КНИГИ З АВТОГРАФАМИ, ПОДАРОВАНІ БІБЛІОТЕЦІ В 2014 РОЦІ

Шепіт Альми.
Антологія кримської та кіровоград­ської поезії [Текст] / Упорядник: Артем Луценко. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2014. – 64 с.
ISBN 978-966-189-307-7
Антологія «Шепіт Альми», ініціатором якої стала небайдужа кіровоградська молодь, відкриває дивосвіт сучасної молодіжної поезії Кіровограда та Криму. Цей творчий поетичний діалог, який успішно відбувся, доводить, що є спільна мова розуміння – поетична.


Марко В. П.
Аналіз художнього твору : навч. посібник / В. П. Марко. – К.: Академвидав, 2013. – 278 с. – (Сер. “Альма – матер”). – Термінол. словник : с. 272–278. – ISBN 978-617-572-067-7


Михайлов В.

Стезя судьбы: Стихи. – Кировоград : «Эксклюзив – Систем», 2013. – 116 с.
“Стезя судьбы” – первая книга стихов Валерия Михайлова, в которой он философствует и размышляет о ценностях жизни, вспоминает о пройденных дорогах, пишет о верной дружбе, делится с читателем самым сокровенным…
В своих стихах автор иронизирует и смеётся над невежеством, а также резко, в сатирической форме, обличает бюрократов, бескультурье и хамство.
В книге представлены разные темы, но в главном автор определился: нести веру и надежду, не только любить свою землю, но и бороться за её процветание…


Бондар Василь.

Камінь від хандри : Книга прози / Василь Бондар. – К.: Ярославів Вал, 2013. – 384 с.: іл.
Василь Бондар, мабуть, останній селянський письменник. Ідеться не так про сюжетику, як про авторську оптику в ба­ченні світу. Про морально-етичний знаменник його прози.
До речі, прози духовно пластичної, з яскравою стилісти­кою і соціальною гостротою.


Белоус Виктор
Перо и штык политического детектива (окрашенные профессионализмом размышления филолога над политическим детективом) / В. Белоус. – Кировоград : «Центрально-Украинское издательство», 2014. – 128 с.


Стежинами пам’яті
З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Випуск 1 / Укладач Л. А. Гайда. – Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2013. – 158 с. ISBN 978-966-2570-82-3

Книга містить нариси і статті про розвиток краєзнавства на Кіровоградщині, серед авторів – педагоги, методисти, працівники музеїв та обласного архіву, красзнавці-аматори, громадські діячі, молоді дослідники – члени Матої академії наук із сіл, містечок, районів та міст області. Вперше представлено історичні розвідки про життя і діяльність краєзнавців Кіровоградщини – своєрідних літописців краю, показано їхній конкретний внесок у справу вивчення історії та культури області, діяльність громадських організацій, створення музеїв, видання літератури і, головне, — популяризацію знань про рідний край.
Широка культурологічна тематика та географія авторів нарисів роблять книжку привабливою для всіх, хто цікавиться духовними надбаннями наших земляків. Видання розраховане на широкий загал, може використовуватися у навчальному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів при вивченні курсів регіональної історії та культури, а також у діяльності краєзнавчих гуртків, шкільних музеїв.


Литвинюк Дмитро
Кобзар всміхається мені / Дмитро Литвинюк; ред. А. Корінь. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 36 с. : іл. – ISBN 978-966-189-312-1


Литвинюк Дмитро
Мудрий їжачок : Математична казка / Дмитро Литвинюк; [ред. В. Погрібний, худож. Ю. Мармалюк]. – Кіровоград : Степ, 2013. – 8 с. : мал.


Горовий І. Ф.
Український мускул : Новели. – Кіровоград. – ТОВ “Поліграф-Сервіс”, 2014. – 48 с.
Книга новел «Український мускул» кіровоградського письмен­ника Івана Горового переконує читача (це, насамперед, – вчителі, шко­лярі, студенти) художньою довершеністю. Його твори віддзеркалю­ють минулу і нинішню картину села. Він увесь заглиблений у побут сільського трудівника, який в досить складних умовах виборює спра­ведливість на гідне людське життя. У цьому вся духовна сила і цін­ність кожної новели.


Горовий І. Ф.
Соняшник : Новели / І. Ф. Горовий; ред. Л. Калкіна. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2014. – 46 с. : іл. – ISBN 978-966-2294-23-1


Горовий І. Ф.
Котилася решетом осінь : Ліричні мініатюри, монологи, новелети / І. Ф. Горовий. – Херсон : ТОВ “Айлант”, 2013. – 43 с. – ISBN 966-8579-02-Х


Как оно было в действительности : [Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Левченко Владимира (ВИЛ) Федоровича] / ред. А. Г. Калич. – Кировоград : ЧП “Эксклюзив Систем”, 2013. – 133 с.


Лаврусенко Марія
Праісторія в українській літературі : Проблема кореляції наукового і художнього пізнання : Монографія / Марія Лаврусенко. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2014. – 252 с.


Бредихіна Н. М.

Марія : Вірші / Н. М. Бредихіна. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2014. – 40 с. ISBN 978-966-2570-99-1

«Марія» – це хвилююча розповідь про життя конкретної людини, на долю якої випали суворі випробовування. Вона їх з честю витримала, проявивши мужність і самовідданість, чистоту совісті і високу людяність.


Бредихіна Н. М.

Закаблукам лиха дам. В народному стилі. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2014. – 148 с. ISBN 978-966-2570-98-4

У цій книзі зібрані ті незвичайні речі, які створилися автором побіжно впродовж довгих років її професійної культосвітньої роботи. Ці твори можна назвати маленькими жартівливими одноактівками, комедійками, веселими витворами художньої самодіяльності. Їхньою особливістюі і цінністю є зануреність у наш національний побут, традиції, звичаї, насиченість сценічної дії народними піснями і танцями.


Надутенко О. В.
На теренах долі : Поезії / О. В. Надутенко. – Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2007. – 96 с. – ISBN 978-966-8861-51-2


Михида С. П.

Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції особистості письменника : Монографія / Сергій Михида. – Кіровоград : «Поліграф – Терція», 2012. – 352 с. – ISBN 966-96201-6-3


Сергій Ткаченко
Я знаю, що моїй душі потрібно…: Збірка віршів. – Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2013. – 64 с.
“Я знаю, що моїй душі потрібно…” – перша збірка Сергія Миколайовича Ткаченка. В неї увійшли вірші автора, написані в період 1988-2013 рр., в основному – лірика, а також патріотичні та романтичні вірші, присвячені батькам, рідним, друзям та землякам поета.


Матівос Ю. М.
Тарасові шляхи Приінгулля / Ю. М. Матівос. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2014. – 185 с.
ISBN 978-966-2570-83-0

Нову книгу відомого краєзнавця Юрія Матівоса скла­ли публіковані в періодиці нариси, наукові дослідження про перебування Тараса Шевченка на землях теперішньої Кіровоградщини, про зв’язок відомих постатей вітчиз­няної та світової історії, культури, літератури, що тор­кнулись Шевченкової долі, його творчості, із краєм на Приінгуллі.