КНИГИ З АВТОГРАФАМИ, ПОДАРОВАНІ БІБЛІОТЕЦІ В 2010 РОЦІ

15×15 (письменники Приінгулля). – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 1999. – 64 стор. – ІБЕМ 966-583-170-4

Довідник містить короткі автобіографії членів Національноі Спілки письменників України, що нині живуть і творять на теремі Кіровоградської області. Подається також бібліографічна інформація про твори письменників та основні критичні публікації на них у періодиці.
Видання пропонується викладачам вузів, вчителям, студентам, краєзнавцям, усім шанувальникам красного слова.


Розенберг А. Я.
Яку людину ми вважаємо вихованою / А. Я. Розенберг. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 26 с. – Бібліогр. : с. 24–25.


Іванко А. Б.
Історики України ХІХ-ХХ ст. : Нариси української історіографії / А.Б.Іванко. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001. – 387 с.

До книги включено серію науково-популярних нарисів про найвидатніших українських істориків ХІХ- ХХ ст., висвітлюється їх життєвий і науковий шлях, показано той тернистий, страдницький шлях, який пройшла українська історична наука й її творці за останні два століття як в Україні, так і в діаспорі.
Не являючи собою систематичного курсу україн­ської історіографії, книга спроможна викликати інтерес до самостійного поглибленого опрацювання цієї проблематики вчителями-істориками, студентами, учня­ми старших класів шкіл, особливо гімназій, ліцеїв, колегіумів; зрештою, усіма, кому не байдужа вітчизняна історія.


Каретный А. Д.
Моя Итака : Стихи / А. Д. Каретный; вступ. слово В. Гончаренко. – Кировоград: Народне слово, 1997. – 83 с.


Отян Анатолий
Военное детство одного мальчика / Анатолий Отян. – Франкфурт на Майне : Б.и., 2006. – 254 с. : портр. – ISBN 3-939995-07-Х


Природа, яка усміхається : твори живопису та графіки Анатолія і Святослава Горбенків : [ альбом ]. – К. : Софія-А, 2009. – 144 с. : іл. – ISBN 978-966-8684-68-5


Курганський А. П.
Шепіт вітру степового : вірші / А. П. Курганський. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2001. – 70 с. : іл. – ISBN 966-583-101-1


Курганський А. П.
Веселі заповіти : Гумор і сатира / А. П. Курганський. – Кіровоград : Степ, 2003. – 56 с. : портр. – ISBN 966-7595-14-5


Курганський А. П.
Міняю, куплю, продам : гумор і сатира / А. П. Курганський. – Кіровоград : Степ, 2002. – 48 с. – ISBN 966-7817-15-3


Черниш А. Г.
Сонячний зайчик : вірші / А. Г. Черниш ; худож. Є. Павлович. – Кіровоград : Кіровоград. держ. вид-во, 2000. – 12 с. : іл . – ISBN 966-7385-44-2


Челель Анатолій
Таємна мить і пам’яті і слова : Вірші і пісні українською і російською мовами. – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2006. – 150 с.


Андрій Лукавенко
Світлотінь. Історія хвороби. – К-д.: Поліграф-Сервіс, 2009. – 184 с.
Збірка «Світлотінь» є першою літературною спробою автора Андрія Фоменка, який друкується під псевдонімом Андрій Лукавенко. Крім повісті «Світлотінь» у книзі містяться ще чотири оповідання. Твори суттєво відрізняються між собою за стилем та сюжетом, але вони об’єднані навколо проблеми самовизначення людини. Через твори автор пропонує читачу глибше зазирнути у власну сутність, підштовхує до самопізнання та пошуку особистого місця в сучасному світі. При цьому в книзі не слід шукати готових рецептів або путівників для досягнення щастя, є лише погляд на деякі актуальні проблеми людини в українському суспільстві.


Домаранський А. О.
Ландшафтне різноманіття : сутність, значення, метризація, збереження / А. О. Домаранський. – Кіровоград: ПВЦ ” Імекс-ЛТД “, 2006. – 145 с. – ISBN 966-8861-44-2


Фоменко А. В.
Коли пожежа роз’їда зіниці : Збірка пісень про пожежну охорону / А. В. Фоменко. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2001. – 27 с. : ноти . – ISBN 966-7718-12-3


Євшан : Антологія поезії / Упоряд. В. Могилюк ; Передм. С. Барабаш. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2000. – 161 с. : фотоіл. – ISBN 966-7718-05-0


Корінь А. М.
Веселі дрібнички із сімейної скарбнички : проза / А. М. Корінь; ред. В. В. Бондар. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 1994. – 56 с. – ISBN 5-7707-5531-8(7)


Корінь А. М.
Віку мого день : наївні вірші / А. М. Корінь. – Кіровоград : Степ, 2000. – 339 с . – ISBN 5-7707-3395-8


Корінь А. М.
Сім нот мінору: Збірка поезій / Літературна серія: «Євшанові сходи»/ А.М.Корінь. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2000. – 24 с.


