Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. ‒130 с.

У виданні представлено 32 листи В. Ястребова до відомих громадських діячів, видавців, вчених другої половини XIX століття. Тут вперше зібрано в одній книзі та систематизовано всю відому на сьогоднішній день епістолярну спадщину науковця. Видання буде цікавим для істориків, науковців, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історичним минулим краю.


М – П


Митрофаненко Ю. С. Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. 1917-1918 рр. Початок революційної стиїхії. Книга перша / Авс.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 212 с.

Перший том книги «Роки боротьби 1917-1922 рр. Український погляд». Чому сама така назва? Це видання – відповідь сучасних дослідників авторами та упорядникам книги «Годы борьбы», у якій була висвітлена більшовицька версія подій Української революції, яку вони називали громадською війною та боротьбою з бандитизмом. Переконаний, що книжка буде актуальною для всіх, хто цікавиться історією України, а не лише для тих хто живе на теренах нашого краю. Нове видання є класичним прикладом дослідження місцевої історії, з якого складається повна кртина подій Української революції 1917-1921 рр. Джерельну базу дослідження становлять документи, Державного архіву Кіровоградської області та матеріали єлисаветградських газет 1917-1922 рр., які зберігаються в цьому архіві. Значна кількість з них вперше вводиться до наукового обігу і використовується для висвітлення резонансних у свій час, але маловідомих нащадкам подій. У другому і третьому томах читачі відзначаються прог революційні події на теренах краю в 1919, 1920-1921 рр.


Митрофаненко С. Ю. Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі революцій. Книга друга / Авс.-упоряд. Ю. С. Митрофаненка. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 184 с.

У другій книзі «Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі революцій» авторським колективом аналізуються процеси зміни влад на теренах нашого краю у 1919 р. та їхній вплив на життя його мешканців, а також на перебіг подій революційних процесів в Україні та поза її межами. Протягом 1919 р. точилася боротьба між прихільниками УНР, більшовизму, повстанцями Григор’єва, махновцями, білогвардійцями, які були прихильниками української державності. Ви можете дізнатися на сторінках цієї книги. Видання розраховане на широке коло читачів нашої області та поза її межами.


Митрофаненко С. Ю. Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1920. Проти білих і червоних окупантів. Книга третя / під загальною редакцією Ю. С. Митрофаненка. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 276 с.

У третій книзі серії «Роки боротьби на Єлисаветчині 1917-1922 рр. Український погляд» увага авторів зосереджена на боротьбі проти білих та червоних окупантів. Детально описано Перший Зимовий похід Центральною Україною та стосунки військових з місцевим населенням. У книзі читачі дізнаються про діяльність повстанців, зокрема про бойовий шлях Олександрійської (Степової) дивізії отамана Костя Пестушка з Ганнівки. Також описано життя краян в умовах революційної боротьби (Злинка, Глодоси, Цвітне), які спільно з холодноярцями чинили опір більшовикам. Саме в 1920 р. на теренах сучасної Кіровоградської області був «кип’ячий казан» – потужне селянське повстання проти більшовиків, одним з епізодів якого був останній бій легендарного Чорного Ворона під Розумівкою. Також на читача чекають пригоди на теренах краю Ю. Горліса-Торського, П. Тичини, В. Сосюри, М. Куліша, С. Будьонного, Є. Маланюка та можливість постежити за життям єлисаветградців у 1920 р., і, зокрема, дізнатися про концентраційний табір у місті, що став символом більшовицької окупації України. Джерельну базу дослідження становлять мемуари й архівні документи, використано світлини учасників подій. Видання розраховане на широке коло читачів нашої області та традиційно викликає інтерес поза її межами.


Митрофаненко Ю. С. Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст] / Ю. Митрофаненко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. – 239 с.: іл.

У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії доби третьої російсько-української війни 1918-1919 рр.

На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України, яке наближає до з’ясування характеру відносин лідерів УНР й військовими ватажками — отаманами.

