Гольник Оксана Олександрівна

Гольник Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Народилася у Якутії (Російська Федерація) у родині службовців. У п’ятирічному віці разом із батьками переїхала в м. Кіровоград. Навчалася у школах №26 та 29. Мріяла стати медичним працівником, але провалила вступні іспити до медичного училище і зрозуміла, що… шлях лежить у філологію. У 1993 році вступила на філологічний факультет (спеціальність «Українська мова та література») Кіровоградського педагогічного університету.

На другому курсі потрапила у коло щасливців – студентів, які писали курсові роботи у Леоніда Васильовича Куценка. Цей момент став визначальним: Леонід Васильович зацікавив постаттю Є. Маланюка (тема курсової роботи «Античний світ у ліриці Є. Маланюка», пізніше знайшла ширше і глибше відбиття у дипломній і магістерській роботах), сформував розуміння дослідницької роботи, навчив любити, гордитися своїм містом і вивчати духовну спадщину свого краю.У 1998 році Гольник О. закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова і література» і розпочала свою трудову діяльність у гімназії №9 м. Кіровограда на посаді вчителя української мови і літератури. Незважаючи на те, що робота в школі була нетривалою, втім вона була дуже змістовною за тим досвідом практичної реалізації знань, одержаних на університетській лаві, та важливою у виробленні власної учительської, а пізніше і викладацької методики. 1999 року вступила до аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Науковий керівник дисертаційного дослідження – кандидат філологічних наук (тоді ще), доцент Куценко Леонід Васильович.

Паралельно з навчанням в аспірантурі працювала на посаді завідувача аспірантури КДПУ (2000-2003), асистентом кафедри української літератури. 2002 року на спеціалізованій вченій раді КДПУ захистила кандидатську дисертацію на тему «Міф у художньому світі Є. Маланюка».

З 2002 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри української літератури факультету філології і журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Викладає «Історію української літератури першої половини ХІХ століття», «Історію української літератури другої половини ХХ століття», спецкурс «Літературне краєзнавство», керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

З 2003 року і по теперішній час є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Є авторкою низки статей, присвячених літературній спадщині Є. Маланюка та ліриці Т. Шевченка, а також методичних посібників («Історія української літератури 40-60-х років ХІХ століття», «Історія української літератури першої половини ХІХ століття», «Сучасна українська література (к. ХХ – п. ХХІ ст.), «Навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов».

Коло наукових інтересів: постать, творчий і публіцистичний доробок Є. Маланюка, творчість Т. Шевченка, сучасний літературний процес та літературне краєзнавство.

Лауреат обласної літературної премії ім. Є. Маланюка (2013 р.) в номінації «Літературознавство та публіцистика» — за книгу «Міф у художньому світі Євгена Маланюка».

Твори:

Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка. Монографія / О. Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

Кухар О. [Гольник] Еволюція національної ідеї від романтиків 20–30-х рр. ХІХ ст. до «пражан» / О. Кухар. – Наукові записки. – Випуск 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 169-178.

Кухар О. [Гольник] Категорія «музичність» і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / О. Кухар. – Наукові записки. – Випуск 47. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – С. 148-156.

Кухар О. [Гольник] Образи «вогонь», «вода», «повітря» в ліриці Є. Маланюка / Оксана Кухар. – Наукові записки. – Випуск 56. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 179-187.

Кухар О. [Гольник] Буття цивілізації у ліриці Є. Маланюка / О. Кухар. – Наукові записки. – Випуск 50. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – С. 175-176.

Наукові записки [Текст] / М-во освіти і науки України, КДПУ ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – (Сер. Філологічні науки (літературознавство, мовознавство)). Вип. 92 / редкол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – 2010. – 475, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.

Публікації про життя і творчість:

Архангельська Л. Маланюкіана триває… / Л. Архангельська // Народне слово. – 2015. – 7 січня. – С. 17

Буряк О. Міфи Євгена Маланюка: рецензія / О. Буряк // Народне слово. – 2014. – 4 грудня. – С. 9: фото

Визначено кандидатури номінантів, яких допущено до конкурсу на здобуття обласної літературної премії імені Євгена Маланюка // Народне слово. – 2014. – 4 грудня. – С. 14

Визначено лауреатів премії Євгена Маланюка // Нова газета. – 2015. – 5 лютого. – С. 15

Коли вагомий кожен відтінок слова: на здобуття премії ім. Є. Маланюка // Народне слово. – 2013. – 28 листопада. – С. 7

Левінська Т. Шлях до розуміння поезії прокладено… музикантами та краєзнавцями / Т. Левінська // Кіровоградська правда. – 2012. – 7 лютого. – С. 6: фото

Любарський Р. Дійство на чотири драми / Р. Любарський // Народне слово. – 2012. – 9 лютого. – С. 20

Місцеві події // Наше місто. – 2015. – 5 лютого. – С. 2

Мітіна Т. Шевченкіана Григорія Клочека / Т. Мітіна // Украина-Центр. – 2014. – 18 декабря. – С. 19: фото

Ратушняк О. Занурення у містичний світ Маланюка: (про книгу О. Гольник “Міф у художньому світі Євгена Маланюка”) / Ратушняк О. // Нова газета. – 2014. – 18 грудня. – С. 15: фото

Трипільський Р. “Від Єлисавета до Мужена”: Полиця книголюба / Р. Трипільський // Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 10: фото

Яровенко Т. “Маланюкіана” Леоніда Куценка триває… / Т. Яровенко // Народне слово. – 2013. – 18 липня. – С. 10: фото

 

 

Вибрати мову сайту »