КНИГИ З АВТОГРАФАМИ, ПОДАРОВАНІ БІБЛІОТЕЦІ В 2013 РОЦІ

Царук Антоніна.

Мовчання бруньки. Поезії. – Кіровоград: Лисенкю В.Ф., 2012: – 108 с. ІБВХ 978-966-2570-38-0
У книзі розкривається широкий діапазон ліричного обдаровання поетеси. Інтимний струмінь переплітається з громадянськими мотивами, минувшина знаходить відгук у сьогоденні, мрії і надії пробиваються крізь завалля буденних реалій, утверджуються одвічні людські цінності – доброта, щирість, вірність, чистота почуттів.


Сині Води в усній народній та художній творчості : антологія. Вип. 1 / упоряд. та передмова О. Д. Брайченко. -К.: Б.в., 2012. -233 с.
Є автограф: Брайченко О. Д.


Капранови Брати
Мальова історія Незалежності України / Капранови Брати; худож. : Ю. Журавель, О. Костенко, Ю. Васін та ін.. -К. : Гамазин, 2016. -80 с. : кол.іл. -ISBN 978-966-1515-94-8


Кумаиський Б.П.

Думки вроздріб. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012: — 104 с. ISBN 978-966-2570-42-7

Конфуцій небезпідставно стверджував, що в час пе­ремін жити важко. Але то не гріх людини, що вона потра­пила саме в такий час. Гріх у цей час не думати, особливо, коли на твою долю випало отримати більш-менш пристой­ну освіту і мати совість. Бо від твоєї думки часто залежить думка суспільна.
Наші дні не те що багаті, а просто густі на переміни. На жаль, далеко не завжди на кращі. Можна змиритися з труд­нощами, коли за ними стоїть вимріяний завтрашній день. Але злочинно плисти за течією – куди крива вивезе, коли країна опускається в чорну діру, а суспільство байдужіє до мерзоти. Залишатися байдужою тут нормальній людині просто неможливо.
Ці «Думки вроздріб» народжувалися спонтанно і писа­лися a discretion – без якогось попереднього плану. Коли приходили в голову. Такими я їх і віддаю на суд читача.


Кубанський Б.П.

Соло на валторні. Повість. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012:— 96 с. 1ЭВЫ 978-966-2570-00-7

Повість розповідає про життя українського містечка шістдесятих-вісімдесятих років минулого століття. її головний герой – Пендель – особистість колоритна і по-своєму приваблива. Його оточують не менш цікаві персонажі і супроводжують історії, читаючи про які неможливо не посміхнутися. А ча­сом і глибоко задуматися.


Ноженко В. Г.
Музей як доля / В. Г. Ноженко, Т. Д. Храпова. -Кіровоград : ПП “Авангард”, 2012. -50 с. : фотоіл.
Є автограф: Ноженко В. Г.


Волосков В. Ф.

200 памятных мест Полтавы. — Полтава : Дивосвіт, 2012. — 264 с. + 16 с. вкл. ЮВЫ 978-617-633-049-3.

Маленькою енциклопедією про Полтаву можна назвати нове довідкове видання відомого полтавського краєзнавця В. Ф. Волоскова. Воно вперше в такому об’ємі презентує читачам пам’ятники, пам’ятні знаки та меморіаль­ні дошки нашого міста.
На сторінках книги вміщено багато скрупульозно зібраних автором фактів (цікавих і важливих) з історії Полтави, життя і діяльності десятків людей, чиї стежки-дороги так чи інакше пов’язані з містом. Книга дає цінний фактологічно-змістовний і повний матеріал для вивчення культур­но-історичного спадку полтавського краю. Вона буде цікавою історикам, пе­дагогам, краєзнавцям, шкільній та студентській аудиторіям, гостям міста, широкій громадськості.


Сапронова В. А.
Пульс надежды : стихи / В. А. Сапронова. -Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2012. -55


Шурапов В.П.

Тернистими шляхами: Етюди про корифеїв українського театру. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2013. -96с. ІЗВТЧ 978-966-2570-79-3
У новій книжці відомого кіровоградського мистецтвознавця В.Шурапова розповідається про корифеїв української сцени – фундаторів першого національного професійного українського театру.
Для широкого кола читачів, поціновувачів вітчизняного театрального мистецтва.


Кузьменко Галина
Розбудіть успіх у собі ! : із власного досвіду / Галина Кузьменко. -Кіровоград: ПВЦ ” Імекс-ЛТД “, 2012. -164 с. – Книга -“переверт” укр. і рос. мовами. -ISBN 978-966-189-114-1


Струтинська Галина Іванівна.