Дослідження сприяє розумінню того, чому отаманщина та повстанство — це явища подібні за формою, але відмінні за змістом. Книга розрахована на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів, а також всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Місто о п’яти іменах. На перехресті стилів та епох. Архітектурні образи міста Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчука: фотоальбом / авт.-упор : А. Надєждін. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018.- 72с.: іл.- текс укр. та англ. мовами.

Це видання-своєрідна віртуальна прогулянка вулицями історичного центру міста Кропивницького. Оригінальні, майстерно виконані авторські світлини журналіста та фотохудожника Ігоря Демчука відкриють таємничий світ мистецтва архітектури, наочно демонструючи єднання стилів минулого і сучасного. А змістовні коментарі художника та мистецтвознавця Андрія Надєждіна допоможуть не заблукати в історичних та культурологічних лабіринтах на шляху усвідомлення кроків поступу степового міста від класицизму та модерну в епоху урбаністичного конструктивізму і новітніх технологій.


Нове наше море… Сторінками історії будівництва Кременчуцького гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. — 380 с. — (Серія «Архівні документи свідчать»).

Книга розповідає про гігантське будівництво на Дніпрі — спорудження Кременчуцької ГЕС, а також про непоправні наслідки від заповнення чаші Кременчуцького водосховища водою. Одна з трагедій, пов’язаних з цим — примусове відселення десятків тисяч жителів із населених пунктів, що опинялися на дні штучного «моря». В основі книги — документи Державного архіву Кіровоградської області.


Непереможні / гол. ред. Т. Саміляк. ‒ Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. ‒ 136 с. : кол.іл.

Книга «Непереможені» розповідає про полеглих земляків ‒ учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. Війна забрала тисячі наших воїнів, серед них 213 наших земляків.

До видання увійшли 65 історій про кропивницьких військових, які загинули на Сході України. Усі 65 новел цієї книги пронизані світлою печаллю і великою любов’ю. Особливо – спогади мам, які втратили на цій війні найдорожче – своїх дітей.


OST – тавро неволі. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2000. – 196 с.

Остарбайтери. Лиш останніми роками українська держава реабілітувала їх морально. Багато хто з них до реабілітації не дожив, тамуючи усі післявоєнні десятиліття біль у душі за зневаженість, упослідженість. Про тяжку долю в німецькій неволі вони не завжди й найріднішим звірялись. Зі сторінок цієї книги правду про поневіряння на чужині розповідають колишні остарбайтери сіл і міст Кіровоградщини.


Петренко І. Обком утік…( з історії організації «всенародної боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.) / І. Д. Петренко. – Кропивницький : Імекс ЛТД, 2017. – (Серія «Архівні документи свідчать»).

Книга спростовує численні фальсифікації та пропогандистські штампи тоталітарної доби щодо «всенародної боротьби проти фашистів під керівництвом комуністів» у часи нацистської окупації Кіровоградщини. Сотні архівних документів, неупереджено проаналізованих автором, розкривають справжню сутність як організаторів, так і організацію цієї боротьби.


Петренко І. Невідомі війни (церква і держава на Кіровоградщині у 20-60-х роках ХХ століття). – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 376с.

Книга розповідає про драматичну долю церкви на території нинішньої Кіровоградщини, що її спричинила політика держави в 20-60 роках XX століття.


Петренко І. Відібране життя. (Розкуркулення на Кіровоградщині). – Кіровоград, 2009. – 312 с.

Книга розповідає про надзвичайно трагічний, складний і багатогранний про- цес в історії Кіровоградщини, відомий як розкуркулення, відтворює великі прогалини в історичній пам’яті, що стосуються періоду 1928 – 1933 років.


Петренко І. Кіровоградщина повоєнна (1944-1948рр.) – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 316с.

