Клочек Григорій Дмитрович

Відомий учений-літературознавець та організатор освіти. Доктор філологічних наук, професор.

Народився 5 березня 1943 р. в с. Грабовці на Холмщині (тепер – Польща). У 1945 р. родина вивезена на Одещину в рамках “обміну населенням” між УРСР та Польщею. Закінчив Одеський університет (1965), служив у війську в Прибалтиці, працював директором шкіл на Одещині (Вилкове, Торосово, Фрунзівка). Кандидатську дисертацію, присвячену збірці Павла Тичини “Сонячні кларнети”, захистив в Одеському університеті (1977).

З 1979 – в Кіровоградському педінституті, завідувач кафедри української літератури. Доктор філологічних наук (1990).

У 2005 р. обраний ректором Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Наукові інтереси пов’язані з фундаментальними проблемами художності, пізнання її шляхом адекватного аналізу з використанням інструментарію психологічної науки.
Опікується справами шкільної філологічної освіти. Автор ряду посібників нового типу, де літературознавчі й методичні матеріали супроводжують художній текст. Серед них – “Поезія Тараса Шевченка: сучасні інтерпретації”, “Українська література в школі як націєтворчий фактор” (1997).

Автор книг “Душа моя сонця намріяла…” (1986), “Поетика Бориса Олійника” (1988), “У світлі вічних критеріїв” (1989), “Поетика і психологія” (1989), “Як наблизитись до Давида Мотузки” (1989), “Поезія Тараса Шевченка; сучасна інтерпретація” (1998), “Романи Івана Багряного “Тигролови” і “Сад Гетсиманський” (1998), “Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай” (1998), “Ліна Костенко. Навчальний посібник-хрестоматія” (упорядкування, інтерпретація творів 1999), “Світ “Велесової книги” (2001).

Лауреат літературної премі імені Євгена Маланюка (2004) за книгу “Світ “Велесової книги”, в номінації «Літературознавство та публіцистика». Член Національної Спілки Письменників України з 1983 року.

У 1984 – 1986 роках очолював Кіровоградську обласну організацію Спілки письмеників України.

Виховав 10 кандидатів та одного доктора наук.

Автор численних публіцистичних виступів.

Академік АН Вищої Школи України (1995).

Твори:

Клочек Г. Автопортрет //Слово і час. – 1998. – № 3. – С.45-50
Клочек Г. Вага художнього слова // Кіровоградська правда. – 1989. – 23 грудня. – С.3
Клочек Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу/ Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. -№ 9-10. – С. 100-127.
Клочек Г. Віктор Ющенко. Українська політична нація/ Г. Клочек // Літературна Україна. -2006. -23 березня. – С. 1, 3
Клочек Г. Григір Тютюнник – людина, митець…: Спроба “цитатного” життєпису/ Г. Клочек, І. Оцабрик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2007. -№ 6. – С. 82-95..; № 9-10. – С. 100-108
Клочек Г. Добрі книжки народжуються з любові: Роздуми після прочитання книжки Івана Оліфіренка “Там, де Ятрань круто в‘ється…”/ Г. Клочек // Народне слово. -2003. -24 червня. – С. 3
Клочек Г. Довга дорога до свята: 22-23 травня на Кіровоградщині відбудеться Міжнародне шевченківське свято/ Г. Клочек // Народне слово. -2005. -20 травня. – С.3-4
Клочек Г. Енергетика його слова: До 190 – річчя від дня народження Тараса Шевченка/ Г. Клочек // Народне слово. -2004. -6 березня. – С.1, 4: фото
Клочек Г.. Енергія художнього слова : Збірник статей / Г.Д. Клочек. -Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. -447 c.
Клочек Г. Знайомтесь : нова генерація // Кіровоградська правда. – 1993. – 25 листопада. – С.3
Клочек Г. Знак Григорія Гусейнова: Бесіди про сучасну літературу/ Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2003. -№ 4. – С. 57-66
Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» : Навчальний посібник. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 52 с.
Клочек Г. Константи Василя Сухомлинського/ Г. Клочек // Народне слово. -2008. -23 вересня. – С. 3; Народне слово. -2008. -25 вересня. – С. 3
Клочек Г. Лицар національної ідеї : Біографія І.Багряного // Багряний І.Тигролови. – Кіровоград, 2000. – С.3-24
Клочек Г. Опозиція чи традиція?: Про деякі закономірності переходу реалізму в модернізм [на прикладі опозиції: театр корифеїв – театр Леся Курбаса]/ Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2004. -№ 3. – С. 127-132
Клочек Г. Павло Тичина/ Г. Клочек // Українська мова та література. -2003. -Ч. 9. – С.3-23.
Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка”Мені тринадцятий минало…”/ Г. Клочек // Дивослово. -2007. -№ 3. – С. 48-53; -№ 5. – С. 56-61
Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка : сучасна інтерпретація : Посібник для вчителя / Г.Д. Клочек. -К.: Освіта, 1998. -237 с .
Клочек Г. Праця, осяяна талантом: До 50-річчя Володимира Панченка/ Г.Клочек // Дивослово. -2004. -№ 9. – С. 74-75: портр
Клочек Г. Про енергетику творчості Володимира Винниченка як сумарний критерій її оцінки (До постановки проблеми) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2006. -№ 7-8. – С. 106-113.
Клочек Г. Проблема ” Міфотворця ” : момент істини/ Г. Клочек // Літературна Україна. -2003. -25 грудня. – С.2, 5: фото
Клочек Г. Риторика: Навчально-методичний комплекс для філологічних факультетів/ Г. Клочек // Дивослово. -2002. -№ 8. – С.15-18.
Клочек Г. Романи Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський» : Навчальний посібник. _ Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 79 с.
Клочек Г. Світ “Велесової книги” : Навчальний посібник / Г.Д. Клочек. -Кіровоград: Степова Еллада, 2001. -159 с .
Клочек Г. Свято завжди з нами: лист Анатолію Качану/ Г. Клочек // Кур‘єр Кривбасу. -2008. -№ 220-221 . – С. 329-332.
Клочек Г. Стереоскопічний портрет Євгена Маланюка: Про монографію Л.Куценка “Domіnus Маланюк: тло і постать”/ Г. Клочек // Народне слово. -2002. -11 липня. – С.3; Українська мова та література. -2002. -Ч. 4. – С.35-36.
Клочек Г. Текст “під мікроскопом”: фрагмент новели Василя Стефаника “Катруся”/ Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2004. -№ 2. – С. 123-136
Клочек Г.Д. Теорія літератури : Навч.-метод. комплекс для вузів / Г.Д. Клочек. -Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. -46 с.
Клочек Г. Тонкий свист летючої стріли: Юрій Дараган і його поетична збірка “Сагайдак”/ Г. Клочек // Дивослово. -2002. -№ 9. – С.58-64.
Клочек Г. Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча української рецептивної поетики/ Г. Клочек // Слово і час. -2007. -№ 4. – С.39-45
Клочек Г. У світі вічних критеріїв: Про систему критеріїв оцінки літературного твору. – К. : Дніпро, 1989. – 221 с.
Клочек Г. Хочу учиться ! Но смогу ли ?…/ Г. Клочек // Украина-Центр. -2008. -8 февраля. – С. 5
Клочек Г. Художній світ поезії Павла Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить”: До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики/ Г. Клочек // Дивослово. -2007. -№ 11. – С. 53-60
Клочек Г. “Художній світ” як категоріальне поняття/ Г. Клочек // Слово і час. -2007. -№ 9. – С.3-14
Клочек Г. “Художній світ” як категоріальне поняття / Г.Д. Клочек. -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. -24 с.
Клочек Г. Шкільна версія аналізу роману «Тигролови» // Багряний І.Тигролови. – Кіровоград, 2000. – С.206-235
Клочек Г. “Якби ви вчились так, як треба…”(Спроба системного аналізу сучасної шкільної мовно-літературної освіти)/ Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2002. -№ 1. – С.14-37.
Клочек Г. Як стати студентом/ Г. Клочек // Народне слово. -2008. -5 лютого. – С. 2