Слово про батька [Текст] / Г. І. Струтинська. – Кіро­воград : Імекс-ЛТД, 2011. – 120 с.: іл. і ооо пр. ІЯВИ 978-966-189-067-0

Усі ми — діти своїх батьків. Змалечку й назав­жди всотуємо їхню любов, звички, погляди на світ і людські стосунки. І навіть коли виростаємо і стаємо дуже серйозними й поважними людьми, світло батьківських очей залишається мірилом вірності обраному шляху.
Саме про це йдеться у спогадах Галини Стру- тинської (Кузьменко) — відомої на Кіровоград- щині та за її межами бізнес-леді, науковця, гро­мадського діяча й мецената, першого заступника генерального директора міжнародної авіакомпанії «УРГА». «Усім, чого я досягла у житті, я зобов’яза­на батькам, — каже Галина Іванівна. — І перш за все, Івану Семеновичу Струтинському, очільни- ку нашого роду».
У книзі «Слово про батька» зібрані спогади про непересічну і, без перебільшення, визначну особистість, яка була й залишається у пам’яті багатьох сучасників взірцем чесності, людяності, працелюбності.


Ліщенюк Григорій.

Світлотіні. Сонети – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013. – 108 с. ШВИ 978-966-130-018-6

Основу цієї збірки складають сонети, в яких автору вдалося органічно поєднати старовинну канонічну форму вірша лірично- філософського характеру з чарівними народно-пісенними мотивами і образами.


Ліщенюк Григорій.

Вибране – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013. – 234 с. ВВК 978-966-130-020-9

У цій збірці, яка є лише частиною щедрого поетичного доробку автора, представлені надзвичайно милозвучні, ліричні, зворушливі поезії про рідний край, його чарівну природу, а також філософські роздуми поета про вічне й минуще, людину і час, отчий дім і всесвіт.


Петренко І.Д.

Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20-60-х роках XX ст.). — Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. — 376 с. ІБВІЧ 978-966-2570-41-0
Книга розповідає про драматичну долю церкви на території нинішньої Кіровоградщини, що її’ спричинила політика держави в 20-60-х роках XX ст.


Театр як доля: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) : [збірник статей] / [упоряд. О. В. Чуднов] . -Кіровоград: ПВЦ ” Імекс-ЛТД “, 2012. -366 с. : іл. -(Сер. “Єлисаветградське коло”). -ISBN 978-966-189-121-9
Є автограф: Чуднов О. В.
Автори статей про Івана Карпенка-Карого : С. Русова, С. Єфремов, Д. Чижевський, О. Шульгін, С. Чорній, В. Панченко.


Шевело Л. С.
Радість і біль : поезії / Л. С. Шевело. -Львів : Кобзар, 2007. -87 с. : іл. -ISBN 966-559-212-2


Бредихіна Н.М.

Хочу свята. Дитяча опера-казка- Кіровоград і Лисенко Ф. 2013 – 40 с. 1БВЫ 978-966-2570-69-4

«Хочу свята» – це двадцять третя книга в поетичному, прозовому і музичному доробку Ніни Бредихіної. Казковий сюжет дитячої опери вводить нас у прекрасне дійство світлого свята «Івана Купала».


Бредихіна Н.М.

Монахова криниця. Поезії. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2013. — 120 с. ІЗВК 978-966-2570-57-1

П’ятнадцять мальовничих гір – і в кожної своя легенда, яка сягає аж часів козаччини. Розповідаю­чи в новій книзі поезій про кожну з гір, автор пере­конує, що найдорожчий куточок на землі той, де людина з’явилася на світ і від малих літ на все життя зачарована його живою красою. А ще в книзі на читача чекають оповідки з народного гумору.


Бредихіна Н.М.

Доля. Проза. Поезії. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2013. – 104 с.
«Доля» – це двадцять п’ята книга Ніни Бре- дихіної. Усі вони в тій чи іншій мірі – про людські долі, а ця, остання, мовби підсумкова – про її влас­ну долю. Нелегка вона була на певних відрізках життєвого шляху, та загалом світла, бо перехрещу­валася з долями багатьох людей, хороших, щедрих душею, з тими, кому дорогі рідний край, рідна мова, народні звичаї. Для них вона складала вірші і пісенні мелодії за народним взірцем.
І ця книга – як подяка тим людям, з якими її єднали спільні справи, інтереси, прагнення.