На основі дослідження архівних документів автор висвітлює складне й багатогранне післявоєнне життя краю. Пропонована читачеві документальна праця хронологічно стосується періоду 1944–1948 років, хоча з деяких питань виходить за ці межі. В ній вперше висвітлено чимало невідомих сторінок з життя краю. Для цього використані майже винятково матеріали Державного архіву Кіровоградської області. Поряд з цим в книзі присутні документи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, деяких тогочасних газет, як обласного, так і районного рівнів, результати досліджень науковців Кіровоградщини, спогади очевидців тощо. Читачу потрібно мати на увазі, що всі тогочасні документи несуть на собі чіткий відбиток тієї епохи, тож сприйняття багатьох з них, використаних у цій книзі, особливо витягів із публікацій в пресі, повинні бути зваженими та критичними.


Постолатій В. В. Окупація : [ маловідомі події Великої Вітчизняної війни ] / В. В. Постолатій. – Кіровоград : ПП “Авангард”, 2009. – 83 с.

У книзі висвітлено маловідомі та призабуті події Великої Вітчизняної війни в краї, миттєвості окупації, підпільної роботи, подвигу й трагедії кіровоградців. Для науковців, учителів, краєзнавців, студентів і учнів, усіх, хто цікавиться історією Кіровоградщини.


Р – У


Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі революцій. Кн. 2 / ред. Т. Саміляк. ‒ Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. ‒ 184 с.

Авторським колективом аналізуються процеси зміни влад на теренах нашого краю у 1919 р. та їхній вплив на життя його мешканців, а також на перебіг подій революційних процесів в Україні та поза її межами.


Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. 1917-1918 рр. Початок революційної стихії. Книга перша / Авт.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко.- Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018.-212 с.

Читач тримає в руках перший том книги «Роки боротьби 1917-1922 рр. Український погляд». Чому саме така назва? Це видання – відповідь сучасних дослідників авторам та упорядникам книги «Годы борьбы», у якій була висвітлена більшовицька версія подій Української революції, яку вони називали громадянською війною та боротьбою з бандитизмом. Переконаний, що книжка буде актуальною для всіх, хто цікавиться історією України, а не лише для тих, хто живе на теренах нашого краю. Нове видання є класичним прикладом дослідження місцевої історії, з якого складається повна картина подій Української революції 1917-1921 рр. Джерельну базу дослідження становлять документи Державного архіву Кіровоградської області та матеріали єлисаветградських газет революційної доби 1917-1918 рр., які зберігаються в цьому архіві. Значна кількість з них вперше вводиться до наукового обігу і використовується для висвітлення резонансних у свій час, але маловідомих нащадкам подій. У другому і третьому томах читачі дізнаються про революційні події на теренах краю в 1919, 1920-1921 рр.


Тобілевич В. В. Ікони з хутора Надії. Нариси і розвідки – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2022 .- с. 118


Топська Н.. Батько українського театру / Н. Топська. – К.: Книжкова база Альфа, 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться українським мистецтвом.


Трудове виховання учнів у контексті реалізації ідей концепції «Нова українська школа» : збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, присвяченого 105-й річниці від дня народження Івана Ткаченка / уклад. О. Жосан ; ред. Н. Плащевська. -Кропивницький : КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського», 2024. – 130 с. У збірнику подано тези доповідей учасників  Всеукраїнського круглого столу «Трудове виховання учнів у контексті реалізації ідей концепції «Нова українська школа», який відбувся у м. Кропивницькому 06.02.2024 р.


Ф – Ч


Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда – Кропивницького: альбом-атлас / автор-укладач О. Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2018 – 140 с. – (Серія «Міський архітектурний ландшафт»)

Альбом із елементами атласу є першою спробою системного аналізу функціонування фонтанів як архітектурних споруд у Єлисаветграді – Зінов’євську – Кірово – Кіровограді – Кропивницькому.