Корінь А. М.
Грай, калинова сопілко! Пісні, вірші, статті / Літературна серія “Євшанові сходи” / А.М. Корінь. – Кіровоград: “Євшан” – “КОД”, 2002. – 52 стор.


Кримський А. А.
Недогризки душ / А. А. Кримський. – К-д.: Центрально-Українське видавництво, 2000. – 120 ст.


Царук А. П.

Відважне мишеня : Вірші. Загадки. Казки / А. П. Царук. – Кіровоград: КОД, 2007. – 31 с. : іл. – (Сер. Юному читайлику). – ISBN 978-966-8264-68-9


Царук А. П.
Земля світлячків : П’єса-казка за мотивами однойменної повісті-казки В. Близнеця / А. П. Царук. – Кіровоград: КОД, 2008. – 39 с. – ISBN 978-966-8264-99-3


Мацевич А. Ф.
Толока: Повість / А.Ф.Мацевич. – К.: Рад. письменник, 1981. – 192 с.
Повість українського радянського письменника присвя­чена нашим сучасникам, сільським трудівникам на Поділлі. Автор показує своїх героїв у важких обставинах повоєн­них років, подеколи вертається до їхньої бойової юності в роки Великої Вітчизняної війни, показує становлення їх характерів у боротьбі за здійснення ідеалів людяності, в пошуках свого місця у житті.Чепурко Б., Чумарна М.

На білому світі: Супутник букваря /Худ. А.Денисюк, С.-Сініцин, Т.Москаль, М.Москаль, І.Сколоздра.— Львів: Просвіта, 1997,- 303 с.: іл,- (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).


Автори висловлюють щиру подяку за допомогу в підготовці книги В. Г. Кірману, О. С. Ковтуну, О. К. Кравченку, І. Д. Петренку, Ю. О. Рябцеву, В. Г. Сметані, Ю. ф. Цюкалу.


Борис Ревчун

МІНІАТЮРИ БЕЗ ЦЕНЗУРИ: сатиричні пародії та карикатури. Кіровоград, 2003. — 44 с.


Ревчун Б.

КУТОЧКИ ЗОРУ. Гумористичні та сатиричні мініатюри, карикатури. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2005. – 170 с.: іл. КІШ 966-7718-38-7


Брати Капранови.

Нові розділи до Кобзаря 2000 : роман / Брати Капранови.- ; К.- Гамазин, 2008.- 272 с. ISBN 978-966-2938-95-1


Холявко В. К.

Сторінки життя / В. К. Холявко. -Кіровоград, 1997. -79 с. : портр. -Укр. та рос. мовами


Віктор Петрович Ярош

Рецензент кандидат філологічних наук, до­цент Дніпропетровського держуніверситету А. М.
Путівник по експозиції меморіального музею видатного українського драматурга, актора, ре­жисера, композитора і засновника професій­ного українського театру М. Л. Кропивниць- кого.
Розраховано на масового читача, відвідува­чів музею.
Путеводитель по экспозиции мемориального музея выдающегося украинского драматурга, актера, режиссера, композитора и основа­теля профессионального украинского театра М. Л. Кропивницкого.
Рассчитано на массового читателя, посети­телей музея.                 
Видання здійснено на замовлення управління куль­тури Кіровоградського облвиконкому.


Віктор Петрович Ярош

завідуючий меморіальним музеєм М.Л.Кропивницького,
член Спілки журналістів України.
Історія культури нашого краю багата на видатні події та імена. Тут зародився український професіональний театр, що дістав назву класичного. Звідси пішла у світ ціла плеяда митців, якими пишається і ще довго пишатиметься Україна. Саме їм присвячуються розповіді у цій книзі. Автору вдалося відшукати і розкрити маловідомі, а то й призабуті сторінки їх життя і діяльності. Книга розрахована на студентів учбових закладів, діячів культури і мистецтва, широкі кола читачів.


Вадим Рабинович

Тайны еврейских мудрецов. Сборник издан по заказу Всеукраинского Еврейского Конгресса и Объединенной Еврейской общины Украины на средства Вадима Рабиновича. Книга подготовлена к печати Издательским домом «СК-Столичные новости» (01023, Украина, Киев-23, ул. Мечникова, 14/1)


Маткевич В. Т.

