Відділ інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства

Відділ інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства

Історія відділу інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства бере свій початок з дня заснування бібліотеки. Відділ є самостійним структурним підрозділом, який у системі організації інформаційного-бібліографічного обслуговування бібліотеки забезпечує користувачів достовірною, актуальною та оперативною інформацією.

Фонд відділу (біля 2 тисяч одиниць зберігання) складається з документів нормативного характеру, енциклопедій, довідників, словників, бібліографічних посібників, літератури краєзнавчого змісту.

Головними завданнями відділу є:

 • формування бібліотечних ресурсів, інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, спрямоване на їх реальні потреби;
 • розширення інформаційного сервісу;
 • комплектування та організація довідково-інформаційного фонду відділу, в т. ч. інформаційних ресурсів з різних аспектів життєдіяльності регіону;
 • створення та ведення електронної бази даних статей з періодичних видань;
 • участь у загальноукраїнському та регіональному бібліотечних кооперативних проєктах з опрацювання періодичних видань (Центральноукраїнському кооперативному каталозі та Кіровоградському регіональному кооперативному каталозі);
 • виконання усних та письмових бібліографічних довідок на основі електронних та традиційних інформаційних ресурсів бібліотеки;
 • виконання он-лайн довідок за допомогою служби «Віртуальна довідка»;
 • надання консультацій з питань використання довідково-пошукового апарату бібліотеки;
 • сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти та адаптації у сучасному інформаційному суспільстві;
 • проведення комплексу заходів з формування та підвищення рівня інформаційної культури різних категорій користувачів (Днів інформації, Днів краєзнавства тощо;
 • підготовка та видання щорічного Календаря знаменних і пам’ятних дат Кіровоградщини, бібліографічних покажчиків, експрес-інформації про новинки літератури;
 • поповнення повнотекстового розділу «Краєзнавство» сайту бібліотеки,
 • надання методичної допомоги з питань інформаційно-бібліографічної роботи та краєзнавства бібліотекам територіальних громад області;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в роботу відділу інноваційного досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек, нових інформаційних технологій;
 • підтримка позитивного іміджу бібліотеки шляхом співпраці зі ЗМІ, поширення інформації про роботу відділу в мережі інтернет;

Обслуговування користувачів здійснюється працівниками відділу, які допомагають зорієнтуватися у фондах бібліотеки, надають консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; знайомлять із методикою пошуку документів у електронному каталозі, правилами оформлення замовлень на документи тощо.

Всі працівники відділу професіонали з освітою та досвідом. Вони роблять все із сучасним поглядом на процеси, що відбуваються в бібліотечній справі, знаходять спільну мову з користувачами, передбачають їх наміри і бажання. Разом з усім колективом працюють над тим, щоб створити для користувачів привабливий образ бібліотеки ‒ затишного, теплого дому, де можна отримати необхідну інформацію, цікаво провести вільний час, дізнатися багато нового.

Наші послуги для Вас молодих, допитливих і кмітливих.


Warning: unserialize() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/ch1091c002/www/lib.kr.ua/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/ultimate-responsive-image-slider-short-code.php on line 19
Вибрати мову сайту »