Доблесть

Розуміючи, що однією із головних складових національного виховання є патріотичне виховання, у бібліотеці з 2000 року діє клуб із військово-патріотичного виховання допризовної молоді „Доблесть”.
Організатором роботи клубу і його натхненням протягом 7-ми років була провідний соціолог бібліотеки Прядко Ольга Вікторівна.

Із 2005 року клуб „Доблесть” працює при відділі популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді, продовжуючи традиції його засновників.

Із метою активізації діяльності клубу, проведено маркетингову розвідку щодо виявлення юнаків допризовного віку серед загального читацького контингенту. Вивчено їхні проблеми, потреби та інформаційні запити.

Сьогодні набувають актуальності такі завдання:
– надання інформаційної підтримки допризовній молоді;
– виховання молоді на національно-історичних та патріотичних традиціях українського народу;
– вивчення історії України та її Збройних Сил;
– підвищення рівня морально-психологічної підготовки юнаків до служби в армії;
– піднесення престижу професії військовослужбовця та формування у молоді позитивного ставлення до служби в армії;
– допомога у визначенні життєвих орієнтирів, формування знань і навичок про здоровий спосіб життя,;
– популяризація видань відповідної тематики.

Саме з таких напрямків і проводиться робота клубу. Засідання проходять у формі відвідування майбутніми воїнами військових частин, де юнаки зустрічаються із солдатами та офіцерами. Частими гостями клубу є: колишні військові – учасники бойових дій і ті, хто працює за контрактом, ветерани Великої Вітчизняної війни, лікарі, психологи, офіцери виховних відділів військових частин міста Кіровограда. Вони розповідають юнакам, яким саме повинен бути сучасний захисник Вітчизни і як себе потрібно готувати до цього почесного обов’язку.

На засіданнях клубу «Доблесть» ми намагаємося створити таку психологічну атмосферу, яка сприяла б розвитку духовно здорової, інтелектуально розвиненої особистості. Особистості, яка вірить у свої можливості, світле майбутнє, добро і справедливість.

Членами клубу є учнівська та студентська молодь, яка виховує в собі почуття власної національної гідності, прагне сповідувати закони лицарської честі.

Отже, за допомогою комплексного використання різних форм і методів у патріотичному вихованні, молодь вчиться приймати свідомі рішення, аналізувати й оцінювати різноманітні життєві ситуації, цінувати права людини, бути готовими до захисту своєї держави.

Положення

Про клуб із військово-патріотичного виховання допризовної молоді.

Загальні положення1.1 Засновником клубу із військово-патріотичного виховання допризовної молоді «Доблесть» (далі клубу) є Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка та військова частина А 0680
2. Мета діяльності та основні завдання клубу
2.1. Метою діяльності та основними завданнями клубу є:

надання інформаційної підтримки допризовній молоді;
виховання молоді на основах національно-історичних і патріотичних традиціях українського народу, вивчення історії України та її Збройних Сил;

  • підвищення рівня соціально-психологічної підготовки юнаків до служби в армії;
  • піднесення престижу професії військовослужбовця та формування у молоді позитивного ставлення до служби в армії;
  • допомога у виборі життєвих орієнтирів та збагачення знань про здоровий смосіб життя;
  • популяризація видань відповідної тематики.

3. Основні функції клубу
3.1. Відповідно до мети та основних завдань, функціями клубу є:

  • надання допомоги особистості для саморозвитку та самовиховання;
  • допомога у здобутті знань, умінь, навичок, які необхідні для полегшення адаптації молодої людини під час проходження військової служби;
  • формування у молоді патріотичних почуттів, поваги до історичного минулого та любові до своєї Батьківщини.

4. Членство в клубі
4.1. Членами клубу є учнівська та студентська молодь віком від 14 до 18 років.
5. Організація діяльності клубу
5.1. Робота клубу ведеться із залученням фахівців управління освіти та науки облдержадміністрації, із військовими частинами, навчальними закладами, творчими, просвітницькими та ветеранськими організаціями.
5.2. Заняття клубу проводиться на базі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка та у військових частинах міста.
5.3. Клуб працює за річним планом роботи, який передбачає проведення екскурсій, лекцій, зустрічей, бесід, перегляд відеофільмів.
5.4. Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка спільно із військовою частиною А 0680 вирішує питання, які сприяють поліпшенню роботи клубу.
6. Матеріально-технічна база, кошти та фінансово-господарська діяльність.
6.1. Діяльність клубу фінансується за рахунок надходжень, що не суперечить чинному законодавству.
6.2. Розпорядком коштів є керівництво клубу.
7. Управління.
7.1. Керівник клубу – завідувач відділу популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді Р.М. Твердоступ