НАД ВИССЮ: Проза. — Державне Центрально-Українське видавництво (Кіровоград), 1997. — crop. 84 ISBN 966-583-045-7


В.Демешкіна (Салова)

Берег дитинства. Кіровоград 2008 р. 56с. ІБВК 966-96748-0-5
«Берег дитинства» – перша книжка Валентини Демешкіної (Салової).
Свої почуття, біль, співчуття кожній людині, любов до рідної Батьківщини, до рідного міста поетеса висловила у віршах.


Гончаренко В.В.

Кроки : поезії / В.В. Гончаренко.
– К. : Молодь, 1974. – 47 с.
«Кроки» – друга збірка на той час ще молодого і такого незабутнього для всіх нас поета-земляка Валерія Гончаренка.


Бондар В. В.

Одвідини : оповідання / В. В. Бондар. -Кіровоград : Степ, 1994. -162 с. : портр. -ISBN 5-7707-3390-X


В.Бондар.

“Смарагдові китиці у воді” – Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2001. – 372 с.
“Смарагдові китиці у воді” — друга книга художньої прози Василя Бондаря. До неї ввійшли оповідання, етюди, спомин, написані переважно в проминуле десятиріччя.


Василь Г.

Кривавите рідного слова: Поезії- – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 40 с, ІБВК 966-8468-89-9
Як Божий дар, як найголовніша ознака самобутності, зрілості народу та самого його існування, як кровоносна система культури та інших сфер життя рідна мова вимагає всілякої уваги й захисту. Адже наша українська мова протя­гом тривалого історичного часу була підневільною, її зневажали й забороняли. Ще й сьогодні вона не набула розвою, гідного незалежної держави, нацїї високої культури. Тому поетове слово про мову – тривожне, болюче й водночас просвітлене вірою в його творчу силу і незнищенність.


Козаченко Василь

Блискавка. Біла пляма : Повісті/ Василь Козаченко; ред. Л. Г. Білик ; худож. Г. А. Фещенко. -К. : Дніпро, 1984. -493 с.


В. Теслюченко

Тернистий шлях Літературно-художнє видання
Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2005. – 200 с. І8ВМ 966-693-121-4


Філеш Василь

Розп`ята совість : Поетична збірка / Василь Філеш. -Берегово : Віжибу, 1999. -38 с. : портр.


Філеш Василь

Гармонія : Поезія / Василь Філеш. -Берегово : Віжибу, 2001. -28 с. : портр.


Філеш Василь

Боржавська елегія : Поезія / Василь Філеш. -Берегово : Віжибу, 2001. -60 с. : портр.


Ципін В. С.

Жизнь никому не даёт отсрочки… Кіровоград: “КОД”, 2004 – 112 с. “Жизнь никому не даёт отсрочки…” – посмертна збірка віршів першого редактора газета “Украша-Центр”, коментатора інформаційно-аналітичних програм кіровоград­ського телебачення, автора програми “Директорський час”, Заслуженого журналіста України Віталія Ципіна. В збірці розміщена поезія юності і написана в зрілі роки. Ця книга – розповідь про почуття автора, його відношення до подій, людей, сприймання природи, кохання, дружби, розлуки, життя та смерті.


Ганоцький В. Ф.

Не продавайте моїх слів : поезії / В. Ф. Ганоцький. -Кіровоград: Народне слово, 1998. -31 с.


Ганоцький Віктор.

Змах крила. Триптих. Кіровоград. 2008. — 72 стор.
«Змах крила». Триптих – восьма поетична збірка Віктора Ганоцького. Вірші, вміщені у ній, короткі, наче змах крила, який дає поштовх для лету думки, порівнянь і асоціацій, прилучаючи читача до творення разом з автором поетичних образів.
Зупиніться, переведіть подих у тому польоті, прочитайте ще й вірші для дітей, сатиру, і ви у них теж знайдете щось для душі та роздумів.


Ганоцький Віктор.

Поцілунок роси . -Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2007. -118стор.

Книга «Поцілунок роси» – своєрідне освідчення автора в любові до рідної природи, до навколишнього світу і до людини, яка в ньому живе.


Погрібний В. О.

Жертовне вогнище : воєнні оповіді / В. О. Погрібний; передм. автора; ред. В. Бондар. -Кіровоград : Степ, 1995. -164 с.: іл. -ISBN 5-7707-6347-7


Погрібний В. О.