Кушнир О. А.

От мечты до«МРИИ» и не только… — К.: КИТ, 2011. — 436 с.: ил. 1БВЫ 978-966-2279-12-2 Научно-популярное повествование психолого-педагогического харак­тера, основанное на цикле интервью с заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Украины Александром Галуненко и другими известными авиато­рами, научными и общественными деятелями, направленное на анализ формирования профессиональной надежности и успешности в летной дея­тельности. В книге рассказывается о летных судьбах состоявшихся авиаторов, процессах создания и испытаниях ряда антоновских самолетов, о ситуациях из жизни летчиков, их самооценке и многое другое, помогающее узнать и по­нять сущность «человеческого фактора» в авиации.


Бабенко О.О.

Впізнавайки або Упізнай
 себе сам. Літературні шаржі-загадки. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013.- 52 с.


Бабенко Олег

Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2012. – 226 с. КВЦ 978-966-130-006-3
У книзі, присвяченій 130-річчю створення Театру Корифеїв, містяться літературознавчі спостереження над окремими аспектами творчості «батьків новочасного українського театру» (І. Франко) Марка Кропивницького, Михайла Старицького, дещо більше – Івана Тобілевича (Кариенка-Карого), а також роздуми про творчі постаті С. Тобілевич, А. Тарковського й Є. Маланюка, П. Байдебури, Ю. Мокрієва, М. Смоленчука, В. Ганоцького, Ю. Дмитренка На допомогу вчителю, студенту, учню.


Полевика, Ольга.

Санта Лючия [Текст] : роман / Ольга Половина. — Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2013. — 276 с. 500 экз.
У этой девушки все было, казалось, для счастья – и красота, и ум, и талант, и окружение. Лукия собиралась стать оперной певицей, и успех ей был гарантирован. Но судьба распорядилась иначе – неразделенная любовь в ранней юности резко изменила ее жизнь. Неудачное замужество, нелюбимая работа, трагичес­кая страсть и вечная тоска по несбывшемуся обернулись новым талантом – писателя. Натура яркая, щедрая, сильная, искренняя и цельная в своих чувствах, она долго шла к своему счастью.
Написанный легким пером, роман рассказывает о сложных жизненных ситуациях. Образы зримы и запоминаемы, ярко индивидуальны. Повороты сюжета неожиданны: искромётный мир студенчества – и драма, литературная элита – и почти кри­минальные ситуации. И Любовь – во всех ее проявлениях – как один из главных героев…
Тонкий психологизм, глубина мысли, отсутствие морализа­торства делают читателя как бы соавтором: что бы ни сделала героиня – примеряешь на себя, ищешь вместе с ней решение. Автору удается удержать внимание до последней страницы.


Полевіна О. М. Архангельський О. Д.

Стихія хай над нами владарює… Вінки сонетів. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012 – 136 с. І5ВИ 978-966-2570-54-0
Головний герой даного роману в віршах – Образ Любові. Книга, яка написангі в співавторстві двома поетами, являє собою прагнення об’єднати об’ємність і сюжетність прози з потужними засобами виразності поезії. Афористичність, щирість, ТОЧНИЙ ПСИХОЛОГІЗМ, стилістична єдність у діалозі двох авторів роблять цю унікальну спробу цікавою широкому колу читачів. Кожний вінок в контексті роману є сюжетною ланкою, і в той же час, – окремою поемою, самостійною одини­цею, як і кожний сонет у вінку. Від цього панорама почуттів набуває стереоскопічності.


Любарський Р.Р.

Зерно і посох. Поезії. Авторизовані переклади. — Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2012. — 84 с. (з мал.) ІЗВІМ 978-966-2570-52-6
«Зерно і посох» — друга україномовна книга поезій Романа Любарського. Він працював над нею 10 років. Вірші та авторизовані переклади з книги створюють са­мобутню мозаїку, з якої складається панорамна карти­на життя автора. В фарбах, контрастах, багатоголоссі.
В творчу та людську сповідь книги втягнутий весь світ того, хто не заблукав у далеких палестинах, а зба­гачений духовним досвідом повернувся в рідні степи і тумани. Ця книга, користуючись висловом Соломона, як «вино для засмученого життям». В ній відверто зву­чать інтимні людські переживання, але на тій межі, де велике мистецтво поезії ні на йоту не опускається навіть до натяків на натуралізм.


Капранов С.В., Тітамир О.М.

