Михида Сергій Павлович

Михида Сергій Павлович — український літературознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (далі – КДПУ ім. В. Винниченка).

Народився С. П. Михида в с. Куцівка Новгородківського району Кіровоградської області.

Отримав вищу освіту в КДПУ ім. В. Винниченка. У 1995 році захистив дисертацію на тему: “Конфлікт у драмах В. Винниченка: змістові домінанти і поетика” в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. З 1996 року старший викладач, доцент, професор кафедри української літератури КДПУ ім. В.Винниченка. У 20062008 роках – помічник ректора. З 2008 року і до сьогодні — проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.

На факультеті філології та журналістики Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія української літератури ХХ ст.»; спецкурси: «Психопоетика», «Особливості художнього мислення В. Винниченка-драматурга»; спецсемінар «Літературознавчі технології ХХ ст.».

У сфері наукових інтересів: історія української літератури доби модернізму, проблеми психології творчості, її трансформація у психопоетику – галузь літературознавства, яка сприяє реконструкції психічної структури особистості письменника та виявлення особливостей її кореляції з поетикою творчості митця в цілому й окремого літературного твору, зокрема.

Лауреат обласної літературної премії ім. Є. Маланюка 2013 року в номінації „Літературознавство та публіцистика” за книгу «Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції особистості письменника».

 Твори:

 Публікації про життя і творчість:

Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника / С. Михида. – Кіровоград: “Поліграф – Терція”, 2012. – 352 с.

Слідами його експериментів. Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка : монография / С. П. Михида. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192 с.

Історія української літератури кінця XIX – початку XX століття: [навч. посіб.-хрестом.] / С.П. Михида. – Кіровоград, 2010

Михида С. П. Реконструкція психологічних портретів українських письменників кінця XIX – початку XX ст. на основі мегатексту: автореф. дис. д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / С. П. Михида; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2013. – 40 c. – укp.

Вибрати мову сайту »