Публікації про життя і творчість:
Бабич В. Григорій Клочек: Наш університет готує для України фахівців і патріотів/ В. Бабич // Народне слово. -2007. -23 червня. – С. 2
Вічірко Я. “То велике щастя для народу мати такого поета, як Шевченко…”: Професор Григорій Клочек про шевченкову національну ідею та сучасну владну еліту/ Я. Вічірко, Г. Клочек // Кіровоградська правда. -2007. -8 березня. – С. 3
Григорію Клочеку – 60!: Вітаємо! // Українська мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. -2003. -№ 1. – С.192-194.
Каюков В. До таємниць слова : (Рецензія на книгу Г.Клочека «Поетика Бориса Олійника») // Кіровоградська правда. – 1989. – 4 листопада. – С.3.
Кого оберігає лелека… : Інтерв’ю з Г.Клочеком //Народне слово. – 2001. – 26 квітня. – С.2
Куманський Б. Премії імені поета-земляка вручено/ Б. Куманський // Народне слово. -2004. -3 лютого. – С. 1
Куманський Б. Три виміри часу за Клочеком/ Б. Куманський // Народне слово. -2007. -29 грудня. – С. 1, 2
Макей Л. Григорій Клочек: Не кожен педагог розуміє мудрість Сухомлинського: До 90-річчя Василя Сухомлинського/ Л. Макей // Народне слово. -2008. -25 вересня. – С. 1
Мариненко Ю. «…І чекаємо, що поверне до добра» : «Велесова книга» в інтерпретації Г.Клочека /Народне слово. – 2001. – 6 листопада. – С.3
Марко В. Вершини і низини професора Григорія Клочека: До 60-річчя від дня народження/ В. Марко // Вечірня газета. -2003. -7 березня. – С.9.
Марко В. Його слова ходять навшпиньки коло геніальних витворів майстрів // Кіровоградська правда. -2008. -4 березня. – С. 6
Мармер Е. “Я небайдужий до долі своєї Батьківщини”/ Е. Мармер // Украина-центр. -2006. -24 марта. – С. 9
Нові члени Спілки письменників : До спілки письменників прийняті наші земляки Т.Журба, Г.Клочек, Ф.Непоменко //Кіровоградська правда. – 1983. – 18 грудня. – С.1
Ожоган В. Зрілі плоди Григорія Клочека: 60 років з дня народження Григорія Дмитровича Клочека/ В. Ожоган // Кіровоградська правда. -2003. -7 березня. – С.2
Орел С. Рецепт від національного недокрів‘я – у творах Маланюка/ С. Орел // Вечірня газета. -2004. -6 лютого. – С.5
Панченко В.Є. Система професора Клочека: Штрихи до портрета/ В. Панченко // Літературна Україна. -2003. -13 березня. – С.6.
Погрібний В. Центральна фігура: Інтерв’ю з Г.Д.Клочеком, ректором КДПУ ім. В.Винниченка/ В. Погрібний // Кіровоградська правда. -2005. -13 грудня. – С. 3: портр
Романюк Н. Гордість університету/ Н. Романюк // Народне слово. -2008. -25 жовтня. – С. 1
Романюк Н. Університет рухається вперед/ Н. Романюк // Народне слово. -2007. -4 вересня. – С. 2
Штонь Г. Григорію Клочеку – 50 ! // Літературна Україна. – 1993. – 22 квітня.-С.3
Я – посередник між Тарасом Шевченком і учителем-словесником // Народне слово. – 1998. – 19 листопада. – С.3

Вибрати мову сайту »