Vаркове пекло: — Кіровоград; ПВП «Мавік», 2005. — 294 с., іл. ІБВМ 966-7718-39-5
«Маркове пекло» поета, прозаїка, публіциста, лауреата республіканської лі­тературно-мистецької премії ім. І. Нечуя-Левицького Віктора Погрібного, по суті, є другим томом його публіцистичної книги «Серед українців», яка вийшла 2004 року, і є «зрізом» українського суспільства останніх двох десятиріч XX та початку XXI століть.
Лиш тут — вбивчий сарказм і легка іронія, доброзичливий «гоголівський» сміх і влучне, образне висміювання брехні, безголовщини, зажерливості, під­ступності, ненаситності, злочинства – всього, за що відкриті двері до пекла. «Маркове пекло» – так називалася сатирична сторінка в редагованій автором в 60-70 роках кіровоградській обласній молодіжній газеті. «Маркове пекло» тоді за його гостроту закрив обком партії.
Сатиричні герої Віктора Погрібного – безсмертні, як мандри безсмертного «цуцика», про які розповідає «Маркове пекло».


Погрібний В. О.

Напис на шибці : вірші різних літ / В. О. Погрібний; передмова, ред. і упоряд. В. О. Базилевський. -Кіровоград : Степ, 1993. -96 с.: іл. -ISBN 5-7707-3391-8


В. Вієвський.

Замальовки,-Кіровоград: Центрально-Українське видавництво. – 2008. – 332 с.
Ми – представники своєрідного покоління людей. Почали життя у гарні довоєнні роки. Потім війна. По війні пішли до школи у важкий час зруйнованого війною буття. Шаленство Перемоги. Жадання щастя. Труднощі величезні. Але ми йшли, трудились, мріяли і були переконанні, що щастя тут, поруч. Робота і радість, здобутки і надії…


Могилюк В. О.

Танцюють всі : літературні пародії / В. О. Могилюк. -Кіровоград : Євшан, 2002. -96 с. -ISBN 966-95079-3-6


Могилюк В.О.

Органіка душі: Літературні пародії, епіграми. — Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво-, 1997, 76 ст.


Могилюк Володимир

М74 Пісок часу: Збірка поезій /Літературна серія: «Євшанові сходи»/ — Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2000,—48с.


Володимир Підпалий

“Усе, що в серці виплекав я доброго, належить вам” : Біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. Підпала, С. Бадрук . -К. : Котигорошко, 2001. -111 с. : портр . -Імен.покажч. : с. 105-109.


Сідун В. С.

Валентність (Отчий дім) : Поезіі. Вип.10 / В. С. Сідун. -Світловодськ : Б.в., 2001. -68 с.


Володимир Шовкошитний

Хресна путь
Роман, поезії, публіцистика, переклади
До нової книги відомого українського письменника й поета Володимира Шовкошитного увійшли: роман у повістях і оповіданнях “Хресна путь”, нові поезії українською мовою, добірка ранніх неопублікованих російськомовних віршів та переклади поезій Василя Стуса російською мовою. Автор поставив перед собою амбітне й надзвичайно складне завдання передати російськомовному читачеві красу і велич поезії свого улюбленого українського поета.
В своєму новому романі автор концентрує весь світ з усіма його бідами й радощами в невеличкому селі Пологи, з якого врешті-решт і йде у велике життя нащадок козацького Шилівського роду. Долі героїв на деякий час розходяться у часі і в просторі, та невидима і нездоланна сила крові, сила тяжіння рідної землі зав’язує в тугий вузол всі їх земні паралелі.


Володимир Шовкошитний

Мерехтіння зникань
Феєричний роман відомого українського письменника Володимира Шовкошитного побудований в оригінальному стилі поєднання повістей, оповідань та новел в єдиний літературний організм. Вражає не тільки барвистість мови та витончене почуття гумору, що пульсує на кожній сторінці твору, а й глибина філософських узагальнень головного героя в його самоіронічних спостереженнях. Напруженість сюжету змінюється спогляданням і роздумами над вічними питаннями, що постають перед світлою юною душею. Радість від перемоги над часто жорстокими обставинами та передчуття близького щастя обертається новими втратами надій, мерехтінням зникань…


В. Панченко.

Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1900-1920 рр. у європейському літературному кон­тексті. — Кіровоград, 1998. — 272 с.
Схвалено до друку вченою радою Кіровоградського дер­жавного педагогічного університету ім. Володимира Винничен­ка (протокол № 6 від 27 січня 1998 р.).
У монографії досліджується проза і драматургія Володи­мира Винниченка 1900-1920 рр. в її зв’язку з тенденціями розвитку та найбільш яскравими явищами європейської літе­ратури кінця XIX початку XX століть. Автор з’ясовує ха­рактер творчого «діалогу» українського письменника з М. Горьким і Ф. Достоєвським, Г. Мопассаном і Г. д’Аннунціо, Ф. Ніцше та Г. Ібсеном, Е. Золя й К. Гамсуном… Творчість В. Винниченка розглядається як «формула переходу» українсь­кої літератури до нової естетичної якості.
Видання розраховане на дослідників історії української літератури, студентів гуманітарних факультетів, учителів, а також усіх, кого цікавить доля українського слова на широ­кому культурному просторі.