Здійснено спробу визначення ролі й місця фонтанів в архітектурному ландшафті нашого міста та окреслення тенденцій їх формоутворення в кінці ХІХ – першому двадцятиріччі ХХІ століття.

Альбом є науково-популярним виданням із історичного краєзнавства та образотворчого мистецтва.

Науковцям, педагогічним працівникам, учням, студентам і усім, хто цікавиться питаннями історії, географії та архітектури рідного краю.

З виданням можна ознайомитися у відділі інформаційно- бібліографічних послуг та краєзнавства. Альбом з автографом подарований бібліотеці автором.


Фортеця Святої Єлисавети. Заснування /Авт.-упор.: А. В. Пивовар, К. В. Шляховий, Є. М. Назаренко, О. М. Мануйлов. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – 40 с.

У виданні представлені відомості про початок будівництва фортеці, яка стала причиною заснування міста Єлисаветграда, висвітлюються історичні документи про події, що передували будівництву, вперше публікуються документальні свідчення про урочисту закладку фортеці та влаштування святкового феєрверку з цього приводу. Додатково надається інформації! про перипетії найменування міста, проведення перших ярмарків та духовне життя фортеці Святої Єлисавети, походження назви Єлисаветград.


Цуканов Н. Коллекционер Ильин. Двадцать лет спустя. – К.: ТОВ НВП «Интерсервіс», 2017. – 132 с.: іл.

В своїй книзі автор повертається до гучної більш ніж двадцятирічної історії, пов’язаної з колекцією «простого електрика з Кіровограда» Олександра Ільїна. Але автор вирішив дослідити не питання об’єму та вартості ільїнського зібрання, а особистість такої цікавої і непересічної людини, як колекціонер Олександр Борисович Ільїн. Поштовхом для створення книги стало встановлення пам’ятного знаку на могилі О. Ільїна. Автор, як ініціатор робіт по упорядкуванню місця поховання відомого колекціонера, на власному досвіді переконався, що інтерес до колекції Ільїна не згасає вже протягом десятиліть, а постать самого колекціонера обростає різноманітними міфами та неправдивими історіями. В пошуках істини автор звернувся до людей, які знали Олександра Борисовича особисто, з проханням поділитися спогадами про Ільїна-людину.

Книга зацікавить перш за все, колекціонерів, краєзнавців, істориків та всіх. Хто цікавиться долями непересічних особистостей.


Цуканов М. Провінційна галерея. – ТОВ НВП «Интерсервис», 2016, –  242 с.: іл.

У книзі автор підводить своєрідні підсумки розвитку галереї «Єлисаветград», створеної в березні 2011 року. До видання ввійшли також враження від першої п’ятирічки діяльності галереї небайдужих людей, які тримали діяльність галереї в професійному колі зору. Цікавим «щоденником» 2011-2016 років стане знайомство читачів з деякими публікаціями про життя галереї за цей період, що були вміщенні у пресі та електронних засобах масової інформації. Книга багато ілюстрована фотографіями з життя галереї.


Ш – Я


Шевченко С. І. Вершники на Інгулі. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 332 с.

У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю (училищ, курсів та школи) за весь період їх існування в Єлисаветграді – Зінов’євську у 1859-1933 рр. Простежено долі випускників — учасників боротьби за незалежність України 1917-1921 рр., переможців фашизму. Йдеться про регулярні армійські частини, які базувалися у військовому містечку на Ковалівці (штаб кавалерійського корпусу, десантники, спецпризначенці, ракетники) у серед. XIX ст. та в серед. XX – на поч. XXI ст.

Для дослідників, військовиків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться військовою історією, регіональною минувшиною.


