Відділ інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства

Інформаційно–бібліографічний відділ організовує і здійснює інформаційну та довідково–бібліографічну діяльність бібліотеки, яка спрямована на задоволення інформаційних потреб молоді. Виконує складні бібліографічні довідки, здійснює ведення частини довідкового апарату бібліотеки, навчає молодих користувачів інформаційної культури, популяризує краєзнавчі матеріали, складає і видає бібліографічні посібники, списки літератури.

Основна діяльність відділу спрямована на:
– створення та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
– повне, якісне та оперативне довідково –бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів;
– довідково-бібліографічне обслуговування біля каталогів;
– допомогу користувачам бібліотеки в роботі з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки як в електронному, так і в паперовому вигляді;
– виконання усних та письмових довідок на запити користувачів;
– формування фонду довідкових та бібліографічних видань;
– надання інформаційних послуг органам влади, установам, організаціям;
– популяризація бібліотечно-бібліографічних знань для різних категорій користувачів;
– підготовка та видання бібліографічних посібників;
– удосконалення інформаційної роботи з питань краєзнавства.

Працівники відділу також надають користувачам інформацію, пов’язану з визначенням найбільш суспільно важливих напрямів життєдіяльності молоді, у тому числі її участі у громадському житті, правової підтримки молоді, профорієнтації та профадаптації молоді.

З появою Інтернет–технологій найбільш складні довідки стали виконуватися в першу чергу за допомогою мережі.

У фонді відділу зібрані енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні покажчики з різних галузей і тем, видання Книжкової палати України. Відділ надає послуги в користуванні бібліотечним фондом, довідково-бібліографічним апаратом, пропагує бібліографічні знання.

До послуг користувачів електронні бази даних відділу: „Систематична картотека статей з періодичних видань”, „Громадські організації”, повнотекстові бази „Краєзнавство”, „Почесні громадяни міста Кіровограда”. Ознайомитися з електронними базами даних можна в читальному залі бібліотеки, де створено автоматизоване робоче місце користувача.
Для полегшення пошуку інформації користувачам видаються спеціальні пам’ятки, організовуються масові заходи – Дні інформації, Дні краєзнавства.

Декілька років поспіль відділ бере участь у створенні Центрально-українського корпоративного каталогу (ЦУКК), а з 2007 року – Краєзнавчого корпоративного каталогу, де створюються об’ємні анотовані бібліографічні описи періодичних видань.
Важливим напрямом роботи відділу є краєзнавство: збирається краєзнавчий фонд документів, створені і ведуться понад 30 тематичних досьє, які постійно використовуються як читачами так і працівниками бібліотеки.
Працівники відділу ведуть альбоми відгуків та з історії розвитку і діяльності ОЮБ. При відділі створено краєзнавчий осередок з числа бібліотечних працівників.

Поширення сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки внесло зміни і в видавничу діяльність відділу. Інноваційними стали веббібліографічні покажчики „Чорнобиль – рана і біль планети”, „Жінка нескореної долі” /до 100-річчя від дня народження О.Теліги), „Романтик серцем – реаліст думкою” /до 100-річчя від дня народження І.Багряного/ та ін.

Нині у відділі працює 3 працівники. Вони спрямовують свою роботу на якнайповніше задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки для використання в навчальній чи професійній діяльності, в організації дозвілля, розширенні світоглядних орієнтирів.
Ми прагнемо зробити доступ наших користувачів до інформації вільним, оперативним та всебічним.

Вибрати мову сайту »