Колотуха О. В.

Спортивні рекреаційно – туристські ресурси України / О. В. Колотуха. -К. : Федерація спортивного туризму України, 2006. -207 с. -ISBN 966-8883-24-1


Войченко Гарій

Думи мої … : вірші / Гарій Войченко. -Кіровоград: КОД, 1996. -43 с. : портр.


Михин Н. С.

Избранные сочинения в 3-х т. Т. 1. Два начала : стихи и поэмы / Н. С. Михин. -СПб : Б-ка журн. “Невский альманах”, 2007. -255 с. -ISBN 978-5-902741-49-7


Нудьга Григорій.

У колі світової культури / Упорядкування Р.Марківа. – Львів, 2006. – 440 с. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 6).
Видання включає дотепер недруковану працю визначного українського фольклориста, літературознавця та культуролога Г.А.Нудьги (1913-1994) “У колі світової культури”, а також скорочений виклад його грунтовного дослідження “Українська дума і пісня у світі”, повністю опублікованого у 2 тт. уже після смерті вченого в 1997-1998 роках. Праці Г.Нудьги прикметні використанням величезного фактичного матеріалу, що дозволило вченому майже зримо представити українську духовну культуру у її сприйманні та переосмисленні в світі.
Для широкого кола дослідників української культури, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями “фольклористика” та “культурологія”.


Евгений Железняков

“Чужая жена” – книга, вобравшая в себя стихи, написанные в девяностые годы, в некоторой степени, экспериментальная работа автора, пишущего, в основном, на. украинском языке.
Стихотворениям сборника характерна обнаженная искренность и глубина чувств. Традиционными средствами классического стиха автор открывает нам духовный мир своего лирического героя – нашего современника, для которого любовь- величественное, всепобеждающее начало в жизни.


Шурапов В.П.

Як нам болить за Тебе, Україно…
Поема-спогад. (Клочек Г. Д. – Передмова).- Кіровоград: Видавництво “КОД”, 2008. – 48 с.
Поема-спогад – це художньо-документальна, хвилююча і болюча роз­повідь про страшний Голодомор в Україні 1932-1933 років, який сам автор пе­режив. Згодом, працюючи тривалий час журналістом, зібрав чимало свідчень та узагальнив їх в образах поеми.


Клочек Г. Д.

Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтер­претація: Посібник для вчителя.— К.: Освіта, 1998.—238 с.
У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу ґрунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевчен­ка. Кобзар постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною. Ця книжка по-сучасному тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методи вивчення їх у школі.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факуль­тетів, учнів старших класів.


Ліна Костенко

Навчальний посібник-хрестоматія / Ідея, упорядкування, інтерпретація творів Григорія Клочека. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 320 с.


Горовий І.Ф.

Під голубим куполом. Ліричні мініатюри. Кіровоград. Центрально-Українське видавництво. 2001р. 36 стор.


Літературна Кіроовоградщина. Альманах/Упоряд. Бідненко Н І. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво. – 2009. – 180 с.


Михин Н. С.

Избранные сочинения в трех томах. Т. 2. Магнитные бури. — СПб., 2007. — 256 стр.


Коцар Л. І.

Сивий емеру. Поема. Кіровоград: «Степ». 1998 — с. 28.
Ці поезії — незвичайні. її автор, кіровоградський поет Леонід Коцар, — рідний брат чорнобильця, який, рятуючи нас із вами, вступив у двобій з білою смертю стронцію. В тій бит­ві він переміг. Але страшною ціною — ціною свого.життя. Поетична розповідь, написана просто, але правдиво, схвилює кожного, хто візьме до рук цю книгу.


Тендюк Л.М.

Експедиція «Гондвана» : повість /
Л.М. Тендюк. – К. : Веселка, 1984.- 254 с. : іл. – (Сер.
«Пригоди. Фантастика»).
Автор повістей та оповідань, у яких розповідається
про мандри до островів Тихого й Індійського океанів.
Повість «Експедиція Гондвана» – перша книжка
задуманої автором трилогії про пошуки легендарного
материка в Індійському океані.


Рябченко І.О.

У кольорі грози. Поезії. К-д.: Центрально- Українське видавництво, 2000. – 42 стор.


Буйлук-Саміло Г.

Мошорянка : Поезія українською та російською мовами / Г. Буйлук-Саміло. -Олександрія : ПЦ “ЧПГриценко, 2007. -55 с.


Горовий І. Ф.

Задня парта : новели / І. Ф. Горовий . -Кіровоград: Народне слово, 2003. -116 с. : портр. -ISBN 966-7399-51-6


Смоленчук М.