Шепель Ф. О. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет-Зінов’євськ-Кірове-Кіровоград [Текст] / Ф. Шепель. — Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2014. — 390 с.: іл. – ( сер. «Єлисаветградське коло»)

Автор книги «Ніхто не хотів помирати…», на основі маловідомих та зовсім невідомих матеріалів із таємних радянських архівів, розповів про життя і смерть знаних та майже забутих людей, які постраждали в добу тоталітаризму.  Усі трагічні історії, вміщені під обкладинкою даної книги, фактами народження, проживання, смерті їх героїв або слідами, залишеними в місцевих сховищах старожитностей, тісто пов’язані з містом на Інгулі.
Видання розраховане на істориків, краєзнавців та широкий загал читачів.


Шепель Ф. Призабуті імена : підпілля ОУН на Цнтральноукраїнських землях / Ф. Шепель; упоряд. : С. Хмара, А. Безшкуренко ; гол. ред. Б. Шевченко. -Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2023. – 224 с.

Видання присвячене одній з малодосліджених тем регіональної історії періоду Другої світової війни – діяльності підпілля Організації українських націоналістів.


Таємниці Байгорода Юрія Яновського : літературно-історична розвідка / упоряд. Б. Стасюк.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2018. -204 с. -Бібліогр.: с. 200-202

Уперше перед українським читачем постає наново відредагований, наближений до первинного авторського задуму текст повісті Юрія Яновського «Байгород» (1927), яку критики часто й незаслужено обходять увагою. Літературознавці та історики вперше об’єдналися і представили її читачу в широкому контексті бурхливих, малознаних подій сторічної давнини, що вирували в самому серці України навколо нинішнього Кропивницького – міста, яке шість разів міняло свою назву, але для великої літератури так і лишилось романтичним Байгородом. Видання багатоілюстроване та прокоментоване.


Шляховий К. В. У центрі України. Історія формування території Кіровоградської області : до 85-річчя утворення Кіровоградської області / К. В. Шляховий; Кіровоград. обл. краєзнавчий музей. – Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2024. – 68 с.

Видання підготовлене обласним краєзнавчим музеєм з нагоди 85-річчя утворення Кіровоградської області. У ньому розповідається про основні етапи формування адміністративно-територіального устрою Кіровоградщини від найдавніших часів до сучасності.


Я – Українка / упоряд. : Г. Захарченко, Р. Захарченко ; гол. ред. А. Погребняк. -К. : ЦІВЦ «Галактика», 2018. -292 с. : фото. кол.

Всеукраїнський проект «Я – Українка» покликаний втілити народну любов до незламних, сильних жінок, в чиїх очах відображаються світлі образи берегинь. Вони надихають своїм прикладом інших на звершення та відкриття нових горизонтів і можливостей.

Це перлини, що виблискують своєю красою попри всі проблеми непростого часу, це паростки добра, любові та краси, що роблять світ прекраснішим, це головний ресурс, що об’єднує націю навколо справжніх людських цінностей. Бо саме єдність, любов і повага до ближніх найбільше потрібні суспільству

Тому цей проект покликаний не тільки познайомити читачів з досягненнями українок, а й надихнути на нові зміни у їхньому житті, та відзначити чарівних і неповторних жінок за активну життєву позицію та особисті успіхи.

Сьогодні українські жінки закладають підвалини стабільного майбутнього наших нащадків. Вони різні, але їх об’єднують патріотичні почуття до рідної землі, вони дарують материнську любов та турботу, самовіддано присвячують свої життя служінню іншим, примножують славу держави, демонструють кращі людські якості і вчинки та входять в історію як Берегині, благодійниці, професіонали.

До цьогорічного довідково-біографічного видання «Я – Українка» увійшли історії успіху та життєві долі понад 150 успішних, ділових і цілеспрямованих жінок, які працюють у державному управлінні, бізнесі, медицині, науці, спорті, культурі та інших сферах.

Серед цих успішних жінок до видання увійшли розповіді про двох кропивничанок: Агапєєву Наталію Юріївну, заслуженого працівника культури, директора обласного краєзнавчого музею та Червону Оксану, керівника Громадської ініціативи «Армія SOS Кіровоград».

Вибрати мову сайту »