Вода та здоров’я. – Луганськ: Янтар, 2006. — 184 с.: табл.: 14, мал.: 27, бібл.: 123 назви, включаю­чи 63 зарубіжні. ІБВУ 966-678-182-4

У монографії відображено сучасний стан проблеми забезпечення насе­лення доброякісною питною водою.
За результатами досліджень, проведених в Україні, Сполучених Штатах Америки та інших країнах, показано вплив природного хімічного складу во­ди і техногенного її забруднення хімічними речовинами на здоров я на­селення, а також епідеміологічне значення питної води. Виконано порів­няльний аналіз стандартів якості води у США та в Україні. Описано основні засоби обробки води. Наведено відомості про моніторинґ питної води в Україні та США.
Ураховуючи досвід у сфері організації питного водопостачання в ОША та прогресивних вітчизняних ідей, розроблено пропозиції щодо забезпе­чення населення України доброякісною питною водою.
Видання розраховане на працівників, що займаються питанням пит­ного водопостачання, фахівців санітарно-епідеміологічної служби, викла­дачів і студентів.


Боган С. М.

Повстанці Одещини і Придністров’я: Антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході України у 1920-1923 рр. / Сергій Боган. – К. : Гамазин, 2013. – 176 с.: іл. (Серія «Нетабачна історія») ІБВК 978-966-1515-91-7
Антибільшовицький рух на українських землях у 20-х роках XX століття – це досі позбавлена об’єктивізму сторінка української історії. Упродовж цілої епохи правдиву історію цього руху ретельно приховували архіви, замовчували не лише представники правлячого в СРСР режиму, історики, а й самі колишні повстанці. Комуністична влада та її репресивний апарат навчили українців міц­но тримати язика за зубами. Саме тому такий масовий збройний рух в Украї­ні залишив по собі таку обмежену (порівняно з іншими історичними подіями XX століття) мемуарну та історичну літературу.
Утім приходить час, коли таємне стає відомим і коли з’являється можли­вість пролити світло на давноминуле, але не забуте.


Колесников С.
Галопом по хайвеях : літературні пародії / С. Колесников, А. Кримський. -Кіровоград : Лебедія, 2011. -60 с. -ISBN 978-966-96628-3-5


Шевченко Сергій Іванович.

Шульгини: інгульська сторінка [Текст]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 146 с. : іл. (сер. «Єлисаветградське коло»).


Шевченко С.І.

Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини:  Історичний нарис. — Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2013. – 172 с.


Шевченко С.І.

Вершники на Інгулі. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. — 332 с.
Рецензенти: Цигульська О.М., кандидат історичних наук;
Чорний О.В., кандидат історичних наук.
У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю (училищ, курсів та школи) за весь період їх існування в Єлисаветграді – Зінов’євську у 1859- 1933 рр. Простежено долі випускників — учасників боротьби за незалежність України 1917 — 1921 рр., переможців фашизму. Йдеться про регулярні армійські частини, які базувалися у військовому містечку на Ковалівці (штаб кавалерійського корпусу, десантники, спецпризначенці, ракетники) у серед. XIX ст. та в серед. XX – на поч. XXI ст.
Для дослідників, військовиків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться військовою історією, регіональною минувшиною.


Долгіх М. В.

Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему. — Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2013.— 336 с. ІБВИ 978-966-2570-64-9

Ця книжка — перша наукова реконструкція єлисаветградського періоду життя чотирьох видатних представників музичної спільноти України членів родини Нейгаузів. Перед читачем постануть сторінки життєпису, творчої діяльності піаніста, педагога-методиста, конструкто­ра Густава Нейгауза та функціонування його приватної Музичної школи в контексті європейських музично-історичних процесів. Уведені до обігу архівні документи, історичні джерела та спогади висвітлюють невідомі площини перетину з містом духовного наставника кілької поколінь піаністів, засновника вітчизняної фортепіанної школи Генріха Нейгауза. Особливу увагу в монографії приділено жіночим постатям Ольги Блю- менфельд-Нейгауз та Наталії Штайнбах-Нейгауз, шлях яких у мис­тецькому ландшафті розкритий уперше.
Видання орієнтоване на широке коло осіб, зацікавлених музичним мистецтвом, стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів мис­тецтва і культури та зацікавить всіх, небайдужих до музично-історичної спадщини Кіровоградського краю.


Струтинская Галина
Девять вечеров с Галиной Кузьменко / Галина Струтинская. -Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2012. -271 с. : фотоіл. -ISBN 978-966-189-129-5
Є автограф: Струтинська Галина


0