Родня : історична
повість / М. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1968. – 127 с.
Користуючись багатим фактичним і
фольклорним матеріалом, автор повісті відкриває
ще одну героїчну сторінку історії нашого народу.
Це розповідь про давнє населення поблизу Канева
– легендарну Родню.


Фесенко Н. Ф.

Жінка при надії. Поезії. — Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал», 2003. — 96 с.


Васьковська Г. В.

На серці грає скрипка сумовита… : Поезія, проза / Г. В. Васьковська. -Житомир : Держ. ком. кн.- газетне вид-во “Полісся”, 2005. -168 с. -ISBN 966-655-148-9


Елена Надутенко.

Зона аномалии. Поэзия. Кировоград: TOB «Имэкс-ЛТД», 2007. — 214 с. ISBN 978-966-8861-81-9


Григорій Конур.

Третє відлуння: Київ, Рада, 2000.— 551 с. ISBN 966-7087-35-2
Книжка перекладів видатного майстра українського художнього слова охоплює творчість поетів різних епох — від Давньої Греції та Риму до наших сучасників з різних країн світу.
«Третє відлуння» — унікальна енциклопедія поетичних стилів, у якій багатоголосся світової поезії майстерно відтворено виражаль­ними та художніми засобами української мови.
Видання розраховане на широкий загал шанувальників поезії та рідного слова.


Тєндюк Л. М.

Голова Дракона: Повість. Для серед, та ст. шк. в. Худож. О. Л. Басе.—К.: Веселка, 1985,— 237 с., іл.— (Сер. «Пригоди. Фантаст.”).
У другій книжці, яка .я продовженням повісті «Експедиція «Гонд- вана», розповідається про прнгоз:і трьох радянських акванавтів на острові Носі Мазава, про їх мужність : відданість Вітчизні.


Горовий І. Ф.

Вибране : новели / І. Ф. Горовий; вступне слово С. Барабаш. -Кіровоград: КОД, 2009. -295 с. -ISBN 978-966-1508-29-2


Надутенко Е. В.

Я начинаю жизнь с начала … : Стихи / Е. В. Надутенко; Вступ. слово А. Крымского . -Кировоград: КОД, 2002. -91 с. : портр. -ISBN 966-8264-03-7


Баранова Л. О.

Воскресаю в степах : поезії / Л. О. Баранова. -Долинська : Б.в., 1994. -58 с. : іл.


Нудьга Григорій.

Козак, філософ, поет / Редактор- упорядник Любомир Сеник. 2-е вид.— Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002.- 112 с.


Николаевская Л.П.

На крути своя… Поэзии. Кировоград, 1999. 96 с. Автор искренне б\агодарит руководство комбайнового кон­церна «ЛАН» (президент В. М. Саенко), Кировоградского госу­дарственного предприятия «Кировоградграниткомплекс» (дирек­тор В. П. Ковалев), ОАО «Кировоградолия» (председатель прав­ления С. И. Таршин) за оказанную помощь и моральную под­держку.


Горовий І. Ф.

Тепла хата : новели / І. Ф. Горовий. -Кіровоград: Народне слово, 2001. -95 с. : портр . -ISBN 966-7399-36-21


Сава Ірина

У мереживі думок : Поезія. Проза / Ірина Сава. -Кіровоград: Б.в., 2002. -52 с. -ISBN 966-7399-47-8


Клочек Григорій.

Світ “Велесової книги” : навчальний посібник / Г. Д. Клочек. -Кіровоград: Степова Еллада, 2001. -159 с . -ISBN 966-7514-08-0


Кердіваренко О.Ф.

«Візит до президента». – Кіровоград: «Степ», 2005. – 120 с.

У книзі зібрані прозові і віршовані сатиричні й гумористичні твори, у різний час опубліковані в українській періодиці, – гумо­рески, усмішки, байки, літературні пародії. Вони засвідчують прихильність автора до традицій української гумористики. Його гумор добрий і «конструктивний», вихоплює ті життєві ситуації, до яких підходить народні визначення: і сміх і гріх, сміх крізь сльози. Заряд сміху, закладений у книзі, спрямований проти всього, що захмарює наше життя, на захист людяності, від не­стачі якої страждають і окремі особи, і все суспільство.


Л. Коваль.

Поезії. Сполох осінніх айстр. 3., вид. ВАТ «Мотор Січ», 1998, — 92 с. ISBN 966-7108-09-0


Коваль Л.А.

«Шляхами Піднебесної». Дорожні нотатки. – Запоріжжя: Видавництво ВАТ «Мотор Січ», 2001 р. – 60 с.


Горовий І. Ф.

Калачики на обід : новели / І. Ф. Горовий. -Кіровоград : Поліграф-Терція, 2008. -71 с. : портр. -ISBN 966-8579-07-0


Фаріон Ірина

Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. 212 с. ISBN 978-966-553-635-2


Олег Таран

Вполне серьезно … : Лирика / Олег Таран. -Луганск : МЧП “Глобус”, 2005. -47 с. -ISBN 996-660-77-2


Михин Н. С.

Избранные сочинения в 3-х т. Т. 3. Арминда : повести, рассказы, очерки, размышления / Н. С. Михин. -СПб : Б-ка журн. “Невский альманах”, 2007. -234 с. -ISBN 978-5-902741-55-8


Екатерина Рыбченко.

Листая жизни календарь. – Кировоград: ООО «Полиграфические услуги», 2008.- 76 с.
“Листая жизни календарь” – четвёртая книга Екатерины Рыбченко – поэтессы, неравнодушной к миру красоты родной природы нашей степной Кировоградщины – Родины её предков.


Коцар Л. І.

Жнива мого літа : поезії / Л. І. Коцар. -Кіровоград : Степ, 2003. -51 с . -ISBN 966-96201-7-1


Безносько Д. А.

На стратегическом направлении / Д. А. Безносько ; вступ. слово Г. З. Керуцкене. -Кировоград: Б.и., 2008. -91 с.


Назаров Н. А.

Втеча з Вавілона : Поезії / Н. А. Назаров; Вступне слово В. Погрібного. -Кіровоград : Степ : ПВЦ “Мавік”, 2006. -38 с. -ISBN 966-75-95-10-2


Маленький Париж. Авторы-составители В.В. Петраков, В.П. Машковцев. – М.: Пинакотека, 2004. – 240 с.: ил.


Куценко Л. В.

«Ні, вже ніколи не покаюся…» (Євген Маланюк: істо­рія ісходу). —- Кіровоград: бібліотека журналу «Вежа», 1997. — с. 112.


Спинев О. А.

Мы из ХХ века : Стихи / О. А. Спинев. -2-е изд., доп. -Кировоград: КОД, 2004. -64 с. -ISBN 966-8264-34-7


Горовий І. Ф.

Украдений голос : новели / І. Ф. Горовий. -Кіровоград: КОД, 2007. -75 с. -ISBN 978-966-8264-77-1


Ніколаєвська Л.П.

На грани зла и доброты: Поезії. К-д: Державне Центрально-Українське видавництво, 1996 -с.124.


Шаров І.Ф.

100 видатних імен України.— К., Видавничий дім «Альтернативи» 1999. — 496 стор.


Горяєва І. М.

Людина : збірка поезій / І. М. Горяєва. -Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2005. -63 с. : іл.


Горлач Л. Н.

Ніч у Вишгороді : Історична поема,— К.: Рад. письменник, 1982,— 167 с.
Історична поема українського радянського поета — багатоплановий твір про київського князя Ярослава Мудрого. Боротьба за єдність князівств, велика будівнича праця Ярослава, зародження протесту простолюдинів проти утисків можновладців — основні сюжетні лінії твору.


Тендюк А. М.

Під крилами альбатроса: Вибрані повісті й оповідання. Для серед, та ст. шкіл. в. (Мал. В. С. Василенка. Передм. І. Д. Папаніна).— К. : Веселка, 1981.— 510 с., іл.
«Під крилами альбатроса» — книжка вибраних повістей та оповідань. Автор розповідає в них про нелегку й самовіддану працю дослідників океану, моряків, тайгових мисливців, про життя тубільних племен на далеких островах Індійського й Тихого океанів.

Горлач Л.Н.

Десант у квітень :
поезії / Л.Н. Горлач. – К. : Дніпро, 1981. – 165 с.
Пошуки неповторних образів, нових звуків та барв слова – характерні прикмети поетичного стилю Леоніда Горлача. У віршах поет оспівує натхненну працю, рідну природу, високі почуття дружби й кохання.


Коцар А. І.

Співучий колос з батьківського поля. Поезії. — Кіровоград. — Друкарня газети «Народне слово». — 1999. — 60 с.


Авруцкий Е. Я.

Мои пятилетние сверстники : поэма / Е. Я. Авруцкий. -Кировоград : Степ, 2008. -43 с. -ISBN 978-966-189-007-6


Горовий І. Ф.

На чорний день : новели / І. Ф. Горовий. -Кіровоград: КОД, 2005. -67 с. -ISBN 966-8264-46-0


Шурапов В.П.

Симфонія душі: пісні, романси – К-д: Державне Центрально-Українськевидавництво, 1997,- І36 стор.


В. Шурапов.

Ти за мене, любове, молись: Кіровоград: «КОД», 2005, 116 стор.
Сердечність, душевність, довірливість, неспокій – естетична домінанта творчого доробку Володимира Шурапова.
Корінний кіровоградець, він любить і знає свій край, його людей, його проблеми і болі, сприймає їх, як свої. Слово і душа поета відкриті для вільного, величного степового простору та українського пісенного світу.


Горовий І.Ф.

Під голубим куполом. Ліричні мініатюри. Кіровоград. Центрально-Українське видавництво. 2001р. 36 стор. ІБВК 966-583-086-4


Бредихіна Н. М.

Корсунська сага : вірші / Н. М. Бредихіна. -Кіровоград : Степ : ДЛАУ, 2005. -66 с. : іл. -ISBN 966-7595-13-7


Доценко В. О.

Вихід : дума про голод / В. О. Доценко. -Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2008. -136 с. -ISBN 978-966-96904-4-9


Морщавка О. А.

Інтервали : Збірка віршів / О. А. Морщавка. -К. : УкрІНТЕІ, 2006. -95 с. : портр. -ISBN 966-7505-61-8


Бредихіна Н. М.

Серце зіткане з любові : вірші й поеми / Н. М. Бредихіна. -Кіровоград : Степ, 2006. -99 с. : портр. -ISBN 966-7595-13-2


Надутенко О.В.

На теренах долі. Поезії. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. – 96 с. ISBN 978-966-8861-51-2


Михайло Поплавський

“Менеджер шоу-бізнесу” – перший в Україні підручник, у якому шоу-бізнес розглядається як специфічна галузь соціокультурної сфери і як явигце сучасної масової культури, що належить одночасно і до комерційної, економічної сфери діяльності. Характеризуються його історія, культурологічні, соціальні, економічні аспекти, зокрема, вимоги до діяльності менеджера шоу-бізнесу з таких питань, як маркетинг, паблісіті, промоушн, самоменеджмент. Концептуально менеджмент шоу-бізнесу аналізується автором як складова менеджменту соціокультурної діяльності та загального менеджменту, тому підручник є логічним продовженням авторського дослідження сучасних проблем розвитку соціокультурної сфери, розпочатого у першій книзі – “Менеджер культури”(1996).
Підручник розрахований на студентів спеціалізації “Менеджер шоу-бізнесу”, на фахівців і широке коло читачів.


Любарский Р. Р.

Время ОНО : Стихи / Р. Р. Любарский. -Иерусалим : Ной, 2002. -79 с.


Трилисник.

Петро Біливода, Подорож по горизонталі. Микола Будлянський. Калинові дощі. Петро Селецький. Перед­чуваю те, що відбулося.— Поезії. К.: Рад. письменник, 1990.— 110 с. (Перша кн. поета). ІЗВИ 5-333-00516-8
Це поетичний дебют трьох молодих авторів, що Дов’язали свою долю з роботою в газеті. То­му в їхніх віршах так багато животрепетного, ніби вихопленого із життя. У відтворенні буден­них подій—’схвильованість душ молодих сучас­ників.

Олексюк О.B.

А у нас був Тарас: Вірші для малят від 5 до 125 років, — К.-Херсон: Просвіта, 2007. — 23 с.


Бредихіна Н. М.

Женьшеневий кущ : біографічні поеми / Н. М. Бредихіна. -Кіровоград : Степ, 2008. -123 с. -ISBN 966-7595-13-2


Шевченко С.І.

Лицарі українського степу: Збірка статей (1983 – 2008 рр.). – Кіровоград: РВВ КДГГУ ім. В. Винниченка, 2008. – 279 с


Михаил Алексеев

Драчуны. Трилогия, — М.: Современный писатель, 1998.— 448 с. ISBN 5-265-03267-3
«Драчуны», «Карюха», «Рыжонка» — произведения, составившие настоящую трилогию, со­здавались автором четверть века. По сути — это реквием по крестьянскому двору, поэтическо­му укладу русской жизни, погибельное крушение которого началось в 30-е годы. Все произве­дения автобиографичны, согреты горькой и горячей любовью к родимой земле и к ее радете­лям. Туг нет выдуманных героев. Все персонажи носят свои действительные имена. Даже клич­ки животных сохранены такими, какими они были шесть десятков лет назад.
Трилогия писалась, как заметил Владимир Солоухин, «по сыновьему долгу». Это щемя­ще-сладкая с привкусом горечи, временами светлая, но в целом печальная песнь о далеком и невозвратном прошлом…
Том завершается послесловием известного русского критика Михаила Лобанова.
Книга выходит к 80-летию Михаила Алексеева.


Горчар К. Г.

Неприручений птах : вірші / К. Г. Горчар ; передм. С. Барабаш. -Кіровоград : Степ, 2001. -93 с . -ISBN 966-7595-00-5